Graafinen suunnittelu

Laadukas visuaalinen toteutus on tehokkaan mainonnan kulmakivi. Graafinen suunnittelu on kuvallista viestintää, jolla pyritään herättämään halutun kohderyhmän huomio. Graafisen tuotteen tarkoituksena on auttaa katsojaa ymmärtämään haluttu viesti tai tunnetila helpolla tavalla.

Verkkoviestinnän ja digimarkkinoinnin maailmassa on korostunut tarve erottua muista visuaalisesti, mutta kuitenkin niin, että trenditietoisuus säilyy. Visuaalisen viestin mukauttaminen haluttuun toimintaympäristöön voikin olla haastavaa, sillä työ on pääasiassa erilaisten ristiriitojen sovittamista tasapainoiseen formaattiin. Parhaimmillaan työ on onnistunut silloin, kun se puhuttelee kohdeyleisöä ilman, että sen tarvitsee erikseen kiinnittää tietoista huomiota mihinkään yksittäiseen seikkaan.

ISEn tarjoamia graafisen suunnittelun palveluita ovat:

  • Verkkosivujen ulkoasut
  • Yritysilmeen suunnittelu sekä uudistus
  • Logosuunnittelu
  • Mainosmateriaalit, käyntikortit, esitteet
  • Piirrokset ja 3D-kuvitus

Ota yhteyttä

ISE 2024