Digitaalinen markkinointi (engl. digital marketing), myös digimarkkinointi, on suhteellisen uusi käsite ja sitä on vaikea määritellä mitenkään yksiselitteisen tarkasti. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että digitaalinen markkinointi on sellaista markkinointia, joka jollain tapaa liittyy internetiin.

Digitaalisen markkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkun muun asian houkuttelevuutta. Se kattaa laajasti alleen erilaisia sähköisen markkinoinnin osa-alueita ja myös uusia syntyy jatkuvasti.

Digitaaliseen markkinointiin liittyviä termejä ovat muun muassa verkkosivustot, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa, sähköpostimarkkinointi ja sisältömarkkinointi.

Avainsanat:

ISE 2023