Indeksoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa niin kutsutut hakurobotit kahlaavat internetistä löytyvää tietoa ja tallentavat sitä hakukoneiden omiin tietokantoihin. Indeksoitu informaatio on sitä samaa sisältöä, jota hakukoneet esittävät käyttäjille hakutulosten yhteydessä.

Indeksoinnista saatetaan puhua esimerkiksi uuden verkkosivuston yhteydessä, kun Google ei ole vielä ”indeksoinut” sitä. Joskus hakukoneet saattavat jättää indeksoimatta jotain yksittäisiä sivuja esimerkiksi jonkun virheen vuoksi. Kun virhe on korjattu, hakukoneita voidaan pyytää indeksoimaan sama sivu uudelleen.

Avainsanat:

ISE 2023