Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi ihminen tuottaa tekstimuotoista sisältöä. Blogiin voi jakaa myös kuvia, videoita ja ääntä.

Blogien postaustiheys vaihtelee käyttäjästä toiseen: joihinkin ilmestyy sisältöä säännöllisesti, toisiin vähemmän säännöllisesti. Blogin kirjoittamisen motiivit voivat puolestaan olla joko epäkaupallisia tai kaupallisia. Yksi blogin perusajatuksista on kuitenkin se, että vanhat tekstit säilyvät luettavissa myös myöhemmin.

Blogi on tärkeä asia myös yritysten digimarkkinoinnin kannalta, koska se tarjoaa mahdollisuudet hakukoneoptimointiin sekä markkinointiin.

Avainsanat:

ISE 2023