Customer Lifetime Value (CLV, suom. asiakkaan elinkaaren arvo) tarkoittaa arvoa, jonka kerran saavutettu asiakas tuo yritykselle koko sen elinkaaren eli asiakassuhteen aikana. Tällä on merkitystä etenkin silloin, jos yrityksen palveluiden tai tuotteiden ostamiselle on olemassa perusteita myös ensiostoksen jälkeen.

Uskolliset asiakkaat, jotka ostavat saman palveluntarjoajan tuotteita säännöllisesti, ovat ymmärrettävistä syistä satunnaisia asiakkaita arvokkaampia yritykselle.

Asiakkaan elinkaaren arvoa ei ole kuitenkaan helppo määritellä ja siihen on olemassa monia erilaisia laskentatapoja. Tärkeintä on ymmärtää uusasiakashankinnasta koituvia kuluja vertaamalla niitä jo olemassa olevan asiakaskunnan keskimääräisiin tuottoihin.

Avainsanat:

ISE 2023