Verkkosivut ovat myynnin ja markkinoinnin kulmakivi.

Verkkosivujen tehtävänä on rakentaa yrityksen brändiä, tarjota tietoa sekä johdattaa liikennettä kohti haluttuja tapahtumia. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi yhteydenotto tai myytävän tuotteen tilaaminen. Tällöin sivuston selkeys ja toimivuus ovat liiketoiminnan kannalta ratkaisevassa asemassa.

Yksilöllisesti toteutetut verkkosivut lisäävät myyntiä sekä parantavat yrityksen tunnettuutta. Asiakaslähtöinen verkkosivustojen toteutus perustuu avoimeen ja mutkattomaan yhteistyöhän asiakkaan kanssa. Toimeksiantojen pohjalta asiakkaalle suunnitellaan modernit sekä vaadittujen ominaisuuksien mukaiset verkkosivut laatuvaatimuksista tinkimättä.

ISEn tarjoamia verkkosivupalveluita ovat:

  • Verkkosivustojen suunnittelu ja toteutus
  • Verkkokaupat
  • Laskeutumissivut
  • Hakukoneoptimointi
  • Sisällöntuotanto
  • Analytiikka
  • Sivustojen tietoturva ja ylläpito
  • Integroinnit

Verkkosivustojen täytyy puhutella kohderyhmää.

Ihmiset tekevät päätöksiään internetissä usein tunnepohjaisin perustein. Tämä asia on hyvä ottaa huomioon verkkosivujen ja sisällön suunnittelussa. Tekstimuotoisen viestin sekä kuvallisen kerronnan täytyy olla hyvässä tasapainossa. Verkkosivun tulisi herättää vierailijan kiinnostus heti alkumetreillä, jotta häntä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Tällöin lopullinen viesti saadaan kerrottua käyttäjälle paremmin perinteisen tekstin muodossa.

Hyvin onnistunut verkkosivun ulkoasu tarjoaa käyttäjälle tunnetasolla jotain sekä rauhoittaa hänet paikalleen. Käyttäjän täytyy kuitenkin heti ymmärtää missä hän on ja mitä hän on tekemässä. Ensivaikutelman täytyy siis olla onnistunut, jotta nopeasti liikkuva käyttäjä malttaa keskittyä sanomaasi.

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Monen yrityksen kohdalla verkkosivustojen toimintakyky on perusedellytys toiminnan jatkuvuudelle. Tästä syystä vakavasti otettavan yrityksen ei kannata tyytyä yksinkertaiselta kuulostaviin pakettiratkaisuihin. Ammattimaisesti suunnitellut verkkosivut takaavat mutkattoman myynnin ja kontaktoinnin nyt kuin myös tulevaisuudessa. Joskus kuitenkin ongelmia tai muutostarpeita ilmenee, jolloin ammattimaisen asiakassuhteen merkitys vain korostuu entisestään.

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus tarkoittaakin tässä tapauksessa sitä, että työ tehdään oikein ja kunnolla. Rakennamme asiakkaan toiveiden mukaisesti erilaiset verkkosivustot, verkkokaupat, verkkosovellukset sekä esimerkiksi lyhyeen käyttötarkoitukseen julkaistavat kampanja- ja laskeutumissivut. Huolehdimme myös sivustojen tietoturvasta, ylläpidosta, markkinoinnista, hakukoneoptimoinnista, sisällöntuotannosta sekä sosiaalisen median käytöstä verkkosivujen tukena.

Verkkosivuston hinta?

Verkkosivuston hinta muodostuu luonnollisesti sivuston laajuudesta sekä vaadittujen ominaisuuksien haastavuudesta. Pieni yritys saattaa usein pärjätä yksinkertaisella yhden tai muutaman sivun kokonaisuudella, jolloin hinta ei nouse kovin korkeaksi. Jos sivuston koko laajenee ja mukaan halutaan liittää esimerkiksi ulkopuolisia järjestelmiä, verkkokauppa, chatti, ajanvaraustoiminto tai vastaavia, hintaa tulee tällöin lisää.

Hakukoneoptimoinnin ja käyttäjien kannalta myös sisältö on tärkeää, jolloin verkkosivustolle tuotettu teksti vaikuttaa osaltaan kustannuksiin. Hintaan vaikuttavat myös ulkoasun suunnittelu, kuvien tuottaminen, maksullisten lisäosien käyttö, projektin aikataulu ja kesto sekä monet muut seikat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota alkupalaverista lähtien. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että hyvää ei saa halvalla ja se pätee myös ammattimaisesti toteutettujen verkkosivustojen kustannuksiin. Hinta on kuitenkin aina suhteellinen käsite ja jokainen sivusto on erilainen. Tästä syystä verkkosivujen kustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti. Hyvin tehty sivusto maksaa itsensä aina takaisin.

Ota yhteyttä

ISE 2022