Mainosbudjetti tarkoittaa rahamäärää, joka on ennalta määritelty ja tarkoitettu käytettäväksi markkinointiin.

Hyvä mainosbudjetti perustuu erilaisiin laskelmiin ja odotusarvoihin, jotka muodostuvat jo olemassa olevan tiedon perusteella. Jos mainosbudjettia määritellään ensimmäistä kertaa, on käynnistyvä mainonta tietyllä tapaa tarkoitettu myös datan keräämistä varten.

Mainosbudjetti voi myös jakautua pienempiin osiin, varsinkin jos markkinoinnin työtä ulkoistetaan. Tällöin mainonnan toteuttaja jakaa budjetista erikseen työn osuuden ja kolmannen osapuolen kustannuksiin suunnatun osuuden. Tämä on oleellista, koska esimerkiksi Google Ads -mainontaa valmistellessa mainoskampanjalle tulee antaa mainosbudjetti, joka on osoitettu absoluuttisesti vain ja ainoastaan Google Ads -mainoksia varten.

Mainosbudjetista voidaan luonnollisesti eritellä osuuksia myös erilaisia alustoja ja menetelmiä varten, joille kullekin luodaan omat yksilöllisemmät mainosbudjetit.

Avainsanat:

ISE 2023