Cost Per Action, eli CPA, on markkinoinnin hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksen toteuttajalle (eli esim. verkkosivustolle) korvauksen vain toteutuneista tapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi ostos verkkokaupasta, lomakkeen täyttäminen tai vaikkapa puhelinsoitto.

Jotta tätä markkinointimallia voidaan käyttää tehokkaasti, on mainonnan toteuttajalla oltava hallussaan joitain perustietoja tavoiteltavan tapahtuman edellytyksistä.

Avainsanat:

ISE 2023