Business Intelligence (BI) analytiikka ja raportointi

Yhä useammin tieto siiloutuu osastokohtaisesti käytettävien järjestelmien sisään. Arvokasta liiketoimintadataa syntyy näihin järjestelmiin, mutta sitä ei hyödynnetä tehokkaasti. Keskitetyllä raportointiratkaisulla tiedot kerätään eri tietolähteistä, yhdistetään, jalostetaan ja esitetään helposti tulkittavaan muotoon. Näistä kattavista ja ajantasaisista raporteista on helppo johtaa päätöksiä.

BI ja analytiikka

Tarjoamamme ratkaisut

Riippuen raportointitarpeiden laajuudesta, ratkaisu voi koostua järjestelmien kartoituksesta, tietovaraston luomisesta, tietomallin suunnittelusta, toiminnan suorituskykymittareiden (KPI) ja raportointi-infran määrittelystä ja muusta vastaavasta. Varsinaiseen raporttien esittämiseen ja jakamiseen Microsoft Power BI on kustannustehokas vaihtoehto. Voimme luoda Power BI:hin johdolle valmiita näkymiä, josta on helppo tehdä itsepalveluraportointia ja analyyseja.

Datan koostaminen

Liiketoimintaraporttien lisäksi raportointiratkaisulla saamme koostettua helposti tulkittavaan ja vertailtavaan muotoon yrityksellenne vuosien varrella kertyneen datan muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyistä, markkinatutkimuksista, palautteista, haastatteluista. Nämä tiedot voidaan hakea raportille miltei mistä tahansa lähteestä, rajapinnoista, integraatioista – tai jopa sieltä levynkulmalla pölyttyvistä Excel-tiedostoista.

Ota yhteyttä

ISE 2024