Wireframe, suomalaisittain rautalankamalli, on ohjelmisto- ja verkkosivukehitykseen liittyvä termi. Sen avulla erilaisia suunnitelmia pyritään visualisoimaan ja ymmärtämään luomalla karkeita rautalankamalleja.

Wireframe ei ole graafista suunnittelua eikä sen luominen välttämättä liity millään tavalla kehitettävän verkkosivuston tai ohjelmiston ulkonäköön. Sen perimmäinen tarkoitus on auttaa hahmottamaan logiikkaa ja käytettävyyttä.

Wireframea ei pidä sekoittaa prototyyppiin tai lopulliseen käyttöliittymään. Se on enemmän abstrakti ja keskittyy rakenteeseen ja toiminnallisuuteen, kun taas prototyyppi voi olla interaktiivisempi ja lähempänä lopullista tuotetta. Wireframet ovat hyödyllisiä varhaisessa suunnitteluvaiheessa, kun vielä mietitään peruskonseptia ja käyttökokemusta.

Kts. myös ohjelmistokehitys, ohjelmistotuotanto

Avainsanat:

ISE 2023