Hero eli hero-kuva on termi, joka liittyy yleensä verkkosivujen ja sovellusten suunnitteluun. Se viittaa suureen, keskeiseen kuvaan tai visuaaliseen elementtiin, joka on sijoitettu sivuston tai sovelluksen yläosaan, yleensä heti sivun yläreunaan tai heti pääsisällön yläpuolelle.

Hero-kuva on usein ensimmäinen asia, jonka kävijät näkevät sivustolle saapuessaan. Se on tarkoitettu herättämään huomiota ja luomaan ensivaikutelma sivustosta.

Hero-kuvat voivat olla monenlaisia, mutta niiden tarkoituksena on yleensä välittää tärkeä viesti, tuoda esiin brändin identiteetti tai houkutella kävijöitä tarkastelemaan lisää sivuston tai sovelluksen sisältöä. Ne voivat sisältää iskulauseita, kuvia tuotteista tai palveluista, taustakuvia tai muita visuaalisia elementtejä.

Hero-kuvan suunnittelussa pyritään yleensä ottamaan huomioon sivuston tai sovelluksen tavoitteet ja kohdeyleisö. Tämän vuoksi se voi vaihdella suuresti eri verkkosivustojen ja sovellusten välillä.

Digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta hero-kuvalla voi olla väliä etenkin silloin, kun potentiaalisia ostajapersoonia halutaan ohjata toimimaan tietyllä tavalla.

Avainsanat:

ISE 2023