Integraatiot

Tehokkain toimintatapa yritykselle on, kun koko henkilöstö ja kaikki osastot käyttävät yhtä ja samaa tietojärjestelmää. Usein kasvuyrityksissä on kuitenkin ajauduttu tilanteeseen, jossa järjestelmiä on hankittu kulloiseenkin tarpeeseen ja osastokohtaisesti (esimerkiksi laskutusohjelmisto, CRM, varastohallinta jne.). Samoja tietoja joudutaan syöttämään useampiin järjestelmiin ja järjestelmät eivät ”keskustele” keskenään. Työskentely ei ole tehokasta ja inhimillisten virheiden määrä kasvaa. Luotettavien raporttien tuottaminen on haastavaa, kun tieto on epäyhtenäistä. Siirtyminen uuteen kaikki osa-alueet kattavaan yhteiseen järjestelmään voi kuitenkin olla tarpeettoman suuri työ ja investointi.

Integraatiot

Järjestelmäintegraatiot säästävät aikaa ja rahaa

Kustannustehokas vaihtoehto on automatisoida tietojen siirtymistä järjestelmien välillä (järjestelmäintegraatio) ja samalla optimoida liiketoimintaprosesseja.

Projekti ja ratkaisut

Kevyimmillään ratkaisu voi olla aputyökalu, josta syötetty tieto jaellaan määrämuotoisena muihin järjestelmiin. Laajimmillaan voidaan yhdistää useita sisäisiä tai ulkoisia järjestelmiä ja rikastaa eri lähteistä kerättyä tietoa.

Integraatioprojekti aloitetaan aina yhteisellä työpajalla, jossa kartoitetaan ja dokumentoidaan käytettävät järjestelmät ja liiketoimintaprosessit.

Ota yhteyttä

ISE 2024