Haemme myynti- ja asiakkuuspäällikköä ohjelmistopalveluyritykseen

ISE Dev Oy etsii joukkoonsa tuloshakuista myynti- ja asiakkuuspäällikköä, joka haluaa ottaa vastuun yrityksemme uusasiakashankinnasta, asiakassuhteiden kehittämisestä ja menestyksekkäästä myyntitoiminnasta. Tarjoamme tehtävään houkuttelevan kiinteän palkan ja erittäin kattavat bonusvaihtoehdot!

Haemme juuri sinua, joka haluat olla mukana tuomassa markkinoille uutta SaaS-ratkaisua, joka mahdollistaa yritysten liiketoimintojen automatisoinnin. Markkinatutkimusten mukaan palveluillemme on suuri tarve markkinoilla. Koska myös oma asiakashankintaprosessimme on pitkälti automatisoitu, kylmäsoittojen sijaan tehtäväksesi jää poimia tarjoomastamme asiakkaan liiketoimintaa parhaiten tukevat automatisointiratkaisut.

Myynti- ja asiakkuuspäällikkönä kontaktoit oman markkinointimme tuottamia liidejä, ylläpidät olemassaolevia asiakassuhteita sekä suunnittelet erilaisia myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Työskentelet osana ammattitaitoista tiimiämme, joka auttaa sinua kaikissa työnkuvasi haasteissa menestyksekkään ja antoisan uran mahdollistamiseksi. Toimistomme sijaitsee Jyväskylässä, mutta myös etätyöskentely on mahdollista.

Olemme tehneet merkittäviä henkilöstö- ja yritysjärjestelyjä sekä saaneet myös sijoittajia mukaan toimintaamme. Nyt tiimimme tarvitsee vain sinut! Eli jos olet etsimämme henkilö, joka haluaa olla osa menestystarinaa, älä epäröi hakea meille töihin!

Huom! Haku tähän tehtävään on päättynyt!

Myynti- ja asiakkuuspäällikön hakuaika on tullut päätökseen. Kiitokset kaikille tehtävästä kiinnostuneille! Jos koet että sinun työpanoksesi voisi olla meille tarpeen jossain muussa yhteydessä, niin voit toki jättää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla osoitteeseen ”rekry@ise.fi”, niin katsotaan asiaa tilanteen mukaan.

15 esimerkkiä verkkosivuston hintaan vaikuttavista asioista

Verkkosivuston hintaa on joskus vaikea määritellä. Hinnan arvioiminen kuitenkin helpottuu, kun ymmärretään mitä kaikkea sivustolta edellytetään. Verkkosivuston olisi kuitenkin oltava sellainen, joka vastaa parhaalla tavalla sen syihin olla ylipäänsä olemassa.

Kun ajatellaan verkkosivuston hintaa, aivan ensimmäisenä tulee ymmärtää, etteivät kaikki verkkosivustot ole samanlaisia. Verkkosivuston toteuttamisessa voi olla yllättävän paljon työtä ja jokainen ominaisuus sekä ylimääräinen työvaihe nostavat kustannuksia. Samasta syystä verkkosivustojen toteutusten laadussa on suurta vaihtelua, koska usein vaatimusten suhteen on jouduttu tekemään kompromisseja.

Lähemmäksi oikeaa arviota päästään, kun mietitään perusteellisesti sivuston varsinaista käyttötarkoitusta sekä niitä vaatimuksia mitä tähän liittyy. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli verkkosivuston tarkoitusperät ovat kaupalliset. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että vaikka vaatimuksia määriteltäisiin huolellisesti, hinnoittelussa voi olla valtavasti vaihtelua myös eri palveluntarjoajien kesken.

Mitä verkkosivut ja niihin liittyvät ominaisuudet maksaa
Verkkosivustolle annetut vaatimukset ovat suorassa yhteydessä sivuston lopulliseen kokonaishintaan

Mitä verkkosivut ja niihin liittyvät ominaisuudet maksaa?

Tässä artikkelissa esitellään tarkemmin euromääräisiä esimerkkejä verkkosivuston hintaan vaikuttavista asioista. Alla on listattuna yleisiä muuttujia ja tilanteita, jotka voivat vaikuttaa verkkosivuston kustannuksiin. (Huom! Esitetyt hinnat ovat vain suuntaa antavia arvioita, joten jos haluat saada tarkemman arvion työn toteuttamiselle, kysy meiltä lisää. )

1. Verkkosivuston lähtökohdat ja odotukset

Kun arvioidaan uuden verkkosivuston hintaa, on otettava huomioon useita asioita. Näistä ehkä yksi ilmeisin seikka on verkkosivuston tilaajan lähtötilanne. Kustannusten kannalta suuri merkitys on sillä, että ollaanko nyt uudistamassa vanhaa sivustoa tai luomassa tyhjästä kokonaan uusi.

Uudistettavan sivuston suhteen osa pohjatöistä on jo tehty, jolloin nykyistä aineistoa voidaan usein hyödyntää uuden sivuston rakentamisessa. Tässä tapauksessa mukana on yleensä logo sekä yritysilme. Yksinkertainen sivustouudistus jo olemassa olevan materiaalin pohjalta voisi kustantaa esimerkiksi 2000 €.

Sama toteutus sisältäen logon ja ulkoasun suunnittelun voisi liikkua 3000–5000 € välimaastossa. Tässä yhteydessä voisi myös olettaa, että mitään verkkotunnusta tai webhotellia ei vielä ole, jotka nostavat omalta osaltaan kustannuksia.

2. Verkkotunnuksen hankinta

Pieni lisäkustannus tulee myös siitä, jos asiakkaan tarkoituksena on tilana kokonaan uusi verkkosivusto ilman jo olemassa olevaa verkkotunnusta. Tämä edellyttää sitä, että asiakkaan haluama verkkotunnus on vapaa ja edullisesti saatavilla. Verkkotunnuksen hinta on yleensä noin 10–30 € vuosi. Hinta on yleensä huomattavasti edullisempi, jos sen varaa useaksi vuodeksi kerrallaan. Verkkotunnuksen voi varata itse, mutta sen voi tehdä myös verkkosivuston toteuttava yritys.

Jo varattuja verkkotunnuksia voi myös yrittää hankkia, mutta etenkin laadukkaiden verkkotunnusten hinnat voivat tällöin nousta todella korkeisiin lukemiin. Etenkin, jos puhutaan englanninkielisistä .com-loppuisista verkkotunnuksista, hinnat voivat olla jopa miljoonia euroja.

3. Webhotellin kustannukset

Webhotelli on palvelu, jossa palveluntarjoaja vuokraa omalta palvelimeltaan kiintolevytilaa asiakkaiden verkkosivuja ja muita verkkopalveluita varten. Yleensä webhotellin vuosittaiset kustannukset vaihtelevat 50–150 € paikkeilla. Jos verkkosivuston toiminnalle halutaan asettaa vaativampia ominaisuuksia, voi webhotelli voi maksaa huomattavasti enemmänkin. Toisaalta webhotellin kustannuksissa voi usein myös säästää, jos palvelun tilaa useaksi vuodeksi kerrallaan.

Siihen kysymykseen, minkä tasoisen webhotellin verkkosivuston tilaaja tarvitsee, osaa vastata palvelun tuottaja tai verkkopalveluita tarjoava yritys. Webhotellin voi tilata itse, mutta sen voi myös hankkia verkkosivustoa toteuttavan yrityksen kautta. Tämä voi olla tietyllä tapaa asiakkaalle helpompi ratkaisu, koska tällöin ei tarvitse tietää asian teknisestä puolesta juuri mitään.

4. Verkkosivuston toteutuksen aikataulu

Usein kuulee sanottavan, että “aika on rahaa” ja näinhän se yleensä myös on. Aika siis luonnollisesti vaikuttaa myös verkkosivuston kustannuksiin. Jos tilaaja haluaa verkkosivuston mahdollisimman nopeasti, voi palveluntuottaja joutua priorisoimaan asioitaan siten, että ne vaikuttavat kustannuksiin. Jos verkkosivuston rakentaminen halutaan nostaa nopealla aikataululla työjärjestyksen kärkeen, on selvää, että tällä on vaikutusta myös hintaan, koska tällöin muut työt saattavat jäädä jälkeen. Tällainen menettely voi myös aiheuttaa ylitöitä henkilöstölle.

Toisaalta myös liian pitkäksi venyvä projekti voi aiheuttaa kustannuksia. Monet verkkopalveluita tarjoavat yritykset määrittelevät tarjouksissaan sopimusehtoja, joiden mukaan asiakkaasta johtuvat viivästykset voivat synnyttää lisäkustannuksia. Jos esimerkiksi asiakas ei toimita sovittuja aineistoja tiettyyn ajankohtaan mennessä, voidaan häntä velvoittaa hyvittämään tästä korvausta. Tämän tapaiset kustannukset ovat yleensä muutamien prosenttien luokkaa projektin kokonaishinnasta.

5. Verkkosivuston rakenteellinen suunnittelu

Yksi usein ylenkatsottu vaihe hyvien verkkosivujen suunnittelussa on sen rakenteellinen suunnittelu. Varsinkin suuremmissa kokonaisuuksissa tämän läpikäyminen on ensiarvoisen tärkeää. Verkkosivuston rakenteellinen suunnittelu ottaa huomioon käytettävyyttä, logiikkaa, hakukoneoptimointia sekä esimerkiksi mahdollisia ostopolkuja.

Tässä työvaiheessa sivusto siis suunnitellaan siten, että se toimisi valmiina halutulla tavalla. Kustannusten osalta tämä vaihe voisi maksaa itsessään jotain välimaastosta 1500–4000 €, mutta usein suunnittelu sisältyy verkkosivuston toteutuksen kokonaistarjoukseen.

6. Verkkosivuston graafinen suunnittelu

Yleensä verkkosivuston ulkoasun graafinen suunnittelu sisältyy toteutuksen kokonaistarjoukseen, mutta se voidaan myös teettää erillisellä graafikolla. Verkkosivuston ulkoasulla voi olla valtava merkitys sivuston toimintaan, joten tässäkin tapauksessa kustannukset määräytyvät työn vaativuuden ja työn toteuttajan ammattitaidon mukaan.

Joissain tapauksissa verkkosivun ulkoasu voi toimia myös koko yrityksen graafisena ohjeistuksena, mutta joskus jo olemassa oleva graafinen ohjeistus voi määrittää verkkosivuston graafisen suunnittelun perustan. Verkkosivuston ulkoasun graafinen suunnittelu voisi maksaa esimerkiksi 1500–4000 €.

7. Verkkosivuston toteutukseen vaadittavat teknologiat

Myös verkkosivuston rakentamiseen käytetyt teknologiat ja menetelmät vaikuttavat hintaan. Julkaisualustana yleisesti käytetty WordPress on monilla yrityksillä niin hyvin hallussa, että he haluavat toteuttaa kaikki verkkosivustoprojektit tällä.

WordPress onkin varsin toimiva ratkaisu useimpien verkkosivustojen toteutukseen, mutta joskus jotkut yritykset saattavat haluta verkkosivuston kokonaan jollain muulla järjestelmällä toteutettuna. Drupal, Joomla tai jokin muu julkaisujärjestelmä voi kustantaa ratkaisuna enemmän mitä tuttu ja turvallinen WordPress. Kustannuksiin vaikuttaa toki myös sivuston sisällä käytettävien menetelmien ja koodikielen haasteellisuus.

8. Verkkosivuston toiminnallisuudet

Verkkosivuston myyntiä ja markkinointia voidaan kehittää hyvinkin pitkälle erilaisten toiminnallisuuksien avulla. Toiminnallisuudet voivat kuitenkin äkkiä vaikuttaa verkkosivuston hintaan hyvinkin paljon. Jos sivustolle haluttaisiin esimerkiksi toteuttaa toiminnallisuus, joka auttaa käyttäjää ratkaisemaan jonkin haastavan ongelman, voi pelkästään tämän kustannus nousta suuremmaksi kuin normaalin verkkosivuston kokonaishinta.

Usein kuitenkin puhutaan perinteisistä laskureista, lomakkeista tai vaikkapa kyselyistä, jotka hoituvat kohtuullisen helposti. Esimerkiksi yksittäisen tarjouslaskurin toteuttaminen verkkosivuston yhteyteen voisi maksaa noin 800 €.

9. Muiden järjestelmien integroiminen

Järjestelmäintegraatio tuo yhteen tai muuntaa informaatiota yhteensopivaksi jonkin muun järjestelmän kanssa. Tällaiset integroinnit tulevat yleensä kysymykseen suurempien verkkosivukokonaisuuksien suhteen, mutta joskus myös pienemmät sivustot voivat vaatia näitä ominaisuuksia.

Mikäli suunnitellun verkkosivuston olisi tarkoitus toimia yhteen esimerkiksi raportteja tai varastokirjanpitoa toimittavan järjestelmän kanssa, voi tämä nostaa toteutuksen hintaa hyvinkin paljon. Hintahaitari muodostuu vaatimustason mukaan aina muutaman satasen jutuista useisiin tuhansiin euroihin saakka.

10. Erilaisten sivupohjien kokonaismäärä

Sivujen määrällä on vaikutusta verkkosivuston kustannuksiin. Koska useat sivut yleensä käyttävät samaa pohjaa, on sivujen kokonaislukumäärää tärkeämpää tietää kokonaan erityyppisten sivujen määrä. Jokaisen erillisen sivupohjan suunnittelu ja kehittäminen nostaa kustannuksia.

Sivujen ja erilaisten sivupohjien kokonaismäärällä voidaan kuitenkin ennustaa hyvin verkkosivuston kustannusten suuruusluokkaa. Mikäli kyse on 1–5 sivun sivustosta, on selvää, että tällainen sivusto kustantaa vähemmän kuin sellainen, joka sisältää kymmeniä tai satoja sivuja.

11. Verkkosivuston sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on varmasti yksi suurimmista yksittäisistä kulueristä, mikä voi vaikuttaa verkkosivuston kustannuksiin. Ilman hyvää sisältöä sivusto ei ole käytännössä mitään, mutta toisaalta hyvin toteutettu sisältö voi maksaa paljon.

Tässä kannattaa huomioida, että vaikka verkkosivuston tilaaja olisi valmis toteuttamaan sisältöä sivustolle, on se usein niin heikkolaatuista, että sitä joudutaan oikolukemaan ja kirjoittamaan uudelleen. Tämä taas tarkoittaa sitä, että heikkolaatuinen sisältö ei tuo merkittäviä säästöjä sisällöntuotannon suhteen, jos aineisto pitää käytännössä kirjoittaa joka tapauksessa uudelleen.

12. Verkkosivuston kieliversiot

Kieliversiot voivat olla merkittävä verkkosivuston kustannus. Ensinnäkin sisältötekstit pitää käännättää halutulle kielelle ja tämän jälkeen myös manuaalisesti syöttää sivustolle. Sivuston kieliversiot tarvitsevat usein myös teknistä työtä taustalle, joka nostaa varsinkin ensimmäisen kieliversion kohdalla kustannuksia.

Monikielisen verkkosivuston ylläpito on myös haasteellisempaa, mikä voi tuoda lisäkustannuksia myös toteutuksen jälkeen. Monikielinen verkkosivusto ei myöskään takaa esimerkiksi hakukonenäkyvyyttä toisissa maissa, sillä vaikka kieli olisi kohdallaan, ei sivuston kohdentaminen välttämättä ole. Yleensä ulkomailla kilpailu on myös kovempaa.

13. Verkkosivuston kuvat ja niiden käsittely

Valokuvat ja erilaiset kuvituskuvat ovat merkittävä osa verkkosivustojen yleisilmettä sekä markkinointia. Niiden toteuttaminen ja oikeaoppinen käyttö tuo luonnollisesti myös ison lisän verkkosivuston kustannuksiin. Vanhoja huonolaatuisia kuvia ei kannata ehkä käyttää ollenkaan, jos sille ei ole olemassa hyviä perusteluita. Nykypäivänä laadukasta kuvamateriaalia saa onneksi helposti erilaisista kuvapankeista, mutta aina on parempi, jos kuvat ovat jollain tapaa ainutlaatuisia.

Joka tapauksessa kuvien ottaminen, valitseminen, käsittely ja optimointi ovat työvaiheita, jotka kaikki nostavat omalta osaltaan kustannuksia. Esimerkkinä voidaan käyttää ammattimaisesti toteutettua etusivun “Hero”-kuvaa, joka voisi koko toteutus huomioiden kustantaa 1000 €.

14. Verkkokauppa

Jos sivustolle halutaan liittää verkkokauppa tai koko sivusto on yhtä verkkokauppaa, on selvää, että tämä vaikuttaa kustannuksiin. Pienen verkkokaupan voi integroida osaksi sivustoa jonkin ulkopuolisen palvelun avulla, mutta vähänkään laajempi kokonaisuus kannattaa rakentaa yksilöllisiä tarpeita kuunnellen.

Verkkokauppojen kustannukset lähtevät muutamasta tuhannesta eurosta ja nousevat vaatimustason mukaan aina kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin saakka. Kannattaa myös huomioida, että verkkokaupan ylläpitoon tulee lisäkustannuksia esimerkiksi maksupalvelun välittäjien toiminnasta.

15. Hakukoneoptimoinnin lähtötaso

Hakukoneoptimointi ei ole mikään yksittäinen asia, mikä joko on olemassa tai ei ole. Se on jatkuva prosessi, jolla pyritään saavuttamaan jokin tietty päämäärä. Tämän vuoksi perustavanlaatuiset valmiudet hakukoneoptimoinnille voivat sisältyä verkkosivuston toteutukseen, mutta todellinen kustannus tulee työstä, jota hyvä hakukoneoptimoinnin taso vaatii. Tämä voi tarkoittaa jatkuvaa sisällöntuotannon, sometuksen sekä muun markkinoinnin yhteistyötä, jossa kustannukset ovat totaalisen riippuvaisia tehdyn työn määrästä.

Koska hakukoneoptimointi on käytännössä määrittelemätön prosessi, voi siihen liittyvät kustannukset vaihdella hyvin voimakkaasti. Erilaiset tutkimukset ja raportit voivat maksaa muutamia satoja euroja, mutta jos hakukoneoptimoinnin suhteen aletaan työstämään asioita laajemmin, nousevat kustannukset aina samassa suhteessa. Hakukoneoptimointi on joka tapauksessa tärkeä asia, joka pitää huomioida jo verkkosivuston suunnitteluvaiheessa, ja tämä luonnollisesti vaikuttaa hintaan.

Mitä kustannuksia tapahtuu verkkosivuston toteutuksen jälkeen
Verkkosivustoa kannattaa analysoida, testata sekä parannella aina olemassa olevan tiedon pohjalta

Verkkosivustosta aiheutuu kustannuksia myös julkaisun jälkeen

Vaikka sivusto olisi vasta julkistettu, se vaatii yleensä heti alun jälkeen huolenpitoa sekä pieniä parannuksia aina tilanteen mukaan. Sivustoa kannattaa myös analysoida, testata sekä parannella olemassa olevan tiedon pohjalta. Jatkuva markkinointi ja myynti on tärkeää, jonka vuoksi myös verkkosivuston sisältöä olisi hyvä päivittää muun liiketoiminnan ohella. Jos osaamista ei ole, tämän kaiken voi ulkoistaa, mutta se tuo luonnollisesti mukaan kustannuksia.

Verkkosivuston perusmuotoinen ylläpito voi maksaa muutamista kympeistä aina satoihin tai jopa tuhansiin euroihin saakka. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy runsaasti, jos sivustolle halutaan toteuttaa uudistuvaa sisältöä, lisätä tuotteita verkkokauppaan tai muuta vastaavaa. Joka tapauksessa on viisasta ymmärtää, ettei pelkkä verkkosivu itsessään tee vielä paljon mitään, vaan sitä pitää osata markkinoida ja kehittää jatkuvasti.

Tietyllä tapaa verkkosivusto siis elää ja kehittyy koko elinkaarensa ajan. Tämän vuoksi verkkosivuston voisi mieltää myös niin, että se ei ole koskaan valmis. Se on ennemminkin pitkällinen prosessi hakukoneoptimoinnin tapaan ja sen kustannukset yleensä tasaantuvat vasta pitkän ajan kuluessa.

Olisiko jo aika uudistaa myös teidän yrityksenne vanhentuneet tai muuten heikosti toimivat verkkosivut? ISE toteuttaa verkkosivut vuosien kokemuksella. Olemme hinnoittelussamme avoimia ja pyrimme aina kaikkia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin. Pyydä tarjous tai kysy lisää!

Hakusanamainonta DuckDuckGossa

Vuosien varrella Googlea on kritisoitu siitä, että se kerää tarpeettoman paljon tietoa käyttäjistään. Tämä on lisännyt yksityisyydensuojaan panostavan DuckDuckGo-hakukoneen suosiota.

Google on edelleen hakukoneista ylivoimaisesti käytetyin; sen markkinaosuus oli vuonna 2020 maailmanlaajuisesti yli 91 %. Google ei kuitenkaan ole ainoa hakukone, vaan sen kilpailijoita ovat esimerkiksi Bing, Yahoo! sekä DuckDuckGo. Näiden muiden hakukoneiden prosenttiosuudet markkinoista saattavat tuntua mitättömiltä, mutta puolikas prosenttikin tarkoittaa jo suurta ihmismäärää, kun puhutaan kaikista maailman käyttäjistä.

Hakukoneiden markkinaosuudet vuonna 2020:

SUOMESSAKOKO MAAILMASSA
HakukoneProsenttiosuusHakukoneProsenttiosuus
Google95.63 %Google91.38 %
Bing2.55 %Bing2.69 %
Yahoo!0.77 %Yahoo!1.46 %
DuckDuckGo0.66 %Baidu1.36 %
YANDEX RU0.21 %YANDEX1.00 %
Ecosia0.08 %DuckDuckGo0.06 %

Erityisesti DuckDuckGon kannatus on viime vuosina ollut kasvussa ja tammikuussa 2021 DuckDuckGo pääsi otsikoihin tehtyään päivittäisen hakuennätyksensä (yli 100 milj. hakua).

Miten DuckDuckGo eroaa Googlesta?

DuckDuckGon lisääntynyttä suosiota on selitetty esimerkiksi sillä, että tietoisuus Googlen keräämästä tietomäärästä on kasvanut ja DuckDuckGo on julkisesti pyrkinyt erottautumaan kilpailijoistaan tarjoamalla vahvaa yksityisyydensuojaa.

DuckDuckGon mukaan he eivät koskaan kerää, säilytä tai jaa käyttäjiensä henkilökohtaisia tietoja, joten jokainen käyttökerta on ikään kuin ensimmäinen. DuckDuckGo on jopa ilmoittanut, etteivät he edes tiedä, kuinka monta käyttäjää hakukoneella tarkalleen ottaen on. Käyttäjän kannalta tämä tarkoittaa sitä, ettei personointia käytetä lainkaan hakutuloksissa tai mainoksissa.

Vahva yksityisyydensuoja ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö DuckDuckGo pyrkisi voittoa tuottavaan toimintaan. DuckDuckGo on itseasiassa avoimesti kaupallinen yritys, jonka tuotto tulee pääasiassa hakusanamainonnasta. DuckDuckGon mukaan hakusanamainonta ei kuitenkaan vaadi personointia tai tietojen keräystä, sillä mainonta perustuu sen hetkiseen hakuun eikä käyttäjien aiempiin toimintoihin. Jos käyttäjä esimerkiksi hakee kelloa, hänelle näytetään kelloon liittyviä mainoksia. Hakusanamainonta on siis mahdollista myös DuckDuckGossa.

Kannattaako DuckDuckGossa mainostaa?

Tällä hetkellä DuckDuckGon markkinaosuus on Googleen verrattuna lähes olematon, mutta DuckDuckGon liikenteessä on viime vuosina ollut selkeää kasvua. Vuosien 2018 ja 2020 välillä liikenteen määrä on noussut reilusta 9 miljardista 23 miljardiin. Voidaankin olettaa, että tulevaisuudessa DuckDuckGon merkitys tulee kasvamaan.

Lisäksi DuckDuckGon hakusanamainonnassa on muutamia etuja verrattuna Googlen hakusanamainontaan:

  • Mainonnassa on vähemmän kilpailua kuin Googlen puolella, mikä tarkoittaa myös halvempia hintoja.
  • DuckDuckGo pyrkii pitämään mainokset minimissään, joten mainokset eivät huku mainosmassaan yhtä herkästi.
  • ROI on sama tai jopa parempi kuin Google Adsin puolella.

Kun harkitset mainostavasi vaihtoehtoisissa hakukoneissa, kannattaa pohtia, ovatko asiakkaasi siellä. Kiinnostaako asiakkaitasi yksityisyys ja tietosuojaan liittyvät asiat? Haluavatko asiakkaasi etsiä tietoa alasi palveluista anonyymisti? Markkinoinnissa voi olla potentiaalia erityisesti sensitiivisissä aiheissa.

Kannattaa myös harkita, sopiiko yrityksesi mainostyyli kyseiseen hakukoneeseen. Muiden hakukoneiden käyttäjät ovat todennäköisesti siirtyneet käyttämään DuckDuckGota paetakseen jatkuvaa seurantaa, hyökkäävää mainostusta ja yksityisyyden häirintää. Aggressiivinen, klikkejä tavoitteleva mainostapa ei siis välttämättä toimi läheskään yhtä tehokkaasti kuin Google Adsissa.

Kuinka mainostaa DuckDuckGossa?

DuckDuckGo on Microsoftin kumppani ja sen mainonta tapahtuu Microsoft Advertisingin (ennen Bing Ads) käyttöliittymässä. Käytännössä Microsoft Advertising toimii samalla periaatteella kuin Google Ads. Avainsanojen avulla määritetään, milloin mainos näkyy ja mainoksista maksetaan PPC-mallin mukaan eli vain silloin, kun joku klikkaa mainosta.

DuckDuckGo mainonnan sijainti
DuckDuckGossa mainokset näkyvät hyvin pitkälle samalla tavalla kuin Googlen hakutulossivulla.

Mainoksen luominen Microsoft Avertisingissa:

Microsoft advertising -kampanja
Microsoft Advertising kampanjan luominen

Kun olet luonut kampanjan ja mainosryhmän, voit luoda mainoksia. Valitse mainostyyppi ja lisää otsikko sekä tekstiä mainokseesi.

Microsoft advertising - valitse mainostyyppi
Mainoksen luominen Microsoft Advertisingissa vastaa mainoksen luomista Google Adsissa.
Microsoft advertising -mainos
Kun olet lisännyt tarvittavat elementit mainokseesi, tallenna se ja lisää maksutietosi, niin mainostaminen voi alkaa.

Lähtökohtaisesti mainokset näkyvät kaikissa Microsoft Advertisingin kanavissa, DuckDuckGo mukaan lukien. Jos haluat tarkistaa, näkyykö mainoksesi varmasti kaikissa kanavissa, mene mainosryhmäsi asetuksiin (settings) ja etsi kohta Advanced ad group settings > Other settings > Ad distribution.

Microsoft advertising DuckDuckGo
All search network tarkoittaa, että mainoksesi näkyy kaikissa Microsoft Advertisingin kanavissa.

Jos haluat, että mainos näkyy ainoastaan DuckDuckGossa, tulee sinun valita kohta ”Bing, AOL, and Yahoo syndicated partners only.” Tämän jälkeen joudut vielä manuaalisesti lisäämään samalla sivulla löytyvälle estolistalle (kohta exclusions) ne Microsoftin syndikoidut kumppanit, joiden kanavissa et halua mainostaa. Lue lisää muiden hakukoneiden poistamisesta täältä.

Tarvitseko apua DuckDuckGo-mainonnan kanssa? Ota yhteyttä Iseen, ja laitetaan tuloksellinen mainonta käyntiin!

Miksi sisältömarkkinointiin kannattaa panostaa?

Sisältöä ei aina osata ajatella osana markkinointia, vaikka totuus on, että usein sivuston menestyminen jää kiinni juuri sisältömarkkinoinnista.

Sisältömarkkinoinnin tärkeyttä on hehkutettu jo useamman vuoden ajan, mutta yhä löytyy yrityksiä, joille sen merkitys ei ole avautunut. Monesti nämä yritykset uskovat, että kunhan heillä on teknisesti hyvin toimivat ja visuaalisesti kauniit verkkosivut, niin kaikki on kunnossa. Sitten ihmetellään, miksei sivustolla käy kukaan ja miksei liidejä tai ostoja synny halutulla tavalla.

Alussa voi kestää jonkin aikaa ennen kuin sisältömarkkinoinnin vaikutukset tulevat näkyviin, mutta pitkällä tähtäimellä sisällöntuotantoon käytetty aika maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Miksi näin on?

Hakukoneet arvostavat sisältöä

Uudet kävijät tulevat sivustolle yleensä hakukoneiden kautta. Tässä vaiheessa käyttäjä itse pyrkii tietoisesti etsimään ongelmaansa ratkaisua jollakin tietyllä hakusanalla. Hakukoneet puolestaan pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen näiden toiveita vastaavia hakutuloksia eli sivuja, jotka vastaavat käyttäjien kysymyksiin.

Sisältömarkkinointi - hakukoneoptimointi
Usein käyttäjät etsivät ratkaisua johonkin ongelmaan, ja hakukoneet pyrkivät viemään käyttäjät ratkaisua vastaavan sivun luokse.

Monimutkaisten algoritmien avulla Google ja muut hakukoneet arvioivat, kuinka hyvin sivut vastaavat annettua aihetta, ja päättävät sen mukaan, miten hakutulokset järjestetään. Suurin osa käyttäjistä luottaa Googlen ja muiden hakukoneiden antamiin arvioihin ja klikkaa todennäköisesti kärkisijan sivuihin.

Miten hakukoneet sitten arvioivat sivuja? Hakukoneiden algoritmit koostuvat sadoista eri kriteereistä ja niitä muutetaan jatkuvasti. Tuskin kukaan siis tietää täsmälleen kaikkia osatekijöitä, mutta se tiedetään, että sivun sisältö vaikuttaa ratkaisevasti. Sivuston tekniset ominaisuudet ovat toki tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on se, että sivustolta löytyy aiheeseen liittyvää sisältöä.

Sisältö auttaakin hakukonenäkyvyyden parantamisessa monella tapaa:

  • Kun sisältöä tuotetaan aiheen ympäriltä runsaasti, voidaan lisätä niiden hakusanojen määrä, joilla sivusto löytyy hakukoneista. Vaikka yksi artikkeli tai aihe ei toisikaan tuhansia kävijöitä sivulle, eri sisällöt tuovat kävijöitä yhteensä jo huomattavasti.
  • Google arvostaa ulkoisia linkkejä, varsinkin, jos ne tulevat laadukkailta sivuilta. Ulkoisia linkkejä ei kuitenkaan pysty haalimalla haalia, vaan juuri laadukas sisältö saa ihmiset linkkailemaan sivustollesi.
  • Hakukoneet arvostavat sitä, että sivuillasi pysytään pidempään. Jos henkilö poistuu sivustolta nopeasti, hakukoneet tulkitsevat sivut huonoksi ratkaisuksi hakusanaan ja sijoitus hakutuloksissa saattaa pudota. Toisaalta, kun sisältöön panostetaan, kävijät saattavat viihtyä sivuilla pitkäänkin.

Hyvä sisältö kiinnostaa ihmisiä

Sisältöä tehtäessä kannattaa aina muistaa, että sisältö tehdään nimenomaan ihmisiä varten. Google ja muut hakukoneet huomaavat kyllä, jos hakusanoja on vain yritetty pakottaa tekstin sekaan eikä lisäarvoa ole oikeasti mietitty. Myös kävijät arvioivat sivua kriittisesti, ja jos se ei tarjoa heille sitä, mitä he etsivät, he todennäköisesti poistuvat sivulta välittömästi.

Hyvä sisältö toimii myös yrityksen käyntikorttina. Se kertoo potentiaalisille asiakkaille yrityksen asiantuntijuudesta ja siitä, millaista hyötyä yritys voi heille tarjota. Lisäksi sisäisten linkkien ja toimintakehotteiden (CTA-nappuloiden) avulla asiakkaita voidaan johdattaa yhä pidemmälle sivustolla aina ostopäätökseen tai yhteydenottoon asti. Laadukas sisältö onkin osa nykyaikaista markkinointi- ja myyntiprosessia.

Sisältömarkkinointi on halpaa

Hyvä sisältö markkinoi itse itseään. Siinä on käytetty kiinnostavia hakusanoja, se on tarpeeksi laaja ja se vastaa hakijan kysymykseen osuvasti. Näin se nousee ylös hakukoneiden listauksissa ja houkuttelee orgaanista liikennettä sivustolle ilmaiseksi.

Parasta tässä on se, että julkaisun jälkeen sisältömarkkinointi ei juurikaan vaadi ylimääräisiä toimenpiteitä. Muunlaista markkinointia joutuu yleensä vähintäänkin tarkkailemaan, ja kävijävirta loppuu, kun markkinointia ei enää jatketa aktiivisesti. Sisältömarkkinointi puolestaan voi houkutella kävijöitä vuodesta toiseen, sillä sitä ei samalla tavalla voi pysäyttää.

Kaikesta tehokkuudestaan huolimatta sisältömarkkinointi ei kuitenkaan korvaa muita markkinoinnin keinoja, sillä parhaan lopputuloksen saa yhdistämällä eri markkinointitavat toisiinsa. Sisältöä kannattaa esimerkiksi tuoda uusien potentiaalisten asiakkaiden piiriin sosiaalisessa mediassa. Toisaalta maksetussa mainonnassa sisältö voi toimia kustannustehokkaana houkuttimena, sillä moni klikkaa kiinnostaviin artikkeleihin helpommin kuin tuntemattoman yrityksen etusivulle.

Miten laadukasta sisältöä tuotetaan?

Sisällön puuttuminen voi olla yritykselle kohtalokasta. Pahimmassa tapauksessa kävijät eivät löydä verkkosivustolle ollenkaan, ja nekin, jotka sinne eksyvät, poistuvat sivustolta välittömästi. Toisaalta sisältömarkkinointiin panostaminen voi tuoda kustannustehokkaasti uusia kävijöitä sivustolle vuodesta toiseen. Sisältö on siis tärkeää, mutta ikävä kyllä sitäkään ei synny itsestään.

Sisällöntekeminen sinänsä voi olla helppoa, varsinkin, jos aihe on lähellä sydäntä ja siitä on paljon kerrottavaa. Sisältömarkkinoinnille kannattaa kuitenkin varata riittävästi aikaa ja sopia selkeästi siitä, kuka on vastuussa sen tekemisestä. Muuten käy helposti niin, että suurista suunnitelmista huolimatta sisältöä ei vain synny. Jos aikaa on mahdotonta järjestää muilta töiltä, kannattaa harkita sisältömarkkinoinnin ulkoistamista. Me Isellä näemme sisältömarkkinoinnin luonnollisena osana digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta ja otammekin sisältömarkkinointinne haltuun enemmän kuin mielellämme. Osaava tiimimme pystyy kirjoittamaan asiantuntijatekstiä tavoitteellisesti ja ymmärrettävästi – oli aihe sitten mikä tahansa.

Toisinaan yrityksiä mietityttää, voiko ulkopuolinen tuottaa sisältöä vakuuttavasti heidän erityisosaamisestaan. Totuus kuitenkin on, että usein juuri ulkopuolisen on helpompi kertoa aiheesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Yleensä sisällön kohderyhmänä ovat nimittäin alan asiantuntijoiden sijaan yrityksen asiakkaat. Ne asiat, joita ammattilaiset saattavat pitää itsestäänselvyyksinä voivat olla juuri niitä asioita, joihin sisällössä kannattaisi pureutua.

Jos tarvitsette apua sisältömarkkinoinnissa tai sisällön tuottamisessa, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Toimiiko digitaalinen markkinointi? Lyhyt vastaus: Toimii!

Digitaalinen markkinointi on iso juttu, ja jos kilpailijasi tekevät sitä, niin todennäköisesti sinunkin kannattaisi. Digitaalinen markkinointi nimittäin toimii ja vieläpä lähes aina paremmin ja edullisemmin mitä muut markkinoinnin muodot.

Ostajat ovat jo verkossa, ja jos sinä et ole, menetät luultavasti kauppaa. Olisikin siis suorastaan typerää ylenkatsoa digitaalisen markkinoinnin tuomia mahdollisuuksia. Kaikkea ei digitaalisesta markkinoinnista tarvitse tietää, kunhan ymmärtää, että siinä missä digitaalisen markkinoinnin käyttö voi auttaa yritystäsi, voi sen käyttämättä jättäminen myös vahingoittaa liiketoimintaasi.

Lähtökohtana voidaankin jo heti alussa todeta, että digitaalisesta markkinoinnista eivät hyödy vain ne, joiden liiketoiminta tapahtuu verkossa vaan siitä voi olla hyötyä ihan jokaiselle yritykselle. Vaikka myytävä tuote tai palvelu ostettaisiin tosielämässä kasvotusten, on ennalta tapahtunut mainostaminen todennäköisesti vaikuttanut ostopäätökseen. Ja tämän takia markkinointiin myös törmää kaikkialla. Digitaalinen markkinointi kuitenkin eroaa muusta markkinoinnista siten, että se on paitsi halpaa myös tehokasta!

On myös itsestään selvää, että koska kaikki yritykset tarvitsevat kuitenkin jotain markkinointia, ei digitaalinen markkinointi ole tässä mielessä mikään sivuseikka. Monella toimialalla digitaalinen markkinointi on nimittäin jo valmiiksi täysi välttämättömyys eikä sen merkittävyys tule ainakaan vähenemään. Tästä syystä digitaalinen markkinointi kannattaa nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena. Ja jos siitä haluaa saada kaiken irti, tärkeintä on ymmärtää, mitä digitaalinen markkinointi oikeastaan on ja miten se voisi auttaa juuri sinun yritystäsi.

Mitä digitaalinen markkinointi on ja miten hyvin se toimii
Digitaalisen markkinoinnin avulla voidaan kohdentaa todella tarkasti, joten yleensä ongelmana ei ole oikean yleisön tavoittaminen, vaan kilpailijoista erottautuminen.

Mitä digitaalinen markkinointi on, ja miten hyvin se toimii?

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkin muun asian houkuttelevuutta verkon välityksellä. Markkinoinnin toimivuus taas riippuu pitkälti siitä, mitä markkinoidaan ja miten hyvin markkinointi toteutetaan. Lähtökohtaisesti se kuitenkin toimii hyvin, kunhan perusasiat ovat kunnossa ja markkinointia optimoidaan testaamalla.

Siitä, miten digitaalinen markkinointi määritellään tarkemmin, on olemassa useita näkemyksiä. Pääasiassa digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan maksettua hakukone- ja somemainontaa, sisältömarkkinointia, hakukoneoptimointia, sosiaalisen median käyttöä sekä kaikkien näiden yhdistelmiä. Usein sen keskiössä toimii yrityksen verkkosivusto, jolla voi olla suuri merkitys kaikkeen, mutta tämä ei ole mikään välttämättömyys.

Perusajatuksena digitaalisessa markkinoinnissa on se, että hyvin toteutettu markkinointi toimii myös yrityksen kannalta tuottavalla tavalla. Tämä vaatii tietenkin hieman perehtymistä ja suunnittelua. Alkuun pääsee, kun miettii oman tuotteen tai palvelun ostamista ja kohderyhmää. Digitaalisen markkinoinnin avulla markkinointia voidaan kohdentaa todella tarkasti, joten yleensä ongelmana ei ole oikean yleisön tavoittaminen vaan kilpailijoista erottautuminen.

Kun mietitään, miten digitaalinen markkinointi toimisi juuri sinun yrityksesi kohdalla, ei kannata keskittyä siihen, liittyvätkö yrityksesi palvelut tai tuotteet internetiin. Tärkeämpää on tunnistaa, millä tavoin digitaalinen markkinointi voisi auttaa yrityksesi liiketoiminnassa. Voisi jopa väittää, että hyvin harvalla yrityksellä digitaalinen markkinointi ei toimisi ollenkaan. Digitaalisesta markkinoinnista on varmasti apua, kunhan sitä osaa hyödyntää oikein.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja tavoitteet

Digitaalinen markkinointi on aiheena hyvin laaja, joten ensimmäisenä kannattaa pysähtyä miettimään, mitä markkinoinnilla oikeastaan halutaan saavuttaa. Helppo vastaus on tietenkin, että myyntiä, mutta nyt kyse ei ole siitä. Kyse onkin enemmän siitä, miten. Halutaanko ihmisiä ohjata verkkosivustolle? Mitä heidän odotetaan tekevän siellä? Halutaanko ihmisiä ohjata käymään jossain? Vai soittamaan? Mitä sitten tapahtuu, jos mitään näistä ei tapahdu? Ja mitä sitten tehdään, kun haluttu toiminto tapahtuukin?

Yleensä digitaalisen markkinoinnin avulla tehdään tunnettuuden lisäämiseen tähtäävää brändimainontaa. Sopivan tilaisuuden tullen myös suoraan kauppaan tähtäävä markkinointi on tehokasta, etenkin jos tuote tai palvelu on helposti ostettavissa. Jos mainostettava asia liittyy jotenkin paikallisuuteen, on tärkeää olla näkyvillä erityisesti silloin, kun potentiaalinen asiakas on lähettyvillä. Hyvällä sisältömarkkinoinnilla taas voidaan tarjota asiantuntemusta, joka puolestaan rakentaa luottamusta yritystä kohtaan.

Yksi tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin menetelmistä on usein kuitenkin kohdennettu hakukonemainonta. Ihmiset etsivät tietoa ja puntaroivat ostopäätöksiään netissä enemmän kuin koskaan ennen, ja kohdennetun hakukonemainonnan avulla asioita pystytään mainostamaan juuri silloin, kun potentiaalinen asiakas on itse aktiivisesti etsimässä tiettyä tuotetta tai palvelua. Näin digitaalinen markkinointi voi tarjota ratkaisun kuluttajan ongelmaan ilman, että se edes tuntuu markkinoinnilta.

Digitaalisen markkinoinnin tehokas hyödyntäminen ei siis todellakaan aina tarkoita sitä, että yrityksellä pitäisi olla jokin verkkokauppa ja sinne sopivaa myytävää, jota sitten mainostettaisiin vaikkapa somessa. Kyse on pikemminkin siitä, että potentiaalinen asiakaskunta käyttää teknologiaa, jolle voidaan kohdentaa digitaalista markkinointia. Tästä syystä ne yritykset, jotka hallitsevat teknologiat, menetelmät ja kulutustottumusten muutokset, pärjäävät yleensä myös parhaiten. Toimialasta riippumatta!

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja tavoitteet
Digitaalinen markkinointi ei tarjoa pelkästään uskomattoman paljon erilaisia menetelmiä, vaan myös mahdollisuuden kokeilla niitä varsin kustannustehokkaalla tavalla.

Mitä digitaalisen markkinoinnin keinoja pitäisi käyttää?

Usein digitaalisen markkinoinnin perustana voidaan pitää hyvää verkkosivustoa, johon ohjataan liikennettä somesta, hakukoneista sekä maksetuista mainoksista. Vaikka varsinainen tuote myytäisiin kivijalkaliikkeessä, on verkkosivustolle ohjattu asiakas nyt käsissäsi ja voit esitellä hänelle tuotteitasi ilman kilpailua. 

Verkkosivustosi pitää huolen siitä, että haluttu viesti menee perille. Ja jos käyttäjä lähtee verkkosivustolta, voidaan häntä tavoitella esimerkiksi Googlen uudelleenmarkkinoinnin avulla.

Viisainta olisi aluksi rauhallisesti perehtyä itselle parhaiten sopiviin digitaalisen markkinoinnin menetelmiin ja sitten vähitellen testailemalla kehittää niistä paremmin toimivia. Sitten kun yksi asia on hyvin hallussa, voidaan siirtyä seuraavan kimppuun. Se onkin yksi digitaalisen markkinoinnin hienouksista; riskit ovat suhteellisen pieniä, sillä markkinointia voi hallita reaaliajassa ja sitä voi myös säätää tilanteen mukaan. Markkinointiin voisi toki upottaa rahaa vaikka kuinka paljon, mutta se ei yksinkertaisesti ole järkevää.

Digitaalinen markkinointi ei tarjoa pelkästään uskomattoman paljon erilaisia menetelmiä, vaan myös mahdollisuuden kokeilla niitä varsin kustannustehokkaalla tavalla. Harvoin nimittäin kaikki toimii heti alkumetreillä täydellisesti. Digitaalisen markkinoinnin avulla ongelmien tunnistaminen on kuitenkin varsin helppoa, sillä markkinoinnista vapautuvaa dataa on saatavilla hyvinkin nopealla aikataululla. Dataa tulkitsemalla voidaan tehdä päätelmiä mainonnan tehokkuudesta, kohderyhmistä sekä esimerkiksi laskeutumissivun laadusta. Ja näiden tietojen avulla markkinointia voidaan sitten kehittää yhä tuottavammaksi.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että monet asiat, kuten verkkosivuston sisältö sekä yrityksen aikaisempi tunnettuus, voivat vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi mainonnan kustannuksiin. Tämän vuoksi kannattaa panostaa suunnitelmallisuuteen, laatuun ja uskottavuuteen. Kaikki eri osa-alueet tukevat tällöin toinen toisiaan ja todennäköisyydet markkinoinnin onnistumiselle ovat huomattavasti suuremmat.

Digitaalisen markkinoinnin avulla tavoitat ostajat oikealla hetkellä

Myyntitapahtuman loppuunsaattaminen on huomattavasti todennäköisempää, kun kuluttaja on tutustunut yrityksen tuotteisiin ja imagoon ennalta. Ihmiset tekevät ostopäätöksiä usein alitajuisten tunteiden varassa, minkä vuoksi ihmisten mielikuviin voidaan vaikuttaa jo kauan ennen varsinaista myyntitapahtumaa. Varsinkin suuremmat yritykset tietävät, että jo yrityksen nimen tai logon tunnistaminen voi tuoda heille myyntiä.

Lisäksi runsas näkyvyys luottamusta ja luo kuvaa tuotteen tai palvelun suosiosta. Asia on tietysti siinä mielessä paradoksaalinen, että pelkkä tunnettuus ja tähän pyrkivä mainonta ei vielä itsessään ole mikään todiste palvelun tai tuotteen laadusta. Tunnettuus kuitenkin tutkitusti toimii, minkä vuoksi brändimainonta on niin monen yrityksen pääasiallinen markkinointistrategia.

Tässä suhteessa digitaalinen markkinointi vie asiaa kuitenkin vielä pidemmälle. Kun tunnettuuteen tähtäävää mainontaa voidaan kohdentaa erittäin tarkasti kaikista potentiaalisimmille henkilöille, ei markkinoinnin sisällön ja kohdentamisen kanssa tarvitse tehdä kompromisseja. Samaa asiaa voidaan myös mainostaa eri kohderyhmille varsin erityyppisillä tyyleillä ja sisällöillä.

Digitaalinen markkinointi tarjoaa myös varsin monipuolisen kattauksen menetelmiä, joilla potentiaalisen ostajapersoonan alitajuntaan voidaan vaikuttaa pikkuhiljaa, jo ennen kuin henkilö on varsinaisesti edes ostamassa haluttua tuotetta tai palvelua. Tästä syntyy eräänlainen harkinnan olotila, jolloin ihminen saattaa jo antaa mielessään mahdollisuuden tuotteelle tai palvelulle. Kun potentiaalista ostajapersoonaa on lämmitelty valmiiksi, voidaan hänelle kohdistaa sopivaa mainontaa heti, kun hän toimittaa haluttuja toimintoja verkossa.

Varsinkin hyvän sisältömarkkinoinnin herättämien ajatusten ja oivallusten myötä potentiaalinen ostaja saattaa aidosti arvostaa kyseistä tuotetta, palvelua tai yritystä. Ja kun oikea hetki koittaa, hän myös haluaa todennäköisemmin ostaa kyseisen tuotteen. Tällöin myös digitaalisen markkinoinnin voimat tulevat tehokäyttöön.

Digitaalisen markkinoinnin avulla tavoitat ostajat oikealla hetkellä
Varsinkin hyvän sisältömarkkinoinnin herättämien ajatusten ja oivallusten myötä potentiaalinen ostaja saattaa aidosti arvostaa kyseistä tuotetta, palvelua tai yritystä.

Miksi kaikki eivät sitten vielä käytä digitaalista markkinointia?

Digitaalinen markkinointi pitää sisällään niin paljon potentiaalia, että on vaikea ymmärtää, miksi joku ei haluaisi käyttää edes jotain sen osa-alueista. Silti vielä tänäkin päivänä moni yritys tuntuu jotenkin pelkäävän ja vierastavan verkossa tapahtuvaa markkinointia. Yllättävän usein kuulee jopa, että yritys ei usko tarvitsevansa edes verkkosivustoa, koska asiakaskunta ei käytä internetiä. Totuus kuitenkin on, että vielä useammin kuulee tarinoita, joissa kuluttaja on jättänyt tilauksen tekemättä juuri siksi, ettei yrityksellä ollut edes verkkosivustoa.

Kun jokin yritys ei halua tai ole valmis ottamaan käyttöön digitaalisen markkinoinnin keinoja, on kysymys usein vanhoihin malleihin ja käsityksiin juurtumisesta eikä asioita nähdä laatikon ulkopuolelta. Toisinaan taas yritykset ovat saattaneet kokeilla jotain, mutta tulokset eivät ole olleet hyviä. Siinä tapauksessa digitaalinen markkinointi on joko toteutettu väärin tai palvelu ei yksinkertaisesti mene kaupaksi.

On tietenkin jokaisen yrityksen oma valinta, halutaanko näistä markkinoista jättäytyä pois. Tämä saattaa olla jonkin toisen yrityksen onni, sillä se voi tuoda ylimääräisen markkinaraon. Jos toimiala on hyvin rajattu esimerkiksi alueellisesti, voi digitaalista markkinointi käyttää aggressiivisesti tuon yrityksen asiakkaiden houkutteluun.

Useimmiten kilpailutilanne on kuitenkin tietyllä tapaa tasapainossa eikä yksittäinen yritys kykene ottamaan koko tilaa haltuunsa. Tällöin myös pienemmille yrityksille jää hyvin mahdollisuuksia olla esillä.

Haluaisitko sinä toteuttaa toimivaa digitaalista markkinointia?

Digitaalinen markkinointi toimii todistetusti. Se myös tarjoaa valtavan kattauksen erilaisia menetelmiä sekä näiden yhdistelmiä, joista voidaan muokata sopiva strategia lähes minkä tahansa yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Vaikka perusasiat eivät olekaan kovin monimutkaisia, voi kiire tai pelko epäonnistumisesta vähentää rohkeutta valjastaa uusia markkinointitapoja käyttöön. Tässä tapauksessa digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä voidaan myös ulkoistaa.

Me Isellä olemme toteuttaneet toimivaa digitaalista markkinointia asiakkaidemme puolesta jo vuosien ajan. Nykyiset asiakkaamme ovat arvostaneet etenkin realistista ja maanläheistä suhtautumistamme asioiden hoitamiseksi. Tyytyväisten asiakkaidemme määrä myös kasvaa jatkuvasti. Olemme luonnollisesti hyvin mielellämme avuksi myös teidän yrityksenne markkinointiin liittyvissä asioissa. Voimme opastaa, auttaa alkuun, luoda uutta tai ottaa haltuun koko digitaalisen markkinoinnin hallinnoimisen.

Jos yrityksesi tarvitsee esimerkiksi verkkosivut, Google-mainontaa, sosiaalisen median käyttöä, sisältömarkkinointia tai mitä vaan aiheeseen liittyvää, älä pelkää olla meihin yhteydessä! Me autamme parhaamme mukaan eikä näistä asioista keskusteleminen maksa sinulle mitään. Ota rohkeasti yhteyttä!

Miten verkkosivuston hinta muodostuu?

“Paljonko maksaa uudet verkkosivut yritykselle?” Tähän kysymykseen törmää lähes päivittäin, kun puhutaan digimarkkinoinnista ja verkkosivujen roolista osana yritysten liiketoimintaa. Kysymys on siltä osin hiukan ongelmallinen, koska verkkosivujen hintaa ei voi määritellä ilman riittäviä tiedonjyväsiä.

Asiaa voisi verrata autoliikkeessä asioimiseen. Eihän kukaan marssi autokauppaan kysymään, että “paljonko auto maksaa?” Autokaupassa kun etsitään lukemattomien vaihtoehtojen joukosta sitä itselle parhaiten sopivaa ja kustannustehokasta ratkaisua. Tämä sama ajattelumalli pätee myös verkkosivujen hankintaan. Se, miten verkkosivujen hinta muodostuu, on pitkälti riippuvainen sille asetettujen vaatimusten lähtökohdista. Kun verkkosivuston hintaan vaikuttavat lukemattomat eri asiat, tämän seurauksena niiden hintahaitari on myös valtavan laaja.

Verkkosivuston hinta riippuu toteutuksen vaativuustasosta

Ammattimaisesti toteutettujen verkkosivustojen kustannusten peruslähtökohtana voitaisiin pitää hyvin yksinkertaista sivustoa, jossa työn tilaajalle toimitetaan vain tekninen toteutus. Tällainen hyvin simppeli kotisivutyyppinen ratkaisu voisi kustantaa noin 2000 €. Tätä halvemmat toteutukset ovat yleensä hyvin kankeita valmismalliratkaisuja tai aloittelevien devaajien harjoittelutöitä. Tällainen yksinkertainen ratkaisu voi sopia hyvin pienelle yrittäjälle, jonka toiminta ei ole erityisen riippuvainen verkkonäkyvyydestä ja digimarkkinoinnista.

Heikosti toteutettuun verkkosivustoon liittyvät ongelmat kuitenkin alkavat vähintään siinä vaiheessa, kun sivuston odotetaan toimivan tehokkaasti kaupallisessa mielessä. Koska verkkosivustot ovat usein kiinteä osa kaiken kokoisten yritysten toimintaa, on helppo ymmärtää, miksi niiden toteutuksella on myös suora yhteys markkinoinnin onnistumiselle.

Jotta verkkosivustolle annettuihin odotuksiin päästään, sen toteutuksen on oltava riittävällä ammattitaidolla tehty. Kun verkkosivuston toteutukseen liitetään mukaan syvällisempää suunnittelutyötä, sisällöntuotantoa tai esimerkiksi valokuvausta, on selvää, että kustannukset nousevat samassa suhteessa. Räätälöity työ maksaa ja alan ammattilaiset hinnoittelevat työnsä ammattitaidon sekä markkinoiden kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan.

Verkkosivusto tarvitsee ammattimaiset tekijät
Yritykselle räätälöity verkkosivusto on eräänlainen digitaalisen myynnin ja markkinoinnin perusta

Ammattimainen verkkosivusto tarvitsee ammattimaiset tekijät

Koska verkkosivustojen toteuttamisessa tarvitaan hyvin erityyppisiä osaajia, on projektissa usein osallisena useita henkilöitä. Mukana voi olla esimerkiksi suunnittelijoita, graafikoita, sisällöntuottajia sekä tietysti itse verkkosivuston kehittäjiä. Kaikille näille ihmiselle on maksettava palkkaa omasta työstään ja tämä luonnollisesti näkyy myös verkkosivun lopullisissa kustannuksissa. Puhumattakaan tilanteesta, jossa sivustolle halutaan tuoda jotain erityisiä toiminnallisuuksia, joiden kehittämiseen kuluu paljon aikaa ja vaivaa.

Käytännössä asia menee niin, että mitä enemmän verkkosivuston tilaajalla on tarvetta yksilölliselle räätälöinnille, sitä suuremmat ovat verkkosivuston kustannukset. Verkkosivuja toteuttava palveluntarjoaja joutuu joka tapauksessa käyttämään aikaa suunnitteluun, tiedon keräämiseen sekä lopulliseen toteutukseen ja kaikki tämä maksaa.

Mitä haasteellisemmasta projektista on kyse, sitä enemmän sen parissa joudutaan työskentelemään. Tämän vuoksi ylärajaa verkkosivuston hinnoittelulle ei voi käytännössä antaa. Suurten toteutusten kohdalla kustannukset voivat nousta nopeasti kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin. Yleensä kuitenkin yrityksille toteutettujen verkkosivujen kustannukset pyörivät noin 5000 €–15 000 € välimaastossa.

Tein verkkosivut itse ja säästin. Vai säästinkö?

Nykyaikana kenenkään ei tarvitse olla mikään velho, että saa luotua itselleen omat kotisivut. Tässä on kuitenkin kyse vähän samasta ilmiöstä, kun yksi osaa piirtää paperille tikku-ukon ja toinen ihailtavaa taidetta. Silti monilla tuntuu olevan vaikeuksia mieltää, että verkkosivujen toteutuksissa on voi olla ihan oikeita eroja. Eli vaikka verkkosivun voi saada näkymään netissä hyvinkin vähällä vaivalla, on toteutuksen laatu yleensä sen mukaista.

Jos kyseessä on esimerkiksi jonkin voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tai seuran verkkosivut, ei verkkosivun laatu ole niin merkittävä asia, että siihen kannattaisi panostaa suuria summia rahaa. Tilanne on kuitenkin heti aivan toinen, jos puhutaan oikeasta liiketoiminnasta ja markkinoinnista.

Verkkosivu ei ole vain mikä tahansa “verkkosivu”, vaan niitä on olemassa hyviä, huonoja ja kaikkea siltä väliltä. Usein kuitenkin vielä tänäkin päivänä törmää verkkosivuihin, joiden toteutuksessa on ajettu pahasti metsään. Tämä johtuu usein siitä, että verkkosivua ei nähdä niin tärkeänä asiana yrityksen toiminnalle eikä siihen tämän vuoksi ole oltu innokkaita investoimaan rahaa. Joskus kyse voi olla myös puhtaasti kiireestä, jolloin vanhentuneen verkkosivuston uudistamiselle ei löydy aikaa ja motivaatiota.

Tällaisia yrityksiä löytyy markkinoilta lukematon määrä ja osa niistä saattaa pyörittää jopa merkittäviä talouslukuja. Näissä tapauksissa asiaan on kuitenkin tartuttava ennemmin tai myöhemmin, sillä heikot verkkosivustot alkavat väkisinkin heijastua yrityksen myynnin ja markkinoinnin tehoon.

Aikaisemmin vakavarainen yritys saattaakin alkaa menettää otettaan markkinoilta yllättävän nopeasti, kun äkillisesti muuttuvat tilanteet antavat selkeää kilpailuetua niille, joiden verkkosivustot ja digitaalinen markkinointi ovat ajan tasalla ja toimivat oikein. Samasta syystä verkkosivuja ei kannata mieltää miksikään muuttumattomaksi möykyksi, vaan kokonaisuudeksi, joka muuntautuu yrityksen ja tilanteiden mukana.

Itsetehdyt, vanhentuneet tai muuten rikkonaiset verkkosivut maksavat maltaita

Huonosti toimivat verkkosivut voivat käydä yrittäjälle kalliiksi. Ei välttämättä suoraan niiden toteutushetkellä, mutta välillisesti niiden toiminnan seurauksena. Verkkosivustojen ja digitaalisen markkinoinnin merkitys on muuttanut markkinoita siihen suuntaan, että niillä on aikaisempaa suurempia vaikutuksia suoraan yrityksen kilpailukykyyn. Tämä koskettaa käytännössä myös sellaisia yrityksiä, joiden toiminta ei liity internetiin.

Ihmiset, eli potentiaaliset asiakkaat, etsivät päivä päivältä enemmän tietoa ja vertailevat tuotteita suoraan helposti internetissä. Tämän seurauksena parhaat ja uskottavimmat sivustot saavat heidän huomionsa. Kääntäen tämän voisi nähdä niin, että nämä parhaat ja uskottavimmat sivustot vievät asiakkaat pois yrityksiltä, joiden verkkosivustot eivät ole niin hyviä ja uskottavia. Tässä kohtaa onkin helppo ymmärtää, miksi verkkosivustolla voi olla suuria vaikutuksia yrityksen imagoon, näkyvyyteen sekä myyntiin liittyen.

Digitalisaation myötä negatiiviset mielikuvat leviävät ihmisten keskuudessa myös aikaisempaa tehokkaammin. Jo olemassa olevaan asiakasmassaan ei myöskään kannata tuudittautua, sillä he eivät ole mitenkään pakotettuja olemaan asiakkaitasi vielä huomennakin.

Verkkosivujen laatu maksaa
Hyvä ammattilainen kuitenkin tietää mitä on tekemässä ja osaa näin löytää asiakkaan kannalta parhaan tavan toimia

Verkkosivujen laatu maksaa, mutta siitä kannattaa myös olla valmis maksamaan

Yritykselle räätälöity verkkosivusto on eräänlainen digitaalisen myynnin ja markkinoinnin perusta. Usein markkinointi ohjaa asiakkaita verkkosivustolle ja vaikka se ei olisi suoraan markkinoinnin itsetarkoitus, ihmiset joka tapauksessa etsivät tietoa netistä liittyen mainostettuun tuotteeseen tai palveluun. Jos yrityksen verkkosivustoa ei ole tai se on huono, suuri osa maksetusta mainonnasta valuu varmasti hukkaan. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, että verkkosivusto on valtava voimavara osana yrityksen henkistä pääomaa. Samasta syystä verkkosivusto kannattaa olla mahdollisimman hyvin toteutettu ja siitä kannattaa olla valmis maksamaan.

Kun verkkosivuston toteuttaa ammattilainen, on selvää, että kustannukset ovat eri luokkaa kuin esimerkiksi yrittäjän veljenpojan toteuttamana. Hyvä ammattilainen kuitenkin tietää mitä on tekemässä ja osaa näin löytää asiakkaan kannalta parhaan tavan toimia. Ammattilaiset pyrkivät siihen, että teknisen toimivuuden lisäksi verkkosivusto lähettää halutun viestin ja toimii oikein myös myynnin työkaluna.

Kannattaa siis huomioida, että myös suunnittelutyö on aina laskutettavaa työtä ja tämä näkyy hinnoittelussa. Lopullinen verkkosivu on kuitenkin vain jäävuoren huippu siitä, mitä verkkosivuston suunnittelu on loppupelissä pitänyt sisällään. Suunnittelulla kuitenkin pyritään varmistamaan se, että verkkosivuston toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tilaajan tarpeisiin. Näin myös työn tilaaja välttää useita sellaisia sudenkuoppia, joita voisi tulla vastaan amatöörimäisten toteutusten kanssa. Tämän vuoksi vanha sanonta “Suutari pysyköön lestissään” pätee siis myös verkkosivujen toteutukseen eikä hyvää saa halvalla.

Olisiko jo aika uudistaa myös teidän yrityksenne vanhentuneet tai muuten heikosti toimivat verkkosivut? ISEn väki toteuttaa niin pienet kuin suuremmatkin verkkosivut vuosien kokemuksella kilpailukykyiseen hintaan. Pyydä tarjous tai kysy lisää!

Google My Business tehostaa yrityksesi näkyvyyttä verkossa

Digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta Google My Business tarjoaa loistavan mahdollisuuden tehostaa yritysten näkyvyyttä ja markkinointia varsin helpolla tavalla. Vaikka Google My Business ei ole monille nimenä tuttu, ovat monet varmasti törmänneet sen ominaisuuksiin.

Google My Business -sivuun voi törmätä muun muassa Google-haun yhteydessä, jos hakee tietoa esimerkiksi tietyn yrityksen nimellä. Tällöin hakutulosten oikealle puolelle ilmestyy näkyviin valkoinen laatikko, joka sisältää tietoa kyseisestä yrityksestä. Laatikko pitää sisällään esimerkiksi yrityksen yhteystiedot, aukioloajat, kuvia ja niin edelleen.

Tavallista hakutulosta merkittävämpi paikka, jossa Google My Business -sivun tietoja näytetään, on Google Maps -karttapalvelu. Karttapalvelussa My Business -sivun tiedot ilmestyvät klikattavien kohteiden mukaan näkymän vasemmalle puolelle. Koska monen yrityksen toiminta perustuu osin tai kokonaan lähialueilla olevien ihmisten varaan, tarjoaa Google My Business ja Google Maps lyömättömän yhdistelmän lisätä yrityksen näkyvyyttä verkossa.

Mikä on Google My Business?

Google My Business on Googlen hallinnoima maksuton yritystietopalvelu, jonka avulla asiakkaille voidaan näyttää tietoja yrityksistä Google-haun ja Google Mapsin yhteydessä. My Business on erityisen hyödyllinen palvelu yrityksille, joiden toiminta on keskittynyt tietylle alueelle, mutta myös verkkokaupat voivat lisätä myyntiään sen avulla.

My Businessin avulla voidaan esittää hyödyllistä informaatiota, kuten yhteystietoja, aukioloaikoja, tiedotteita, tuotteita ja muuta yritykseen liittyvää tietoa. Google My Business -sivujen näyttäminen Googlen yhteydessä on nykyään jo niin yleistä, että moni ei oikeastaan osaa edes ajatella sitä jonakin erillisenä palveluna tai työkaluna. Oleellista onkin tietää, että Google My Business -sivun sisältöön voi myös itse vaikuttaa sekä luoda sen itse, jos sitä ei vielä ole.

Joskus Google on saattanut myös luoda automaattisesti Google My Business -sivun yritykselle, jonka yrityksen omistaja voi halutessaan ottaa hallintaan.

Mikä on Google my business
My Business on erityisen hyödyllinen palvelu yrityksille, joiden toiminta on keskittynyt tietylle alueelle

Miksi Google My Business kannattaa ottaa käyttöön?

Koska ihmisillä on tapana etsiä erilaisia palveluita ja tuotteita käyttäen Google-hakua ja Googlen karttoja, Google My Business on loistava tapa lisätä yrityksen näkyvyyttä. Vaikka Googlen hakutoiminnot ovat jo itsessään tehokas tapa saada näkyvyyttä, hyvin toteutettu Google My Business -sivu voi tavoittaa asiakkaiden huomiota huomattavasti enemmän kuin pelkkä Googlen hakutulos.

Bright Localin tekemän tutkimuksen mukaan jopa 84 % yritysten verkkosivustoille suuntautuvasta hakuliikenteestä on peräisin jonkun palvelun tai tuotteen etsinnästä. Google My Business -sivujen kautta tuleva liikenne puolestaan tulee pääosin Google Mapsin kautta näytettävien tulosten kautta. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että usein ihmiset eivät etsi tietoa tietystä yrityksestä vaan niiden toimialaan liittyvistä tuotteista ja palveluista. Usein ihmiset etsivät samaa tietoa myös suoraan Googlen karttasovelluksen avulla. Koska monen yrityksen toiminta perustuu paikallisuuteen, luonnollisesti alueelta parhaiten löytyvät yritykset vievät yleensä suurimman osan tältä alueelta löytyvistä asiakkaista.

Google My Business -tietojen näkyminen Google Maps -karttojen yhteydessä on lisäksi erityisen tärkeää nopeasti muuttuvia ja yllättäviä tilanteita varten. Ihmiset eivät aina ennakoi käytöstään ja saattavat tilanteen tullen etsiä lähistöltä esimerkiksi autokorjaamoa tai ravintolaa ilman aikaisempaa tai sen kummempaa suunnitelmaa. Tällöin oikeaoppiset ja ajankohtaiset Google My Business -sivut tavoittavat potentiaaliset asiakkaat juuri oikealla hetkellä. Google My Business tarjoaa myös ylimääräisen paikan mainostaa yrityksen tuotteita tai uutisia, jotka viestittävät potentiaalisille asiakkaille yrityksen olevan aktiivinen toimija.

Alla on tarkemmin esiteltynä esimerkkejä siitä, mitä hyötyä Google My Business -sivusta on.

My Business näyttää asiakkaalle yrityksen oleelliset tiedot

Google My Business -sivun avulla potentiaaliset asiakkaat saavat selville esimerkiksi yrityksen yhteystiedot tai aukioloajat. Näkymästä voi vaikkapa soittaa suoraan yrityksen puhelinnumeroon. Sivu voi myös näyttää esimerkiksi kuvia yrityksen tiloista tai tuotteista.

Usein lähialueelta palveluita etsivät ihmiset eivät viitsi käydä yrityksen verkkosivuilla, jos he saavat tarvitsemansa perustiedot suoraan Google-haun yhteydessä käytettävästä My Business -laatikosta. Jos yrityksen liiketoiminta pyörii fyysisessä osoitteessa, yleensä pelkkä aukioloaikojen näyttäminen riittää muodostamaan päätöksen vierailla yrityksen tiloissa.

My Business kertoo asiakkaille missä yrityksesi sijaitsee

Liikkeellä olevat ihmiset eivät välttämättä halua tai ehdi vierailemaan yrityksen verkkosivustoilla, mutta voivat hyvinkin asettaa päämääräksi lähialueelta löytyvän yrityksen. Ajo-ohjeet syntyvät tarvittaessa samalla Google Maps -palvelua hyväksikäyttäen. Paikallisuuteen perustuvan liiketoiminnan ei tarvitse olla oman alueensa markkinajohtaja, jos se vain sattuu olemaan oikealla hetkellä oikeassa paikassa sijainnin suhteen.

Ihmisillä on usein myös tapana etsiä palveluita tai tuotteita suoraan Googlen karttapalvelusta, jolloin lähimpänä olevat yritykset saavat huomattavasti suurempaa huomiota. Yritys, joka ei ole määritellyt tarkkaa osoitetta tai toimialaa My Business -sivulla, ei luonnollisesti näy karttapalvelussa samalla tapaa.

My Business -sivu kertoo asiakkaille mitä yrityksesi myy

Yksi Google My Business -sivun ominaisuuksista on se, että tavallisen yrityskuvauksen lisäksi palveluun voi lisätä hinnoiteltuja tuotteita. Näiden avulla palvelun käyttäjille muodostuu mielikuva yrityksen yleisestä hinta- ja laatutasosta. Koska Google osaa kohdentaa informaatiota kohtuullisen hyvin, hinnoitellut tuotteet ovat yleensä etulyöntiasemassa normaaleihin tuloksiin verrattuna.

Google My Business -sivun kautta voi myös julkaista esimerkiksi erikoistarjouksia ja muita kampanjoita. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen Google My Business -sivun näkevä käyttäjä voisi myös helpommin päätyä ostamaan halutun tuotteen tai palvelun, jos se esitetään oikealla hetkellä tarpeeksi houkuttelevalla tavalla.

My Business -sivu luo uskottavuutta ja kielii ajankohtaisuudesta

Google My Business -sivun avulla voi julkaista ajankohtaisia uutisia tai muita tiedotteita oman yrityksen toiminnasta. Yritystietojen löytyminen Googlesta on jo niin perusjuttu, että näiden puuttuminen voi vaikuttaa jopa negatiivisesti mielikuviin yrityksestä. Myös puutteelliset tai väärät tiedot voivat aiheuttaa asiakasvirtojen vähenemistä.

Ajankohtainen informaatio voi taas herättää aitoa kiinnostusta ja sitouttaa potentiaalisia asiakkaita tutkimaan lisää yrityksen julkaisemaa materiaalia. Jos yritys tuottaa säännöllisesti esimerkiksi blogimuotoista sisältöä, osa tästä sisällöstä voisi olla viisasta hyödyntää myös My Business -sivun puolella. Postausten luominen palveluun on kuitenkin loppupelissä hyvin helppo juttu.

My Business tarjoaa mahdollisuuden antaa asiakkaiden arvostella yrityksesi

Mikäli yrityksen tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita, mikään ei ole niin arvokasta markkinointia kuin asiakkailta saatu hyvä palaute. Monet ihmiset lukevat Googlen kautta luotuja arvosteluita ja saattavat tehdä myös ostopäätöksiä näihin perustuen.

Usein ihmiset tekevät ostopäätöksiä varsin epärationaalisten tietojen pohjalta, jonka vuoksi usein jo yksikin hyvä arvostelu riittää luomaan alitajuisesti positiivisen mielikuvan yrityksestä ja rakentaa tätä kautta luottamusta sitä kohtaan. Tämän vuoksi asiakkaita kannattaa yrittää myös rohkaista jättämään palautetta.

My Business -sivu tarjoaa paremmat mahdollisuudet hakukoneoptimointiin

Vaikka Googlen hakutoiminnot ovat korvaamaton liikenteen lähde monille verkkosivustoille, voi My Business -sivun oikeaoppinen käyttö lisätä liikennettä entisestään. Tutkimusten mukaan tavalliset hakutulokset, joiden mukana näkyi Google My Business -sivu, saavat huomattavasti enemmän sitoutumisia. Monet ihmiset etsivät myös suoraan Googlen kartalta sopivia palveluita, jolloin sen kautta löytyvät yritykset ja niiden yhteydessä näytettävät verkko-osoitteet saavat luonnollisesti paremman näkyvyyden.

Ihmiset myös vierailevat helpommin My Business -sivun kautta yrityksen verkkosivustoilla, kun kiinnostus yritystä kohtaan on jo syntynyt My Business -sivun avulla luodun ensivaikutelman perusteella. Asialla on siis suuri merkitys paikallisuuteen perustuvan hakukoneoptimoinnin kannalta. Toimiva My Business -sivu on siis myös yksi väylä tuoda liikennettä verkkosivustolle ja kehittää tätä kautta hakukoneoptimoinnin tasoa.

My Business antaa hyödyllistä dataa esitettävien tietojen toiminnasta

Google My Business -sivu toimii itsessään myös eräänlaisena analytiikkatyökaluna. Sen avulla voi saada perustietoa siitä kuinka moni ihminen on nähnyt listauksen tai toteuttanut sen kautta jonkin halutun toimenpiteen. Jos yrityksen verkkosivustolla on jo käytössä Google Analytics, voidaan tämä yhdistää toimimaan yhdessä myös Google My Business -sivun kanssa, jolloin saatava informaatio on entistäkin monipuolisempaa.

Google my business -sivun käyttöönotto
Uuden Google My Business -sivun luominen on varsin helppoa

Google My Business -sivun käyttöönotto

Uuden Google My Business -sivun luominen on varsin helppoa. Ominaisuuden käyttöönotto alkaa kirjautumisesta palveluun. Kirjautumista varten täytyy olla luotuna yleinen Google-tili. Kirjautumisen jälkeen syötetään perustietoja yrityksestä ja toimialasta. Yrityksestä voi myös liittää mukaan kuvia tai vaikkapa yksittäisiä tuotetietoja. Tiedot tulevat näkyviin, kun Google on varmistunut tietojen ja yrityksen omistajuuden oikeellisuudesta.

Omistajuus voidaan varmistaa yleensä joko yrityksen puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai yrityksen postilaatikkoon toimitettavan varmistuskoodin avulla. Kun tiedot on varmistettu, tiedot tulevat näkyviin palvelussa muutaman päivän kuluessa.

Mikäli yritystiedot ovat jo My Business -palvelussa valmiiksi, omistajan tulee vahvistaa yrityksen omistajuus yllä mainitulla tavalla, jotta tietoja voi päästä muokkaamaan. Ulkopuoliset ihmiset voivat toki ehdottaa Googlelle esimerkiksi yhteystietojen muutoksista, mutta todelliset muutokset voi luoda vain vahvistettu käyttäjä.

Vanhentuneet tai väärin näkyvät tiedot Google My Business -sivulla

Jos Google on luonut My Business -sivun automaattisesti, joskus osa sen tiedoista voi olla virheellisiä. Usein myös yrityksen muuttaessa sijaintiaan tai muuttaessaan nimeään tiedot eivät aina päivity automaattisesti. Lisäksi samasta yrityksestä voi joissain tilanteissa näkyä useita eri listauksia palvelussa, koska Google ei osaa yhdistää tietoja samaan yritykseen.

Mikäli virheellisiä tietoja haluaa muokata, käyttäjän tulee vahvistaa yrityksen omistajuus Googlelle. Kun omistajuus on vahvistettu, tietoja voidaan päivittää ja ylimääräisiä listauksia voidaan myös poistaa. Koska Google tekee My Business -sivuja tekoälyn pohjalta automaattisesti eikä se aina ymmärrä kaikkea, voi väärin näkyvien tietojen päivittäminen olla joskus hieman aikaa vievää puuhaa. Pääsääntöisesti asiat voidaan kuitenkin korjata, mikäli yrityksen omistajuus pystytään varmistamaan.

Me Isellä ymmärrämme Google My Business -sivujen merkityksen osana yritysten markkinointia ja hakukoneoptimointia. Olemme luoneet useita My Business -sivuja ja osallistumme myös aktiivisesti niiden päivittämiseen. Haluaisitko tietää lisää Google My Business -sivun luomisesta tai päivittämisestä? Ota rohkeasti yhteyttä!

Mikä on Google Search Console ja mitä sillä tehdään?

Google Search Console on hakukonejätti Googlen tarjoama ilmainen verkkosivustojen seuranta- ja ylläpitotyökalu. Search Consolen avulla voi esimerkiksi saada tietoa sivuston hakukoneliikenteen kehittymisestä, paluulinkeistä, ongelmatilanteista ja niin edelleen.

Vaikka Google indeksoi tietoa jatkuvalla syötöllä, se ei kuitenkaan huomioi lähellekään kaikkea. Etenkin, jos sivustolla on vähän liikennettä, Google ei pidä tärkeänä tarkistaa sitä kovin usein. Lisäksi Google saattaa usein tarkastaa vain oleellisimmat sivut, joten esimerkiksi uudet blogitekstit saattavat jäädä siltä kokonaan huomaamatta. Tämän vuoksi Search Console on loistava työkalu, jonka avulla voit selvittää miten hyvin Google on perillä sivuston sisällöstä.

Search Consolen avulla Googlea voi myös pyytää tutkimaan sivustoa uudelleen, mikäli se on muuttunut. Alun perin ohjelma tunnettiin nimellä Google Webmaster Tools.

Mihin tarkoitukseen Google search console sopii
Search Consolen avulla saat perustavanlaatuista tietoa siitä, miten sivustosi hakukonenäkyvyys kehittyy

Mihin tarkoitukseen Google Search Console sopii?

Googlen hakukoneessa näkyminen ei edellytä Search Consolen käyttöä, mutta mikäli haluaa varmistua hakukonenäkyvyyden toiminnasta, on Search Consolen käyttöönotto lähtökohtaisesti järkevää. Alla esiteltynä lyhyesti Search Consolen yleisiä käyttökohteita.

Sivuston hakukonenäkyvyyden seuraaminen

Search Consolen avulla saat perustavanlaatuista tietoa siitä, miten sivustosi hakukonenäkyvyys kehittyy. Tästä näkymästä näet sivustosi klikkaukset ja näyttökerrat Google-haussa. Tulosten keskimääräinen sijainti on myös oleellinen tieto, jota seuraamalla saa käsityksen siitä, kehittyykö sivuston hakukonenäkyvyys positiivisella tavalla.

Yksi tärkeä seikka on myös haussa käytettyjen termien osuvuus ja määrä. Yleensä näitä on aluksi muutamia ja ajan kuluessa niitä alkaa kertyä enemmän. Tämä on oleellinen aihealue siksi, että näin sivuston sisällöntuottajat voivat saada vihjeitä siitä minkälaista sisältöä sivustolle voisi toteuttaa.

Sivuston ylläpito ja ongelmatilanteiden seuraaminen

Search Consolea voidaan hyödyntää erilaisten ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja seurantaan. Search Console tunnistaa sivuston kuormitukseen ja palvelimen ongelmiin liittyviä asioita. Mikäli joku sivu ei jostain syystä löydy Googlen hakutuloksista vaikka kaiken järjen mukaan sen pitäisi löytyä, voit pyytää Googlea tarkistamaan kyseisen sivun. Tällöin voidaan selvittää, onko sivussa jotain sellaista, joka estää indeksoitumisen. Joskus vika saattaa olla esimerkiksi siinä, että sivun sisältämä teksti on liian pientä luettavaksi.

Search Console etsii jatkuvasti erilaisia ongelmia ja raportoi niistä tarvittaessa. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi käyttökatkokset, tietoturvaongelmat, negatiiviset hakukonemuutokset sekä vaikkapa sivustolla esiintyvä tuplasisältö. Aina näitä ongelmia ei välttämättä huomaisi tai osaisi etsiä ollenkaan, ellei Search Console kertoisi niistä.

Googlen pitäminen ajan tasalla sivuston muutoksista

Search Consolen avulla Google voidaan myös pitää ajan tasalla mikäli sivustolla tapahtuu muutoksia. Työkalun avulla voidaan kertoa Googlelle mahdollisista uudelleenohjauksista. Googlelle voidaan tätä kautta kertoa myös sivuston siirrosta kokonaan uuden verkkotunnuksen alaisuuteen. Näin vältetään virheitä ja päällekkäisyyksiä Googlen hakutulosten yhteydessä.

Search Consolen kautta voidaan myös ladata niin kutsuttu sivustokartta Googlea varten. Tämä voi olla todella hyödyllinen ominaisuus, sillä Google ei aina löydä sivustolta juuri niitä tärkeitä sivuja. Sivustokarttaa ladatessa kannattaa varmistaa, että se pitää sisällään kaikki oleelliset sivut.

Search consolen käyttöönotto
Kun verkko-omaisuus on luotu ja vahvistettu, Google Search Console alkaa keräämään tietoa sivuston toiminnasta

Search Consolen käyttöönotto

Search Console otetaan käyttöön siirtymällä Google-tilin avulla Search Consolen päänäkymään. Tämän jälkeen luodaan uusi verkko-omaisuus. Mikäli käyttäjällä on jo olemassa verkko-omaisuus jollekin muulle sivustolle, valitaan vasemman valikon kohdasta “Lisää verkko-omaisuus”.

Kun verkko-omaisuuden luonti on aloitettu, valitaan omaisuustyyppi. Omaisuustyyppiä on olemassa kahta eri tyyppiä: Verkkotunnus ja URL-etuliite. Verkkotunnus-omaisuuden käyttö mahdollistaa kaikkien verkkotunnusten, aliverkkotunnusten ja protokollien käytön. Tämän omaisuustyypin käyttöönotto edellyttää DNS-vahvistusta. URL-etuliiteomaisuus sisältää vain URL-osoitteet, joissa on tarkka etuliite. Tämä verkko-omaisuus voidaan kuitenkin vahvistaa monilla eri tavoilla.

Kun verkko-omaisuus on luotu ja vahvistettu, Google Search Console alkaa keräämään tietoa sivuston toiminnasta ja tietoja alkaa tulla näkyviin muutaman päivän kuluessa.

Search Consolen liittäminen Google Analyticsiin

Search Consolen perustiedot voidaan liittää kätevästi myös osaksi Google Analytics -näkymää. Tämä on todella hyödyllinen ominaisuus, koska Search Consolen mahdollistamat tiedot ovat oleellinen osa myös sivuston kävijäseurantaa. Tämä mahdollistaa sen, että Analyticsin hankinta-osiossa voidaan seurata Search Consolen tietoja ilman, että varsinaisella Search Console sivulla tarvitsee vierailla joka kerta erikseen. Tämä mahdollistaa myös Search Console tietojen liittämisen osaksi Analyticsin avulla luotuja raportteja.

Kun Search Consolen verkko-omaisuus on luotu, sen liittäminen osaksi Analytics-näkymää luodaan Analyticsin järjestelmänvalvoja osiossa. Täältä löytyy tuotteen linkittämiseen liittyvät valinnat, jota kautta valitaan Search Console. Tätä kautta avautuu linkki, jossa Analytics ja Search Console voidaan yhdistää.

Haluaisitko tietää lisää Search Consolen käyttöönotosta tai sen ominaisuuksista? Me ISElla käytämme Search Consolea työssämme päivittäin ja se on vakiintunut yhdeksi keskeisistä työkaluistamme. Autamme mielellämme myös sinun yritystäsi saamaan sen verkkosivustosta enemmän irti Search Consolen avulla. Ota rohkeasti yhteyttä!

Hakukoneoptimoinnin perusteet

Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on nostaa verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa. Mitä korkeammalle sivusto pääsee hakutuloksissa, sitä enemmän se kerää liikennettä hakukoneista. Koska hakukoneoptimointi ei kuitenkaan ole mikään ihan yksiselitteinen juttu, käymme tässä artikkelissa siihen liittyviä perusasioita.

Hakukoneoptimoinnista saatetaan käyttää myös termiä SEO, joka tulee englanninkielisistä sanoista “Search Engine Optimization”. Yleisin syy hakukoneoptimoinnille on sen tuoma kaupallinen potentiaali. Hakukoneiden kautta tuleva liikenne on periaatteessa ilmaista, kun taas saman suuruisten liikennemäärien hankinta maksetun mainonnan avulla voi pitkässä juoksussa vaatia suuria taloudellisia panostuksia. Tämän vuoksi on helppo ymmärtää, miksi varsinkin kaupallisesti toimivat verkkosivustot antavat hakukonenäkyvyydelle suuren arvon. Enemmän liikennettä tarkoittaa enemmän liidejä ja myyntiä.

Hyvä hakukonenäkyvyys voi olla myös luotettavan imagon perusta. Kun tuotteista tai palveluista halutaan etsiä tietoa, hakutulosten kärjestä löytyviä yrityksiä pidetään yleensä luotettavina ja laadukkaina. Tämä on tietyllä tapaa eräänlainen kirjoittamaton arvojärjestys. Se, kuka pääsee tärkeimmillä avainsanoillaan parhaille sijoituksilla, mielletään alitajuisesti tämän aihealueen asiantuntijaksi.

Miten hakukoneoptimointia toteutetaan?

Hakukoneoptimointi ei ole mikään yksittäinen asia, joka joko on tai sitten ei ole. Se on tietyllä tapaa kilpajuoksua muita samankaltaisia verkkosivustoja vastaan. Kenellä on paras hakukoneoptimoinnin taso voittaa tämän kilpajuoksun. Koska trendit ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti, myös hakukoneiden sijoitukset vaihtuvat tiltanteen mukaan.

Hakukoneoptimoinnin toteutus muodostuu useista erilaisista tekniikoista ja prosesseista. Sitä varten ei kuitenkaan ole olemassa mitään sataprosenttisen varmaa ja täydellisesti toimivaa reseptiä. Hakukoneet, kuten Google, eivät nimittäin kerro suoraan millä tavoin ne toimivat. Tämän vuoksi hakukoneoptimointi vaatii luovuutta, teknistä osaamista sekä paljon analyyttistä testaamista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että usein jo pienet panostukset voivat tuoda merkittäviä tuloksia.

Kaikista tärkein elementti on se, että sivuston sisältö on suunnattu oikealle yleisölle oikealla tavalla. Verkkosivustolla täytyy olla paljon laadukasta ja optimoitua sisältötekstiä, joka vastaa halutun kohdeyleisön tarpeita. Päätarkoitus kuitenkin pysyy samana: tuoda ilmaista liikennettä verkkosivustolle.

Miten hakukoneoptimointi toimii
Hakukoneiden tuloksissa parhaan paikan saa sivusto, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla

Miten hakukoneoptimointi toimii?

Hakukoneoptimoinnin toiminta perustuu hyvin pitkälle hakukoneiden toimivuuteen. Hakukoneet, kuten Google tai Bing, etsivät ja tallentavat internetistä löytyvää tietoa, jota ne sitten jakavat käyttäjilleen hakutulosten muodossa. Se, mitä tuloksia kenellekin näytetään, riippuu hakukoneiden algoritmeihin perustuvista valintakriteereistä.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on saada haluttu verkkosivusto näyttämään hakukoneiden silmissä siltä, että sivuston avulla käyttäjä löytää etsimänsä tiedon. Kun joku on etsimässä hakukoneen avulla ohjetta esimerkiksi auton renkaiden vaihtamiseksi, optimaalista olisi, että hakukone näkee hakukoneoptimoinnin kohteena olevan sivuston parhaana tietolähteenä tälle asialle. Hakukoneet ymmärtävät nykyään kohtalaisen hyvin haetun asian kontekstin. Esimerkin tuloksissa ei siis nouse ensimmäiseksi välttämättä suositun rengasliikkeen verkkosivusto, vaan sivusto, joka antaa parhaan ohjeen renkaiden vaihtamiseksi.

Näiden algoritmien perusteella hakukoneet järjestävät hakutulokset listaksi, jossa ensimmäisen ja parhaan paikan saa sivusto, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Myös muilla sijoituksilla on kuitenkin merkitystä. Yleensä voidaan ajatella, että kolme ensimmäistä hakutulosta saavat suurimman osan liikenteestä ja tämän jälkeen saavutetut klikkaukset laskevat tuloksissa nopeasti. Mikäli jokin sivusto jää esimerkiksi Googlen hakutulosten toiselle sivulle, tämä tulos ei käytännössä tuo liikennettä lainkaan.

Yleisesti tunnettuja hakukoneoptimoinnin muuttujia

Kun hakukoneoptimointia suunnitellaan, on tärkeää ymmärtää, että sen toteuttamiseksi ei ole olemassa mitään yksittäistä toimintoa tai reseptiä. Hyvä hakukoneoptimointi kannattaa mieltää jatkuvana prosessina, jonka toimivuuteen vaikuttavat hyvin monet asiat. On kuitenkin olemassa muutamia selkeitä elementtejä, joiden toimintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Alla esimerkkejä yleisesti tunnetuista tärkeistä muuttujista:

Verkkosivuston turvallisuus ja käytettävyys

Mikäli hakukoneet havaitsevat ongelmia verkkosivuston tietoturvan suhteen, ne saattavat laskea kyseisen sivuston hakukonenäkyvyyttä tai jopa pudottaa tällaisen sivuston kokonaan hakutulosten ulkopuolelle. Myös kaikenlainen hakukoneiden kanssa keinottelu ja spämmäys saattavat saada aikaan saman lopputuloksen.

Hakukoneoptimointia toteuttaessa kannattaa luottaa rehellisiin ja laadukkaisiin menetelmiin. Hakukoneet tallentavat tietoa myös verkkosivustojen käyttökokemuksesta. Jos sivusto on liian sekava käyttää, liian hidas tai jollain muulla tavalla ongelmallinen, on tällä yleensä negatiivinen vaikutus sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Yksi oleellinen tietoturvaan vaikuttava asia, joka heikentää sivustojen hakukonenäkyvyyttä, on SSL-salauksen puuttuminen. Tämä ei ollut suuri ongelma muutamia vuosia takaperin, mutta vuodesta 2018 alkaen Google on alkanut merkitä suojaamattomia sivustoja “Ei turvallisiksi” ja saattaa myös joissain tapauksissa rajoittaa niille pääsyä. Tämän vuoksi toimiva SSL-suojaus on yksi hyvän hakukoneoptimoinnin ensiaskelista.

Laadukas ja kohdennettu sisältö

Kun sivuston peruselementit ovat paikallaan, kunnollinen tekstisisältö on kaikkein tärkein hyvän hakukoneoptimoinnin edellytys. Se on tietyllä tapaa myös helpoin, sillä oikein tehtynä sen tulokset ovat myös helposti todennettavissa. Tässä kohtaa pitää kuitenkin huomioida, että kaikenlainen avainsanakikkailu ja yltiöpäinen tekstin lisääminen ei toimi enää samalla tavalla kuin ennen. Jos sivustolla ei ole tarjottavana mitään konkreettista ja hyödyllistä sisältöä, ei sen voi myöskään odottaa löytyvän hakukoneista kovin hyvin. Tälläinen sivusto löytyy todennäköisesti nimen perusteella, mutta ei kuitenkaan sen tarjoaman sisällön, palvelun tai tuotteen perusteella.

Tärkeintä onkin, että tekstisisältö on riittävän laadukasta ja ennen kaikkea kiinnostavaa. Tämän vuoksi tietynlainen sisältömarkkinointi on yhä oleellisempi osa hyvää hakukoneoptimointia. Kohdeyleisö ei välttämättä halua lukea ja kuulla, että “osta tämä!” ja “osta tuo!”. He haluavat lukea ja kuulla, että “miten tuota käytetään?” ja “miten tätä tehdään?”. Kun he ovat tätä kautta vakuuttuneita tuotteiden tai palveluiden tarpeellisuudesta, he voivat oikeasti ostaa jotain. Hakukoneoptimoinnin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hyvän sisällön kautta sivustolle on saatu houkuteltua liikennettä monista eri lähteistä.

Sivuston maine ja ikä

Tämä on yksi sellainen seikka, johon voi olla vaikeaa vaikuttaa, koska se perustuu pitkälti aikaan ja tätä kautta syntyvään statukseen. Asia on kuitenkin hyvä tiedostaa, sillä vaikka jokin verkkotunnus olisi vanha, se ei välttämättä tarkoita hyvää hakukonenäkyvyyttä. Lisäksi kannattaa huomioida, että hakukoneiden silmissä sivuston maineeseen voi vaikuttaa myös negatiivisesti. Jos sivustolla on havaittavissa epäilyttävää toimintaa tai käyttäjät eivät jostain syystä pidä siitä, voi asian korjaantuminen viedä aikaa.

Kun uusi sivusto on julkaistu, tietynlainen hakukonenäkyvyyden kehittyminen vie aikaa. Mikäli kaikki menee hyvin, tasainen liikennettä kuvaava käyrä kääntyy selvään nousuun noin 6–12 kuukauden aikana. Tässä ajassa hakukoneet tarkkailevat sivustoa ja tekevät siitä erilaisia päätelmiä. Mikäli mitään ei ala tapahtua, sivustossa on jotain vikaa. Tärkeintä onkin tehdä työtä sen eteen, että verkkosivusto kykenee tarjoamaan käyttäjille sen, mitä he ovat etsimässä ja tätä kautta myös sitouttamaan heitä myös tulevaisuudessa. Mitä nopeammin tämä asia on hallussa, sitä nopeammin hyvä status ja liikenteen määrät paranevat.

Mobiilikäytettävyys

Mobiililaitteiden ja rajattomien langattomien internetyhteyksien suosion räjähdysmäinen lisääntyminen on pakottanut verkkosivustojen kehittäjät muokkaamaan sivustoista myös mobiililaitteilla toimivia. Joskus mobiililaitteilla sivustoa käyttävien vierailijoiden määrä voi olla jopa suurempi kuin tietokoneen käyttäjien osuus. Tämän vuoksi on helppo ymmärtää miksi huono mobiilikäytettävyys voi vaikuttaa negatiivisesti myös hakukonenäkyvyyteen.

Jos ajatellaan esimerkiksi ravintoloita, joiden asiakkaista suuri osa on satunnaisia turisteja, on mobiilikäytettävyys kriittisen tärkeää. Kun turistit etsivät kyseiseltä alueelta ravintoloita, he yleensä yrittävät katsoa kännykällä ravintoloiden ruokalistoja. Jos jokin näistä sivustoista ei toimi mobiililla, he valitsevat seuraavan ravintolan, jonka verkkosivusto toimii oikein. Näin huonon mobiilikokemuksen tarjonnut ravintola menetti mahdolliset asiakkaansa ja samalla heikensi myös hakukonesijoitustaan kilpailijoidensa rinnalla.

Mobiilikäytettävyyttä voisikin pitää yllä esitetyn esimerkin perusteella yhtenä tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin yksittäisistä elementeistä. Aina se ei ole tärkeää, mutta joskus se voi olla kaikki kaikessa. Kaikesta huolimatta internet on edelleen pullollaan sellaisia verkkosivustoja, joiden käyttäminen mobiililaitteilla on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Hakukoneoptimoinnin tekniset ulottuvuudet

Vaikka hakukoneoptimointi keskittyy paljolti laadukkaan sisällön ja tietyn statuksen varaan, voidaan joillakin teknisillä asioilla myös vaikuttaa siihen. Jo aikaisemmin mainittu SSL-suojaus on yksi tällaisista elementeistä. SSL-suojauksen virheellinen toiminta voi myös haitata hakukonenäkyvyyttä, vaikka SSL itsessään olisi asennettu. Yleensä ongelma liittyy virheellisiin tai puutteellisiin uudelleenohjauksiin.

Uudelleenohjaukset voivat muutenkin haitata hakukonenäkyvyyden toimintaa, koska tällöin hakukoneet eivät välttämättä ymmärrä, missä varsinainen sisältö on tarkoitus esittää. Virheet verkkotunnuksen etuliitteissä tai uudelleenohjauksissa voivat näyttää hakukoneiden silmissä niin sanotulta tuplasisällöltä. Koska kaiken sisällön tulisi olla tietyllä tapaa uniikkia ja yksilöllistä, hakukoneet saattavat rangaista sivustoja tuplasisällön käytöstä.

Hakukoneiden toimintaa voidaan myös ohjata erilaisten liitetiedostojen, kuten robots.txt- ja sitemap.xml-tiedostojen avulla. Hakukoneille voidaan myös kertoa, mikäli sivuston rakenne tai sisältö jotenkin muuttuu. Sivustolla voidaan käyttää myös erilaisia metatietoja ja mikroformaatteja, joiden avulla sivuston aineistoa voidaan esittää paremmin hakukoneissa ja somessa.

Paluulinkit (Backlinks)

Paluulinkeillä oli ennen todella suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneet arvostivat sivustoja pitkälti sen mukaan kenen verkkosivustolle oli eniten viittaavia linkkejä. Tämä asia kuitenkin on muuttunut, koska käytäntö aiheutti paljon linkkien väärinkäytöksiä ja paluulinkkejä varten alettiin rakentaa kokonaisia linkkifarmeja. Tämän vuoksi nykypäivänä paluulinkkien lukumäärää oleellisempaa onkin niiden laatu ja merkitys. Paluulinkkien kautta voidaan saada edelleen liikennettä sivustoille, mutta vain tietyllä tapaa uskottavien ja arvostettujen sivustojen kautta tulevat paluulinkit ovat merkityksellisiä hakukoneiden näkökulmasta.

Luonnollisia tapoja saada laadukkaita paluulinkkejä on esimerkiksi kirjoittaa hyvää ja asiantuntejaa sisältöä ja toivoa, että joku muu taho internetissä linkittää tähän sisältöön. Joskus linkkejä voidaan myös hyvän maun rajoissa pyytää tai vaihtaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset yhteistyökuviot referenssit, tekijänoikeudet ja niin edelleen.

Yleensä paluulinkkejä kertyy ajan kuluessa ihan itsestäänkin, jos sivustolla on siihen edellytyksiä. Tämän vuoksi niiden haaliminen itsessään ei ole tärkeää. Ne ovat enemmänkin seurausta hyvän sivuston statuksesta ja siitä, että muut tahot internetissä ovat nähneet tarpeelliseksi linkata kyseiselle verkkosivustolle.

Paluulinkkejä ei myöskään pidä missään nimessä mennä hankkimaan luonnottomilla tavoilla. Jos sivusto yrittää ostaa tai jollain muulla epäilyttävällä tavalla hankkia itselleen paluulinkkejä, hakukoneet voivat laskea tämän sivuston hakukonenäkyvyyttä. Hakukoneet ovat nimittäin nykypäivänä taitavia tunnistamaan, onko muodostunut paluulinkki ansaittu vai hankittu hämärillä menetelmillä. Tämän vuoksi on aina viisaampaa antaa asioiden kehittyä omalla painollaan kuin yrittää keinotella itselleen lisää paluulinkkejä.

Sosiaalinen media

Sosiaalisesta mediasta on viime vuosina tullut yksi merkittävä hakukoneoptimoinnin osa-alue. Tämän voi huomata jo pelkästään siitä, että googlettamalla jonkun verkkosivuston nimeä, myös sen sosiaalisen median kanavia nostetaan esille hakutuloksissa. Hakukoneet siis mieltävät verkkosivustoihin liittyvät somekanavat kiinteäksi osaksi verkkosivuston kokonaisuutta.

Sosiaalinen media on myös tehokas väylä tiedottaa sekä haalia liikennettä sivustolle. Kun esimerkiksi kirjoitat hyvän blogitekstin, hakukoneiden kautta tämä teksti alkaa generoimaan liikennettä hyvin hitaasti. Jos puolestaan jaat saman tekstin yrityksesi somekanavalle, sen näkyvyys on taattu samalla hetkellä. Tätä kautta blogiteksti saa nopeasti yhä useampia lukukertoja ja se alkaa helpommin myös löytyä hakukoneista. Ja tämä on tietysti vain yksi osa kokonaisuutta.

Kun verkkosivusto saa liikennettä useista eri lähteistä monille sivustosi alasivuille, sivuston kokonaiskäyttäjämäärät kasvavat. Mitä suurempi kokonaiskäyttäjämäärä, sitä useampi käyttäjä palaa sivustollesi uudelleen. Osa heistä myös aina etsii sivustosi hakukoneiden kautta.

Sosiaalisen median kanavia kannattaakin olla käytössä useita ja mieluummin hyvin aktiivisella tavalla. Mistään muualta ei voisi saada käytännössä yhtä helpolla ja halvalla tavalla liikennettä verkkosivustolle mitä hyvin toimivan somekanavan avulla.

Hakukoneoptimoinnin tuntemattomat muuttujat
Google on kertonut, että tunnettujen kriteerien lisäksi se käyttää yli 200 erilaista muuttujaa, joihin sen hakukonesijoitukset perustuvat.

Hakukoneoptimoinnin tuntemattomat muuttujat

Tunnetut hakukonenäkyvyyteen perustuvat kriteerit eivät kuitenkaan sisällä koko totuutta siitä, miten hakukoneoptimointia pitäisi tehdä. Google on kertonut, että tunnettujen kriteerien lisäksi se käyttää yli 200 erilaista muuttujaa, joihin sen hakukonesijoitukset perustuvat. Google ei kuitenkaan paljasta mitä nämä muuttujat ovat, joten hakukoneoptimointia toteuttavat tahot joutuvat lähinnä arvailemaan niitä kokemuksen, testaamisen ja päättelyn avulla. Se, että suuri osa hakukoneiden toiminnan perusteista on salaista, ei kuitenkaan ole varsinaisesti mikään ongelma, sillä se tarjoaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää sivustonsa hakukonenäkyvyyttä.

Jotta hakukoneoptimointi ei ala heti alussa kuulostaa liian monimutkaiselta prosessilta, sitä kannattaa ajatella yksinkertaisena kokonaisuutena, joka koostuu tekniikasta, laadukkaasta sisällöstä sekä verkkosivuston auktoriteetista. Kun keskittyy näihin perusperiaatteisiin ja tuottaa säännöllisesti laadukasta sisältöä, kaiken pitäisi mennä odotetulla tavalla. Kilpailu parhaista sijoituksista hakukoneissa kannustaa myös tekemään entistä laadukkaampaa sisältöä, sillä sisällön laatu ja relevanssi alkaa olla nykypäivänä tärkeämpää mitä vuosia aikaisemmin saavutettu status.

Haluaisitko tietää lisää hakukoneoptimoinnista tai parantaa sivustosi näkyvyyttä hakukoneiden tuloksissa? Meillä on runsaasti kokemusta hakukoneoptimoinnista sekä myös sillä aikaan saaduista tuloksista. Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan miten voisimme olla avuksi!

Mikä on Google Remarketing ja miten se toimi?

Google Remarketing on mainontaa, jota kohdennetaan verkkosivustolla jo vierailleille käyttäjille. Kun samat käyttäjät vierailevat myöhemmin Googlen hallinnoimilla verkkosivustoilla, näille henkilöille voidaan näyttää aikaisempaa kohdennetumpaa mainontaa.

Kun yritys käyttää markkinoinnissaan Google Remarketing -mainoksia, sen hallinnoima verkkosivusto on asetettu keräämään tietyillä kriteereillä asetettua remarketing-listaa verkkosivuston käyttäjistä. Kun halutut kriteerit täyttävä käyttäjä poistuu verkkosivustolta, Google osaa tunnistaa tämän käyttäjän hänen vieraillessa jollain Googlen mainosverkkoon kuuluvista sivustoista. Näin hänelle voidaan näyttää hyvin tarkasti personoituja mainoksia.

Google Remarketing -mainonnan tavoitteena voi olla esimerkiksi saada käyttäjä suorittamaan kesken jäänyt verkkokauppaostos loppuun. Jos verkkokaupan käyttäjä on lisännyt tuotteen ostoskoriin, hän on tällöin suurella todennäköisyydellä vakavasti ostoaikeissa oleva henkilö. Mikäli ostos jää syystä tai toisesta toteutumatta, tämä on tietyllä tapaa hukattu mahdollisuus.

Kun ostoskori hylätään, verkkokauppiaalle voi olla huomattavasti edullisempaa saada kyseinen henkilö ostamaan kyseinen tuote kuin löytää kokonaan uusi yhtä potentiaalinen asiakas tilalle. Tällöin Google Remarketing osaa tavoittaa kyseisen kohderyhmän ja tarjota heille samaa tuotetta esimerkiksi alennettuun hintaan. Koska mainonnan kohteena ovat vahvasti ostoaikeissa olevat käyttäjät, Remarketing-mainonnan budjetti voi olla myös tavallista mainontaa huomattavasti korkeampi.

Verkkokauppa ei kuitenkaan ole ainoa hyvä sovelluskohde. Se voi toimia periaatteessa millä tahansa yrityksen asiakashankinnan ja myynnin kannalta olennaisella kriteerillä. Näin Google Remarketing voi olla avuksi myös esimerkiksi tunnettuuden tehostamisessa. Kun kohderyhmä on kerran vieraillut ensimmäistä kertaa verkkosivustollasi, ethän halua yrityksesi brändin unohtuvan heti tämän jälkeen?

Miten Google Remarketing toimii?

Teknisesti Google Remarketing toimii siten, että verkkosivustolle asetettu remarketing-tagi luo saatavilla olevista käyttäjän tiedoista yksilöllisen evästetunnisteen eli eväste-ID:n, jonka avulla Google osaa yhdistää saman käyttäjän hänen vieraillessa jollain Googlen hallitsemilla verkkosivustoilla. Toimiakseen oikein Google Remarketing tarvitsee riittävästi dataa, jotta verkkosivuston käyttäjiä voidaan lajitella erilaisiin ryhmiin. Myös Googlen Remarketing-listan käyttäminen itsessään vaatii tietoja vähintään tuhannesta käyttäjästä.

Remarketing toimiikin parhaiten sellaisten verkkosivustojen kanssa, joilla on paljon liikennettä, koska erilaisten asiakasprofiilien luominen vaatii luotettavaa analytiikkaa. Toisaalta Remarketing-lista toimii sitä paremmin mitä rajatumpi se on. Koska useassa tapauksessa verkkosivustoilla ei ole välttämättä liikennettä tarpeeksi yksityiskohtaisten listojen käyttämiseen, erilaisia listoja voidaan myös yhdistellä.

Remarketing-listoihin voidaan myös yhdistää samankaltaisuuteen perustuvia käyttäjiä Googlen oman datan pohjalta. Tämä ajatus toimii kuitenkin tosiasiallisesti heikommin kuin sellainen lista, joka perustuu puhtaasti verkkosivustolla tapahtuneisiin toimintoihin.

Miten Google remarketing toimii
Googlen Remarketing-listan käyttäminen itsessään vaatii tietoja vähintään tuhannesta käyttäjästä

Kuinka tehokasta Google Remarketing on?

Parhaimmillaan Google Remarketing voi olla todella tehokasta, mutta kaikki on tietysti suhteellista. Se tavoittaa periaatteessa jopa 90 prosenttia internetliikenteestä ja yhä useammat yritykset ovat omaksuneet sen osaksi markkinointiaan. Loppupelissä sen tehokkuutta kannattaa kuitenkin arvioida sen perusteella, mitä sillä halutaan saavuttaa.

Jos uudelleenmarkkinoinnin avulla saadaan kesken jäänyt verkkokauppaostos suoritettua loppuun mainoskustannusten pysyessä silti positiivisina, tämän voisi mieltää tehokkaaksi. Jos taas päätät näyttää yrityksesi mainosbanneria jokaiselle sivustollasi vierailleelle henkilölle, se tuskin kääntyy voitolliseksi markkinoinniksi.

Tärkeintä on mieltää Google Remarketing digitaalisen markkinoinnin tehotyökaluksi, joka valjastetaan käyttöön vasta kun sen käyttötarve ymmärretään. Sen käytölle on olemassa myös tiettyjä rajoituksia ja vaatimuksia, joten se ei myöskään tämän vuoksi sovellu kaikkien yritysten käyttöön. Jos kuitenkin vaatimukset täyttyvät eikä rajoituksia käytölle ole, oikein tehtynä Google Remarketing on loistava lisä digitaalisen markkinoinnin kokonaisuudessa.

Yhdistelty Google remarketing strategia
Google Remarketing on loistava tapa saada potentiaaliset asiakkaat palaamaan verkkosivustolle.

Yhdistelty Google Remarketing strategia?

Google Remarketing on loistava tapa saada potentiaaliset asiakkaat palaamaan verkkosivustolle. Remarketing-listoja varten tarvitaan kuitenkin suuria määriä liikennettä. Koska Google Ads toimii lähtökohtaisesti asiakkaan omasta toiminnasta riippuen, avuksi voidaan ottaa kiinnostava sisältömarkkinointi sekä sosiaalisen median mahdollisuudet.

Google Ads -mainonnasta poiketen esimerkiksi Facebook mainostaa käyttäjilleen näiden tahdosta riippumatta suorempaa mainontaa, jota voidaan kohdistaa Facebookin luomien käyttäjäprofiilien perusteella. Tällöin tietystä asiasta tai aiheesta kiinnostunut henkilö voidaan saada vierailemaan verkkosivustolla ilman, että hän itse on juuri sillä hetkellä ollut hakemassa kyseistä tietoa. Koska kyseinen aihealue kiinnostaa häntä, hän saattaa hyvinkin helposti klikata sisältömarkkinoinnin pohjalta luotuun mainokseen ja tätä kautta päätyä suorittamaan haluttu toiminto sivustolla.

Suurin osa tällä tavoin hankitusta yleisöstä ei luonnollisesti tässä vaiheessa kuitenkaan konvertoi. Kiinnostavan sisällön ansiosta saavutettu mainoskustannus voi kuitenkin olla niin alhainen, että tähän samaan ryhmään voidaan vielä hyvinkin tehokkaasti kohdistaa uudelleenmarkkinointia Google Ads Remarketing -listojen avulla.

Jos yhdistetyn Remarketing-strategian kokonaiskustannus saadaan pysymään riittävän alhaisena, sen lopullinen hyötysuhde voi olla paljon tavallista markkinointia parempi. Tämän lisäksi toteutettu sisältö ja saavutettu liikenne auttavat pitkässä juoksussa myös hakukonenäkyvyyttä.

Haluaisitko tietää lisää Google Remarketing -mainonnan toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista? Älä hukkaa enempää potentiaalisia asiakkaita ja tavoita heidät uudelleen, jos he poistuvat sivustoltasi. Me autamme mielellämme, joten ota rohkeasti yhteyttä!

ISE 2023