Sitoutuminen on eräänlainen yleistermi, joka kuvastaa ihmisten kiinnostusta jotakin asiaa tai toimenpidettä kohtaan.

Sitoutumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa reagointia johonkin päivitykseen. Tällöin sitoutumista voidaan mitata tykkäyksien, kommenttien ja jakojen perusteella.

Sitoutumisesta voidaan puhua myös esimerkiksi verkkosivustojen sisältömarkkinoinnin yhteydessä. Sitoutumisen asteesta kertoo muun muassa se, kuinka suurella todennäköisyydellä käyttäjät vierailevat verkkosivustolla uudelleen.

Avainsanat:

ISE 2023