HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on protokolla eli sääntöjärjestelmä, jota käytetään tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon internetissä. Se on perusosa WWW:n toimintaa ja mahdollistaa web-selaimen ja web-palvelimen välisen viestinnän.

HTTP määrittelee, miten tiedot siirretään ja pyydetään verkon yli. Se toimii asiakas-palvelin-mallin mukaisesti, missä web-selain (asiakas) pyytää tietoa web-palvelimelta. Web-selain voi tehdä erilaisia pyyntöjä, kuten hakupyynnön (GET) saadakseen sivun sisällön tai lähettää tietoja palvelimelle (POST) esimerkiksi lomakkeiden täyttämisen yhteydessä.

HTTP:ssä huomattiin kuitenkin ajan saatossa erinäisiä tietoturvaongelmia, joten siitä kehitettiin turvallisempi versio HTTPS. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) käyttää salausta tietojen suojaamiseen matkalla asiakkaan ja palvelimen välillä. Tämä on erityisen tärkeää verkkosivustojen turvallisuuden ja käyttäjän yksityisyyden kannalta.

Kts. myös HTTPS, SSL, TLS

Avainsanat:

ISE 2023