Graafinen suunnittelu on tärkeä osa digitaalista markkinointia. Sen avulla voidaan herättää halutun kohderyhmän huomio visuaalisin keinoin.

Graafisen suunnittelun voidaan katsoa myös auttavan katsojaa ymmärtämään haluttu viesti tai tunnetila helpolla tavalla. Sen avulla esitettävistä asioista luodaan hyvä ensivaikutelma ja ohjataan kuluttajia toimimaan halutulla tavalla.

Avainsanat:

ISE 2023