Sosiaalinen media on yksi tehokkaimmista keinoista saavuttaa näkyvyyttä internetissä.

Suunnitelmallinen sosiaalisen median hyödyntäminen osana yrityksen liiketoimintaa on vakiinnuttanut paikkansa osana markkinointia. Pelkkä somekanavien olemassaolo ei kuitenkaan välttämättä tuo mitään lisäarvoa yritykselle. Nimensä mukaisesti sosiaalisessa mediassa vaihdetaan kuulumisia ja tutustutaan uusiin ihmisiin, joten tuppisuuna olo ei auta. Aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa pitää ihmisten kiinnostuksen yllä.

Sosiaalisen median käyttämistä osana yrityksen liiketoimintaa kannattaa ottaa huomioon mitä halutaan viestittää ja kenelle. Yleisiä pohdinnan aiheita ovat esimerkiksi: Mikä on yrityksen viesti, joka halutaan kertoa? Onko yrityksellä jotain sellaista tarinaa, joka saattaisi kiinnostaa kuluttajia? Mitkä ovat ne kanavat, joista yritys todennäköisesti hyötyy eniten ja miten asiakas halutaan tavoittaa? Yritykset voivat saada merkittävää taloudellista lisähyötyä toimimalla aktiivisesti somessa, mutta tämä ei tapahdu itsestään.

ISEn sosiaalisen median palveluita ovat:

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
  • Linkedin

Sosiaalinen media osana yritystä

Sosiaalisen median käyttäminen on oikeissa käsissä arvokas työkalu, joten sille kannattaa ehdottomasti priorisoida aikaa. Tuloksia saavutetaan parhaiten määrätietoisella toiminnalla, joka luonnollisella tavalla saa aikaan yhä suurempaa näkyvyyttä. Taidokas sosiaalisen median hyödyntäminen toimii lumipalloefektin tavoin, mutta se vie hieman aikaa.

Aktiivinen somettaminen kannattaa, sillä vuosien saatossa kasvaneet seuraajamäärät ovat aina tavoitettavissa ja he ovat myös tietoisia yrityksen tuotteista ja palveluista. Yrityksen kannalta sosiaalisen median tehokasta käyttöä kannattaa suunnitella sopivien kohderyhmien pohjalta, koska jokainen päivitys sosiaalisessa mediassa on ilmaista mainosta yritykselle. Monella yrittäjällä ei kuitenkaan ole välttämättä aikaa tai osaamista aktivoida somekanaviaan, jonka vuoksi somettamista voidaan hankkia myös ulkoistettuna palveluna.

Ota yhteyttä

ISE 2024