Kaikki

301-uudelleenohjaus

301-uudelleenohjaus tarkoittaa menetelmää, jonka avulla verkkosivun URL-osoite ohjataan pysyvästi uuteen osoitteeseen. Tämä on paras tapa varmistaa, että myös hakukoneet löytävät uuden osoitteen. Tilakoodi 301 kertoo siitä, että sivusto on siirretty pysyvästi toiseen sijaintiin. 301-uudelleenohjausta voidaan käyttää myös silloin, jos verkkosivusto siirtyy vanhasta HTTP-protokollasta turvallisempaan HTTPS-salausprotokollaan. Kts. HTTPS, HTTP

Lue lisää

404-virhe

404-virheilmoitus kertoo siitä, että sivun lataaminen epäonnistui syystä tai toisesta. Syy virheilmoitukselle voi olla esimerkiksi, että sivusto on poistettu tai siirretty toiseen osoitteeseen. 404-virheilmoitus on hyvin yleinen ja monet internet-käyttäjät ovat varmasti törmänneet siihen.

Lue lisää

A/B-testaus markkinoinnissa

A/B-testaus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että samalle kohdeyleisölle näytetään erilaisia versioita esimerkiksi verkkosivustosta tai mainoksesta. Tästä saatavan tiedon perusteella voidaan helposti tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin erilaiset versiot suoriutuvat niille asetetusta tehtävästä. Käytännön esimerkkinä voidaan vaikkapa vertailla erilaisten toimintakutsujen tehokkuutta samanaikaisesti. A/B-testaus on yksi digimarkkinoinnin etuuksista, kun tietoa saadaan esimerkiksi reaaliaikaisesti koko markkinointikampanjan ajan. Saatujen tietojen […]

Lue lisää

Alt-teksti

Alt-teksti (myös alt-text, suom. vaihtoehtoinen teksti) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet nimittäin lukevat alt-tekstin eivätkä itse kuvaa. Alt-teksti voi myös tarvittaessa poiketa varsinaisesta kuvatekstistä.

Lue lisää

Ankkurilinkki

Ankkurilinkki (engl. anchor link) on linkkityyppi, jonka avulla voidaan linkata samalla sivulla johonkin toiseen kohtaan. Yleinen käyttökohde on esimerkiksi pitkän sivun yläosassa oleva sisällysluettelo, josta käyttäjä pääsee nopeasti haluamaansa kohtaan. Muutamia vuosia takaperin suosiossa olleet ”one pager” -tyyliset verkkosivustot toimivat käytännössä kokonaan ankkurilinkkien avulla. Kts. myös One Pager

Lue lisää

API

API, suomeksi ohjelmointirajapinta, tulee englannin kielen sanoista application programming interface. API on esimerkiksi jonkin järjestelmän ulospäin näkyvä liitäntä, jonka kautta se on yhteydessä muuhun maailmaan. Rajapinta mahdollistaa erilaisten ohjelmistojen integroimisen, jonka avulla ohjelmat voivat kommunikoida keskenään. Kts. rajapinta, avoin rajapinta, integraatio.

Lue lisää

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se kuvastaa kuluttajan käsitystä siitä, mitä mielikuvia ja tunteita hänellä on syntynyt yritykseen sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden sekä henkilöstön suhteen. Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että kuluttajan kokemus vastaa hänen odotuksiaan saadun palvelun tai tuotteen laadusta.

Lue lisää

Avainsana

Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää. Perinteisessä mielessä avainsanalla tarkoitetaan myös tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn […]

Lue lisää

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimuksista voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen.

Lue lisää

Avoin rajapinta

Avoin rajapinta tarkoittaa sitä, että kaikki sen ominaisuudet ovat julkisia ja niitä voidaan käyttää ilman rajoittavia tekijöitä. Jos rajapinta vaatii rekisteröinnin, sen täytyy olla täysin automaattinen. Avoimen rajapinnan ehtona on, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla ja ne ovat riittävät itsenäiseen kehitykseen. Lisäksi rajapintaa on pystyttävä käyttämään ilman mitään ehtoja esimerkiksi omien sovellusten […]

Lue lisää

B2B-markkinointi

B2B-markkinointi tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että yrityksen markkinointia suunnataan toisen yrityksen ostopäättäjille. B2B tulee sanoista business to business. B2B-markkinoinnissa on joitain eroavaisuuksia verrattuna kuluttajille suunnattuun B2C-markkinointiin. Suurimmat erot näkyvät siinä, että yrityspuolella ostoprosessit ovat yleensä huomattavasti harkitumpia, ja lisäksi myytävä tuote tai palvelu tulee ennen kaikkea yrityksen eikä ostopäätöstä tekevän henkilön käyttöön. Yrityksille suunnattua markkinointia koskevat […]

Lue lisää

B2C-markkinointi

B2C-markkinointi tarkoittaa yrityksen markkinointia, jonka kohdeyleisönä on tavalliset kuluttajat. B2C tulee englanninkielisistä sanoista business to consumer. Kuluttajille suunnattu markkinointi on yleensä hieman erityyppistä verrattuna yrityksille suunnattuun markkinointiin. Tavalliset kuluttajat tekevät usein nopeampia ostopäätöksiä ja ostamisen motiivit ovat usein tunnepohjaisia. Kuluttajille suunnattuna markkinointia koskevat myös tiukemmat suoramarkkinoinnin säännöt. Kts. myös B2B-markkinointi

Lue lisää

Backend

Backend (myös ”bäkki”) sisältää kaiken palvelimella suoritettavan sovelluksen tai verkkosivuston osaset, johon kuuluvat esimerkiksi yhteydet tietokantoihin, lomakkeiden ja tiedostojen käsittelyt, sovellukseen tai sivustolle kirjautuminen sekä salasanojen tarkistaminen. Backend siis käsittelee, siirtää ja vastaanottaa verkkosivuston tai sovelluksen tietoja. Backendin lisäksi verkkosivustoilla on tyypillisesti myös frontend eli selainpuoli. Frontend on se osa sovelluksesta tai verkkosivustosta, jonka käyttäjä […]

Lue lisää

Baidu

Baidu on kiinankielinen hakukone ja yksi maailman suurimmista tekoäly- ja internetyhtiöistä.

Lue lisää

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustolla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä tai se voi olla interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle. Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten […]

Lue lisää

Bing

Bing on Microsoftin luoma hakukone, joka tunnettiin aiemmin nimellä Live Search. Bing on Googlen jälkeen yksi suurimmista hakukoneista. Bingin liiketoimintamalli perustuu Googlen tavoin hakutulosten yhteydessä näytettäviin hakusanamainoksiin. Vaikka Bingin suosio ei yllä lähellekään Googlen suosiota, väli on kaventunut ja sen tarjoamat mainostusmahdollisuudet ovat myös Suomessa houkuttelevan kilpailukykyisiä hinnaltaan.

Lue lisää

Blogi

Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi ihminen tuottaa tekstimuotoista sisältöä. Blogiin voi jakaa myös kuvia, videoita ja ääntä. Blogien postaustiheys vaihtelee käyttäjästä toiseen: joihinkin ilmestyy sisältöä säännöllisesti, toisiin vähemmän säännöllisesti. Blogin kirjoittamisen motiivit voivat puolestaan olla joko epäkaupallisia tai kaupallisia. Yksi blogin perusajatuksista on kuitenkin se, että vanhat tekstit säilyvät luettavissa myös […]

Lue lisää

Botti

Sanalla botti (engl. bot) tarkoitetaan yleensä tietokoneohjelmaa, joka osaa toimia sille annettujen ohjeiden mukaan mahdollisimman itsenäisesti. Yksi esimerkki boteista on hakukoneiden käyttämät hakubotit. Ne kahlaavat läpi lukemattoman määrän erilaisia verkkosivustoja, josta saatavaa tietoa hakukoneet sitten käyttävät hakutuloksissaan. Botti voidaan asettaa myös esimerkiksi tarkkailemaan verkkokeskustelua ja tarvittaessa moderoimaan sitä. Automaattisesti toimivaa chattia kutsutaan joskus myös nimellä […]

Lue lisää

Business Intelligence / BI

Business Intelligence eli suomalaisittain liiketoimintatiedon hallinta tarkoittaa systemaattista yrityksen liike-elämän tietojen hankintaan, tallennukseen ja analysointiin liittyvää toimintaa. Se kattaa useita eri työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla eri lähteistä saatu tieto muutetaan yrityksen liiketoimintaa tukevaksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi liiketoiminnan nykytilan analysointiin, toiminnan parantamiseen sekä tulevaisuuden tilanteiden ennustamiseen. Datan avulla pystytään myös tekemään […]

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA tulee englannin kielen sanoista call to action. Suomen kielen vastaava termi on toimintakehote. Call To Action on yleiskieleen juurtunut markkinoinnin termi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivuston käyttäjää kehotetaan tekemään sivustolla jokin toiminto. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen ”Lähetä”-painike tai tietyn linkin klikkaaminen.

Lue lisää

Chat

Chat, suomalaisittain chatti, tarkoittaa internet-kielessä sellaista keskustelupaikkaa tai verkkosivuston lisäosaa, jonka välityksellä ihmiset voivat käydä reaaliaikaista keskustelua kirjoittamalla. Yrityksille suunnatun digimarkkinoinnin näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto on pääsääntöisesti yritysten käytössä. Verkkosivustolla oleva chat voi toimia asiakaspalvelun viestintäkanavana tai myynnin työkaluna.

Lue lisää

Click Through Rate / CTR

Click Through Rate (CTR) tarkoittaa klikkausprosenttia. CTR tarjoaa oleellista tietoa esimerkiksi silloin, kun halutaan saada selville mainoksen toimivuutta. Klikkausprosentti määräytyy sen mukaan, kuinka suuri osuus mainoksen nähneistä klikkaa kyseistä mainosta. Klikkausprosentti saadaan jakamalla toteutuneet klikkaukset näyttökertojen määrällä.

Lue lisää

Cost Per Action (CPA)

Cost Per Action, eli CPA, on markkinoinnin hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksen toteuttajalle (eli esim. verkkosivustolle) korvauksen vain toteutuneista tapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi ostos verkkokaupasta, lomakkeen täyttäminen tai vaikkapa puhelinsoitto. Jotta tätä markkinointimallia voidaan käyttää tehokkaasti, on mainonnan toteuttajalla oltava hallussaan joitain perustietoja tavoiteltavan tapahtuman edellytyksistä.

Lue lisää

Cost Per Click (CPC)

Cost Per Click (CPC, suom. klikkauskohtainen hinta) on digimarkkinoinnin termi, joka kertoo kuinka paljon yksittäinen mainosklikkaus keskimäärin maksaa mainostajalle. Keskimääräinen klikkihinta lasketaan jakamalla klikkausten kokonaishinta saavutettujen klikkausten määrällä. Klikkauskohtainen hinta voi olla myös esimerkiksi Google Ads -mainonnalle asetettu hinnoittelustrategia.

Lue lisää

Cost Per Mille (CPM)

Cost Per Mille (CPM, suom. tuhannen näyttökerran hinta) tarkoittaa hintaa, joka muodostuu tuhannesta mainoksen näyttökerrasta. CPM-strategia sopii hyvin erityisesti brändimainontaan, jolloin mainostettavaa asiaa ei pyritä kauppaamaan suoraan mainoksen kautta kulkevan liikenteen kautta. CPM voi olla myös esimerkiksi Google Ads -mainonnalle asetettava hintatarjousstrategia.

Lue lisää

CSS

CSS on merkintäkieli, jonka avulla määritellään HTML-sivuston rakennetta ja ulkoasua. Sana CSS tulee englanninkielisistä sanoista cascading style sheets. CSS:n avulla määritellään sivuston tekstin ja otsikkojen koot, värit sekä käytännössä kaikki sivuston graafiset elementit, joita ei ole ennalta määritelty. Yksinkertaistettuna CSS esittää käyttäjälle sen mitä HTML kertoo. Kts. myös HTML

Lue lisää

Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC), suomeksi asiakkuudenhankintahinta, tarkoittaa hintaa, joka kertoo kuinka paljon yhden uuden asiakkaan hankkiminen on maksanut. Asiakkuudenhankintahinnan avulla voidaan seurata asiakashinnan kustannustehokkuutta ja vertailla sitä asiakkuuksien arvoon.

Lue lisää

Customer Lifetime Value (CLV)

Customer Lifetime Value (CLV, suom. asiakkaan elinkaaren arvo) tarkoittaa arvoa, jonka kerran saavutettu asiakas tuo yritykselle koko sen elinkaaren eli asiakassuhteen aikana. Tällä on merkitystä etenkin silloin, jos yrityksen palveluiden tai tuotteiden ostamiselle on olemassa perusteita myös ensiostoksen jälkeen. Uskolliset asiakkaat, jotka ostavat saman palveluntarjoajan tuotteita säännöllisesti, ovat ymmärrettävistä syistä satunnaisia asiakkaita arvokkaampia yritykselle. Asiakkaan […]

Lue lisää

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi (engl. digital marketing), myös digimarkkinointi, on suhteellisen uusi käsite ja sitä on vaikea määritellä mitenkään yksiselitteisen tarkasti. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että digitaalinen markkinointi on sellaista markkinointia, joka jollain tapaa liittyy internetiin. Digitaalisen markkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkun muun asian houkuttelevuutta. Se kattaa laajasti alleen erilaisia sähköisen […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Display-mainonta

Display-mainonta on yleistermi internetissä tapahtuvalle bannerimainonnalle. Display-mainonta voi tarkoittaa yksinomaan myös Googlen omassa Display-mainosverkostossa esitettäviä mainoksia.

Lue lisää

Domain Name System (DNS)

DNS (domain name system) on internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. DNS helpottaa verkkotunnusten muistamista, koska pelkästään numeraaliset verkkotunnukset olisivat vaikeita muistaa ja muutenkin hankalia käyttää. Kts. myös IP-osoite

Lue lisää

Drupal

Drupal on tunnettu avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä. Drupal on suosittu järjestelmä etenkin keskisuurten ja suurten verkkosivustojen toteutukseen ja hallintaan liittyvissä asioissa.

Lue lisää

DuckDuckGo

DuckDuckGo on hakukone, jonka toiminta perustuu ihmisten yksityisyyttä kunnioittavaan toimintamalliin. Se ei kerää dataa käyttäjistä ja käyttää evästeitä vain silloin, kun siihen on tarvetta. DuckDuckGon tekniikka perustuu enimmäkseen Yahoon ja Bingin ohjelmointirajapintoja hyödyntävään kokonaisuuteen, jonka vuoksi sitä on kutsuttu myös ”hybridihakukoneeksi”. DuckDuckGon tarjoamat hakutulokset saattavat poiketa esimerkiksi Googlen hakutuloksista. Tästä syystä sitä voi käyttää hyvin […]

Lue lisää

Ecosia

Ecosia on saksalaisen Christian Krollin kehittämä hakukone, joka markkinoi itseään ekologisena hakukoneena. Ecosia lahjoittaa osan hakusanamainonnan tuotoista puiden kasvatukseen. Ecosia pyrkii myös turvaamaan käyttäjien yksityisyyttä. Se ei tee käyttäjistä profiileja eikä myy tietoja käyttäjien hauista mainostajille. Ecosia kuitenkin myöntää keräävänsä dataa hakukoneensa kehittämistä ja analysointia varten.

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

Facebook

Facebook on maailman suosituin sosiaalisen median kanava ja samalla yksi maailman suosituimmista verkkosivustoista. Sitä käyttävät päivittäin miljoonat ja taas miljoonat ihmiset. Vuonna 2017 Facebookilla kerrottiin olevan jo yli kaksi miljardia rekisteröitynyttä käyttäjää. Yksityisihmisten lisäksi yritykset käyttävät Facebookia tiedottamiseen, markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen.

Lue lisää

Facebook Pixel

Facebook Pixel (suom. Facebook-pikseli) on verkkosivustolle asennettava koodinpätkä, jonka avulla Facebookin kautta toteutettua markkinointia voidaan seurata ja kehittää. Usein verkkosivuston oma analytiikka ei välttämättä osaa tunnistaa tarkasti mistä käyttäjät sivustolle saapuvat. Tässä tapauksessa Facebook-pikselin mahdollistama analytiikka on tehokas apu Facebook-markkinoinnin tulosten seuraamiseen. Facebook-pikseli on siis eräänlainen konversioseurannan työkalu.

Lue lisää

Facebook-markkinointi

Facebook tavoittaa päivittäin satoja miljoonia ihmisiä ja on näin ollen hyvin kiinteästi osa ihmisten ja yritysten arkea. Koska periaatteessa koko Facebookin toiminta perustuu mainostamiseen, on sen merkitys myös Suomen digimarkkinoinnin saralla hyvin merkittävä. Facebook-markkinointi onkin ehkä yksi tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin muodoista.

Lue lisää

Footer

Footer (suom. alaviite, alatunniste) on verkkosivustoihin liittyvä termi, jolla tarkoitetaan sivuston tai blogin alareunassa olevaa aluetta. Footer on usein kiinteä ja muuttumaton osa verkkosivustoa. Joskus footer pidetään kokonaan tyhjänä, mutta usein sinne saatetaan lisätä sivuston linkkejä, tekstiä, yhteystietoja, kartta, mainoksia ja niin edelleen. Sen tarkoituksena on erottaa sivuston varsinainen sisältö sivuston rungosta.

Lue lisää

Frontend

Verkkosivustolla on tyypillisesti kaksi puolta: frontend eli selainpuoli ja backend eli palvelinpuoli. Frontend (myös ”frontti”) on se verkkosivuston tai sovelluksen osa, jonka kanssa sen käyttäjä on tekemisissä. Se sisältää siis sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän. Frontend toteutetaan eri ohjelmointikielillä, joista yleisimmät ovat JavaScript, HTML (Hypertext Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ohjelmointikieli, kun […]

Lue lisää

Funneli

Funneli (ostoputki, myyntiputki) on eräänlainen yleistermi, jolla kuvataan erilaisia myynti- tai ostoputkia. Funneli on ikään kuin prosessi, jonka potentiaalisen asiakkaan oletetaan kulkevan, kun hän lopulta päätyy ostamaan halutun palvelun tai tuotteen.

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) eli EU:n tietosuoja-asetus on Euroopan Unionin vuonna 2018 lanseeraama tietosuoja-asetus. GDPR:n tarkoitus on antaa ihmisille paremmat mahdollisuudet hallita omien henkilötietojensa käyttöä. Tällä on suuri merkitys markkinoinnissa, koska hyvin usein markkinointiin liittyy henkilötietojen käsittelyä sekä niiden keräämistä. Kts. myös tietoturva

Lue lisää

Google

Google on lähinnä nettipalveluita tarjoava suuryritys, joka tunnetaan parhaiten sen samannimisestä maailman suosituimmasta hakukoneesta. Digimarkkinoinnin näkökulmasta Google on keskeinen käsite, koska se pitää sisällään paljon asioita, jotka liittyvät digitaaliseen markkinointiin. Digitaalista markkinointia toteuttavien yritysten käytössä ovat suosittuja erityisesti Googlen tarjoamat mainos- ja analytiikkatyökalut.

Lue lisää

Google Ads

Google Ads (Google AdWords) on Googlen kehittämä mainostyökalu, jolla voi luoda ja asettaa mainoksia näkymään Googlen haku- ja/tai Display-verkostoissa. Google Ads jakautuu lähtökohtaisesti kahteen osaan, jotka ovat virallisilta nimiltään Google Ads Search Network ja Google Ads Display Network. Google Ads -laatupisteet ovat oleellinen osa toimivaa Google Ads -mainontaa. Mainoksen tehokkuus riippuu laatupisteistä, joihin vaikuttavat muun […]

Lue lisää

Google AdSense

Google AdSense on Googlen luoma ja hallinnoima ohjelma. Sen avulla verkkosivustojen ylläpitäjät voivat ansaita rahaa näyttämällä sivustoillaan Googlen välittämiä mainoksia. Google AdSense toimii käytännössä automaattisesti, koska julkaisijan tarvitsee vain luoda AdSense-tili ja osoittaa tälle sopivat mainospaikat mainoksia varten. Google osaa analysoida sivuston liikennettä ja kohdistaa mainoksia kohtuullisen hyvin.

Lue lisää

Google Analytics

Google Analytics on hakukonejätti Googlen omistama ilmainen verkkosivustojen analytiikkatyökalu. Sen avulla kerätään ja analysoidaan dataa verkkosivuston käyttäjistä ja toiminnasta. Digimarkkinoinnin näkökulmasta katsottuna Google Analyticsia voi pitää yhtenä hakukoneoptimoinnin ja verkkosivustojen ylläpidon hyödyllisimmistä perustyökaluista.

Lue lisää

Google Data Studio

Google Data Studio on Googlen vuonna 2016 julkaisema tiedon ja raporttien visualisointiin tarkoitettu ilmainen työkalu. Sen avulla voidaan luoda näyttäviä sekä helposti luettavia raportteja esimerkiksi Google Ads -mainonnasta tai sivustoanalytiikasta. Tietolähteeksi käyvät periaatteessa kaikki muut Googlen käyttämät tuotteet, kuten Google Analytics, Google Ads, YouTube Analytics, Search Console ja Google Sheets.

Lue lisää

Google Display Network

Google Display Network on yksi osa Google Adsia. Toinen puoli Google Adsista on Googlen hakuverkko. Googlen Display-verkostossa yrityksen mainos voi näkyä Googlen omistamilla sivustoilla. Näitä ovat esimerkiksi YouTube, Blogger, Gmail sekä lukemattomilla muilla verkkosivustoilla, jotka ovat osa Googlen Display-verkostoa.

Lue lisää

Google My Business

Google My Business on Googlen hakutulosten ja kartalta löytyvien tietojen yhteydessä näytettävä tietopankki yritysten perustiedoista. Google My Business voi näyttää yrityksen ajo-ohjeet, aukioloajat, yhteystiedot ja niin edelleen. Kuluttajat voivat myös arvostella yrityksiä, jotka listautuvat Google My Business -osiossa. Joskus Google saattaa luoda My Business -sivun automaattisesti, jolloin tiedot saattavat olla virheellisiä. Tämän vuoksi yritysten kannattaisi […]

Lue lisää

Google Search Console

Google Search Console on hakukonejätti Googlen tarjoama ilmainen verkkosivustojen seuranta- ja ylläpitotyökalu. Search Consolen avulla voi esimerkiksi seurata ja saada tietoa sivuston hakukoneliikenteen kehittymisestä, paluulinkeistä, ongelmatilanteista ja niin edelleen. Search Consolen avulla Googlea voi myös pyytää tutkimaan sivustoa uudelleen, mikäli se on muuttunut. Search Consolen kautta voidaan myös ladata esimerkiksi sivustokartta Googlea varten.

Lue lisää

Google Tag Manager

Google Tag Manager on Googlen omistama sivustojen seurannan hallintaa helpottava työkalu. Se toimii eräänlaisena säiliönä erilaisille seurantakoodeille, joita saattaa olla suurempien verkkosivustojen käytössä useita samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sivustolla ei tarvitse olla kerrallaan kuin Tag Managerin oma seurantakoodi, jonka kautta kaikki muut seurantakoodit kulkevat. Google Tag Managerin avulla voidaan myös ottaa käyttöön tavallista Google […]

Lue lisää

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa digitaalista markkinointia. Sen avulla voidaan herättää halutun kohderyhmän huomio visuaalisin keinoin. Graafisen suunnittelun voidaan katsoa myös auttavan katsojaa ymmärtämään haluttu viesti tai tunnetila helpolla tavalla. Sen avulla esitettävistä asioista luodaan hyvä ensivaikutelma ja ohjataan kuluttajia toimimaan halutulla tavalla.

Lue lisää

H-tason otsikot

Puhuttaessa verkossa olevista otsikoista, käytetään tyypillisesti termiä H, johon liitetään jokin numero. H yhdistettynä numeroon muodostaa tietynlaisen otsikkohierarkian, jossa pienin luku on arvoasteikossa korkeimmalla. H1 on sivuston pääotsikko ja H2, H3, H4… ovat tämän eritasoisia alaotsikkoja. CSS-tyylittelyn avulla näille eritasoisille otsikoille voidaan myös luoda omat visuaaliset piirteet. Tällä tavoin lukijaa voidaan opastaa sivustolla kohti tärkeitä […]

Lue lisää

Hakukoneet

Hakukoneet ovat eräänlaisia hakemistoja, jotka etsivät ja analysoivat internetistä löytyvää tietoa. Hakukoneet listaavat käytettyjen avainsanojen perusteella erilaisia verkkosivustoja listaksi, joista käyttäjä toivon mukaan löytää etsimänsä tiedon. Hakutulosten esittäminen riippuu hakukoneesta, mutta pääsääntöisesti hakukoneet noudattavat samoja toimintamalleja. Google on hakukoneista ylivoimaisesti suosituin, mutta sen valta-asema on kuitenkin viime vuosina hieman kaventunut. Muita tunnettuja hakukoneita ovat esimerkiksi […]

Lue lisää

Hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukonemarkkinointi (engl. Search Engine Marketing eli SEM) on hakukoneiden hakutulosten yhteydessä esitettävää markkinointia. Hakukonemarkkinointia pidetään erityisen tehokkaana digitaalisen markkinoinnin muotona. Tämä johtuu siitä, että potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan juuri silloin, kun he aktiivisesti etsivät mainostettavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvää tietoa. Google Ads on yksi käytetyimmistä hakukonemarkkinoinnin työkaluista. Se kykenee tarjoamaan varsin tehokkaita mahdollisuuksia hakukonemarkkinointiin. […]

Lue lisää

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimoinnin (engl. Search Engine Optimization, SEO) tarkoituksena on nostaa verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa. Mitä korkeammalle sivusto pääsee hakutuloksissa, sitä enemmän se kerää liikennettä hakukoneista.

Lue lisää

Hashtag

Hashtag (aihetunniste, hästägi, risuaita) on sosiaalisessa mediassa käytettävä aihetunniste. Niiden avulla tietoa voidaan määritellä ja jäsentää eri aiheisiin sopivaksi. Aihetunnisteen avulla käyttäjät voivat merkitä, suodattaa ja valikoida itselleen sopivaa sisältöä valtavan informaatiomassan keskellä. Aihetunnisteiden käyttö voi olla myös osa yrityksen tietoista markkinointiviestintää.

Lue lisää

Header

Header eli ylätunniste on verkkosivujen yhteydessä käytetty termi, jolla kuvataan sivun yläreunassa olevaa tilaa. Se voi sisältää tietoja esimerkiksi sivuston sisällöstä, logon sekä menuvalikon. Yleensä header on alue, joka pysyy muuttumattomana sivuston jokaisella sivulla. Tarvittaessa sen koko ja sisältö voivat vaihdella. Sivuston toimintalogiikan ja käytettävyyden kannalta header mielletään kuitenkin yleensä tietyllä tapaa kiinteäksi osaksi verkkosivustoa.

Lue lisää

Hero

Verkkosivustojen yhteydessä käytetty ”hero” (hero image, hero-kuva) kuvaa yleensä etusivulla headerin ja muun sisällön välillä olevaa suurta kuvaa. Usein kyseinen kuva peittää koko ruudun. Heron päällä voi olla esimerkiksi lyhyt sivuston esittely sekä jonkinlainen toimintakutsu. Digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta herolla voi olla väliä etenkin silloin, kun potentiaalisia ostajapersoonia halutaan ohjata toimimaan tietyllä tavalla.

Lue lisää

Hintatarjous (Google Ads)

Hintatarjous on Google Ads -mainonnan yhteydessä esiintyvä termi. Hintatarjous määrittää sen, millä tavoin mainonnan kulut muodostuvat. Hintatarjouksen voi painottaa keskittymään esimerkiksi mainoksen klikkauksiin tai näyttökertoihin. Mikäli mainonnan toimivuudesta on saatu riittävästi perustietoa, voi hintatarjous tarkoittaa myös suoraan jotain haluttua tapahtumaa verkkosivustolla. Hintatarjouksen suuruuteen voi vaikuttaa antamalla ylärajan sille, kuinka paljon on valmis maksamaan halutusta toiminnasta. […]

Lue lisää

HTML

HTML on internetsivustojen kirjoittamiseen käytetty merkintäkieli. Sillä tyypillisesti luodaan sivuston rakenne, jota voi halutessaan muotoilla lisää CSS:llä. Termi on lyhenne englannin kielen sanoista Hypertext Markup Language. Kts. myös CSS

Lue lisää

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on verkkosivustojen hypertekstin siirtämiseen tarkoitettu siirtoprotokolla, jota selaimet ja www-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. HTTP toimi pitkään tiedonsiirron perustana internetissä, mutta siitä alkoi ajan kuluessa paljastua tietoturva-aukkoja. Tämän vuoksi kehitettiin uusi turvallisempi tiedonsiirtoprotokolla nimeltä HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). HTTPS on ikään kuin HTTP:n ja SSL-salauksen yhdistelmä. Kts. myös HTTPS, SSL

Lue lisää

HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) on moderni hypertekstin tiedonsiirtoprotokolla, joka on pikkuhiljaa korvannut tietoturvaongelmille alttiimman HTTP-protokollan. Sen on nimensä mukaisesti tarkoitus olla tietoturvallisempi tiedonsiirtoprotokolla. Aluksi HTTPS-yhteyksiä käytettiin esimerkiksi internetissä tapahtuviin maksuvälityksiin. Vuonna 2018 Google kuitenkin ilmoitti alkavansa suosia suojattuna internetsivustoja, jonka vuoksi HTTPS:n käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Kts. myös HTTP

Lue lisää

Iframe

Iframe on tekniikka, jonka avulla verkkosivustolle voidaan upottaa sisältöä jostain ulkopuolisesta lähteestä. Tällaista sisältöä voi olla jokin muuttuva tietolähde tai esimerkiksi upotettu YouTube-video. Iframen käyttö on vähentynyt nykyaikana merkittävästi, koska se nähdään ongelmallisena erityisesti hakukoneoptimoinnin kannalta.

Lue lisää

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on yleinen markkinoinnin toimintamalli. Sen tarkoitus on saada potentiaaliset ostajat hakeutumaan itse vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa. Inbound-markkinoinnissa saatetaan esimerkiksi tietoisesti tuottaa ratkaisuja tai ohjeita ongelmiin, joihin ihmiset etsivät vastauksia hakukoneista.

Lue lisää

Indeksointi

Indeksoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa niin kutsutut hakurobotit kahlaavat internetistä löytyvää tietoa ja tallentavat sitä hakukoneiden omiin tietokantoihin. Indeksoitu informaatio on sitä samaa sisältöä, jota hakukoneet esittävät käyttäjille hakutulosten yhteydessä. Indeksoinnista saatetaan puhua esimerkiksi uuden verkkosivuston yhteydessä, kun Google ei ole vielä ”indeksoinut” sitä. Joskus hakukoneet saattavat jättää indeksoimatta jotain yksittäisiä sivuja esimerkiksi jonkun virheen vuoksi. […]

Lue lisää

Integraatio

Integraatio (usein myös järjestelmäintegraatio) tarkoittaa eri alustoilla ja/tai tekniikoilla toteutettujen ohjelmistojen, tietokantojen ja järjestelmien liittämistä toisiinsa. Integraatio varmistaa sen, että nämä yhteen liitetyt osat keskustelevat keskenään sekä mahdollistaa datan ja tiedonkulun siirtymisen toisiin järjestelmiin. Teknologian nopean kehityksen vuoksi yrityksillä saattaa olla käytössään useita eri järjestelmiä. Ongelmaksi nousee usein se, etteivät nämä järjestelmät kuitenkaan pysty keskustelemaan […]

Lue lisää

Internet of Things / IoT

IoT on lyhenne sanoista Internet of Things. Se suomennetaan tyypillisesti muotoon esineiden internet, joskus myös teollinen internet. IoT tarkoittaa järjestelmää, jossa internetiin liitetyt laitteet lähettävät verkkoon tietoa mahdollistaen laitteiden ohjauksen ja valvonnan etänä. IoT:ssä käytetään erilaisia ohjelmistoja, sensoreita ja muuta teknologiaa, jotka mahdollistavat laitteiden kommunikaation langattoman tai kiinteän verkon välityksellä. IoT-laitteet keräävät valtavia määriä dataa […]

Lue lisää

Internetselain

Internetselain (verkkoselain, selain) on tietokoneohjelma, jonka välityksellä voidaan tarkastella internetin verkkosivustoilta löytyvää tietoa. Käytetyin selain on ollut vuodesta 2011 lähtien Google Chrome. Muita suosittuja selaimia ovat Mozilla Firefox, Opera, Safari sekä Microsoft Edge. Vaikka selaimilla luetaan yleensä internetissä olevia tietoja, niitä voi käyttää myös yksityisverkoissa tai omalta tietokoneelta löytyvien sivujen katseluun.

Lue lisää

IP-osoite

IP-osoite on numerosarja, jota käytetään tietoliikenneverkkoihin kytkettyjen verkkosovittimien yksilöimiseen. IP-osoite on siis ikään kuin nimi, jolla käyttäjän laite ottaa yhteyden muihin verkossa oleviin laitteisiin. Vastaanottava IP-osoite voi olla esimerkiksi verkkosivuston palvelin. Kun laite ja verkkosivusto ovat yhteydessä toisiinsa, tämän yhteyden välityksellä voi siirtää haluttua tietoa. Koska ihmisten on vaikea muistaa pitkiä numerosarjoja, numeraaliset IP-osoitteet voidaan […]

Lue lisää

JavaScript

JavaScript on Netscapen kehittämä oliopohjainen ohjelmointikieli, jolla voidaan luoda erilaisia toiminnallisuuksia verkkosivustoille. Nykyaikana JavaScript on todella yleinen internetin ohjelmointikieli, mutta se on mahdollistanut myös erilaisten haittaohjelmien leviämisen. Liian monimutkaiset JavaScript-toiminnot saattavat myös hidastaa verkkosivustojen toimintaa, joten sen käytölle asetetaan usein joitain rajoituksia.

Lue lisää

Julkaisujärjestelmä

Julkaisujärjestelmä (engl. Content Management System, CMS) on yleisnimitys järjestelmälle, jonka avulla voidaan ohjata erilaisia prosesseja ja informaatiota. Internetiin liittyen julkaisujärjestelmä tarkoittaa useimmiten hallintapaneelia, jolla verkkosivustojen sisältöä voidaan käsitellä. Tällaisia julkaisujärjestelmiä ovat esimerkiksi WordPress, Joomla, Drupal ja Magento. WordPress on tällä hetkellä edellä mainituista järjestelmistä ylivoimaisesti suosituin, mutta etenkin suuret verkkosivustot saattavat usein käyttää myös jotain […]

Lue lisää

Kampanja

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa kampanjalla (myös mainoskampanja) tarkoitetaan usein tiettyä viitekehystä, jonka sisällä mainontaa halutaan toteuttaa. Esimerkiksi Google Ads -mainontaa käytettäessä on mahdollista luoda useita samanaikaisia kampanjoita, joille kaikille on olemassa omat kohdennusasetuksensa ja mainoksensa. Kampanjalle määritellään usein budjetti, strategia, aikataulut sekä tarvittavat kohdennusasetukset.

Lue lisää

Käyttökokemus

Käyttökokemus (engl. user experience) on käsite, joka kuvastaa jonkin asian käyttämisestä syntynyttä tunnetilaa. Käyttökokemuksen suunnittelu pyrkii tekemään halutun asian tai prosessin läpikäymisestä mahdollisimman luontevaa ja vaivatonta. Tällä on digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta merkitystä etenkin siinä, miten käyttäjiä saadaan konvertoitumaan verkkosivustoilla.

Lue lisää

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä (engl. user interface, UI) on laitteen, ohjelmiston tai minkä tahansa muun tuotteen osa, jonka avulla kyseistä tuotetta käytetään. Käyttöliittymiä voi olla useita erilaisia ja niitä käytetään hyvin erilaisissa tilanteissa. Digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta hyvä käyttöliittymäsuunnittelu tähtää verkkosivuston, verkkopalvelun tai sovelluksen käytettävyyden parantamiseen. Näillä parannuksilla pyritään edistämään myyntiä.

Lue lisää

Klikkaus

Digitaalisessa markkinoinnissa klikkauksella (klikki, engl. click) tarkoitetaan yleensä tapahtumaa, jossa verkkosivuston käyttäjä klikkaa esimerkiksi mainosta ja päätyy näin mainostajan verkkosivustolle. Tässä tapauksessa klikkaukselle voidaan antaa jokin itseisarvo ja laskea sille myös jokin rahallinen arvo. Klikkaus voi olla myös seurattava tapahtuma verkkosivuston sisällä, jos halutaan selvittää esimerkiksi jonkun tietyn sisältöosion toimivuutta.

Lue lisää

Konversio

Digitaalisen markkinoinnin käsitteenä konversio tarkoittaa yleensä jonkin ennalta määritellyn tavoitteen toteutumista. Esimerkiksi kun käyttäjä klikkaa mainosta ja ostaa tämän kautta halutun tuotteen, voidaan tapahtuma mieltää toteutuneeksi konversioksi. Vaikka selkeille ostotapahtumille voidaan antaa selkeä arvo, konversio voi myös tarkoittaa tapahtumaa, jonka arvo vaihtelee tai sitä ei ole tiedossa. Konversioiden määrittely ja mittaaminen helpottavat markkinoinnin suunnittelua ja […]

Lue lisää

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla verkkosivuston konversioiden suhteellista määrää pyritään lisäämään. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka verkkosivuston kävijämäärät pysyisivät ennallaan, suurempi osaa tilaa verkkosivuston kautta esimerkiksi uutiskirjeen.

Lue lisää

Konversioprosentti

Konversioprosentti kertoo esimerkiksi kuinka suuri osuus verkkokaupan käyttäjistä päätyi ostamaan tuotteen. Konversioprosentti on hyvä mittari, kun markkinoinnin ja myynnin tehoa halutaan analysoida. Joskus verkkosivuston konversioprosentin nostaminen voi olla järkevämpi tapa tehostaa myyntiä kuin yrittää hankkia lisää kävijöitä.

Lue lisää

Kumppanuusmarkkinointi

Kumppanuusmarkkinointi (myös affiliatemarkkinointi, affittaminen; engl. affiliate marketing) on tulokseen perustuvaa mainontaa, jossa mainostaja maksaa mainospaikan tarjonneelle taholle korvauksen toteutuneista ostoista, klikeistä tai liideistä. Kumppanuusmarkkinointi poikkeaa perinteisestä bannerimainonnasta useallakin tavalla. Yksi suurimmista eroavaisuuksista on se, että mainospaikan mahdollistavalla taholla on usein suuremmat intressit kannustaa ihmisiä ostamaan kyseisen mainostajan tuotteita tai palveluita.

Lue lisää

Laskeutumissivu

Laskeutumissivu (myös länderi, ländäri) tarkoittaa tiettyyn käyttötarkoitukseen luotua alasivua, johon ohjataan liikennettä digitaalisen markkinoinnin avulla. Tavallisista alasivuista laskeutumissivu eroaa siten, että se on rakennettu yksinomaan yhtä käyttötarkoitusta varten. Tyypillisesti verkkosivusto rakennetaan puhuttelemaan yleisellä tasolla erilaisia ostajapersoonia. Erityisen laskeutumissivun viesti voi puolestaan olla hyvin tarkasti kohdennettu ja luotu vain tiettyä ryhmää silmällä pitäen. Hyvin toteutettu laskeutumissivu […]

Lue lisää

Liidi

Liidi on yleistermi käsitteelle, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna myyntijohtolankaa. Toisin sanoen liidi on persoona, joka voidaan myöhemmin muuttaa asiakkaaksi. Liidi on digimarkkinoinnin nykyslangia ja se tulee alun perin englannin kielen sanoista sales lead. Yleensä liidi mielletään sellaiseksi kontaktiksi, johon on olemassa jokin viestintään soveltuva kytkös. Tämä kytkös voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Markkinoinnin näkökulmasta […]

Lue lisää

Liikenteen lähde

Liikenteen lähde (engl. traffic source) on käsite, jolla kuvataan verkkosivuston niitä väyliä, joista käyttäjät saapuvat sivustolle. Näitä väyliä ovat esimerkiksi hakukoneet, maksettu mainonta, toiset sivustot, sosiaalisen median palvelut sekä sähköposti. Myös osoiteriviltä suoraan sivustolle saapuva liikenne sekä sivustolle suoraan palaava liikenne määritellään verkkosivuston liikenteen lähteiksi. Eri liikenteen lähteitä ja niiden suhteellisia osuuksia vertailemalla voidaan tehdä […]

Lue lisää

LinkedIn

LinkedIn, lempinimeltään Linkkari, on maailman suurin ammatilliseen verkostoitumiseen keskittynyt sosiaalisen median kanava. Aikaisemmin se miellettiin etenkin yrittäjien ja IT-alan työntekijöiden juttuna, mutta nykyään sitä käyttävät hyvin monipuolisesti eri alojen ihmiset. Kuten muutkin sosiaalisen median palvelut, myös LinkedIn on rakentunut pitkälle erilaisten mainostoimintojen varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että se tarjoaa etenkin B2B-tyyppiselle mainostajalle hyvät mahdollisuudet saada […]

Lue lisää

Linkki

Linkki (engl. link) on termi, jolla kuvataan tapaa edetä internetsivulta toiselle. Se voi olla sana, tekstiä tai kuva, jota klikkaamalla käyttäjä siirtyy linkille määritettyyn URL-osoitteeseen. Linkki voi myös viitata samalla sivulla olevaan kohtaan, jolloin linkkiä kutsutaan yleensä ankkurilinkiksi. Linkin klikkaaminen voi myös laukaista esimerkiksi jonkun dokumentin lataamisen. Linkeillä on suuri merkitys koko internetin toiminnan kannalta […]

Lue lisää

Linkkiprofiili

Sivustojen hakukoneoptimoinnin yhteydessä saatetaan puhua linkkiprofiilista, jolla viitataan sivustolle johtavien paluulinkkien määrään ja laatuun. Nykyään hakukoneet eivät niinkään enää arvosta pelkkiä paluulinkkejä sellaisenaan, vaan niiden on oltava ansaittuja, loogisia sekä laadukkaita. Sivusto, jolla on laadukas linkkiprofiili, on ansainnut hakukoneiden silmissä tietyn statuksen, jota hyvä linkkiprofiili tietyllä tapaa kuvastaa myös itsessään.

Lue lisää

Lisäosa

Digimarkkinoinnin yhteydessä lisäosalla (myös plugari, engl. plugin) viitataan yleensä verkkosivuston sisällä käytettävään erilliseen sovellukseen, joka liitetään osaksi verkkosivuston tekniikkaa. Lisäosa voi tarjota jonkin halutun toiminnallisuuden, jota ei muuten järkevästi pystytä toteuttamaan. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi helppokäyttöinen yhteydenottolomake. Lisäosien avulla voidaan myös helpottaa verkkosivuston ylläpitoa ja käytettävyyttä ylläpitäjän näkökulmasta. Erityisesti WordPress-sivustojen yhteydessä käytetyt lisäosat (wp-plugin) […]

Lue lisää

Mainosbudjetti

Mainosbudjetti tarkoittaa rahamäärää, joka on ennalta määritelty ja tarkoitettu käytettäväksi markkinointiin. Hyvä mainosbudjetti perustuu erilaisiin laskelmiin ja odotusarvoihin, jotka muodostuvat jo olemassa olevan tiedon perusteella. Jos mainosbudjettia määritellään ensimmäistä kertaa, on käynnistyvä mainonta tietyllä tapaa tarkoitettu myös datan keräämistä varten. Mainosbudjetti voi myös jakautua pienempiin osiin, varsinkin jos markkinoinnin työtä ulkoistetaan. Tällöin mainonnan toteuttaja jakaa […]

Lue lisää

Mainostoimisto

Mainostoimisto on yleisnimitys yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy tarjoamaan mainontaan liittyviä palveluita yrityksille, järjestöille tai julkisen hallinnon organisaatioille. Mainostoimisto suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa näille tarpeellisia markkinoinnin ja viestinnän konsepteja sekä tarvittaessa myös toteuttaa varsinaista mainontaa. Mainostoimistossa tapahtuva suunnittelu keskittyy yleensä luovien ja myyvien ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Mainostoimisto voi myös selvittää asiakkaan kannalta oleellisia […]

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on kattotermi erilaisille prosesseille, jotka auttavat kohdentamaan markkinoinnin viestiä sekä esimerkiksi lajittelemaan olemassa olevia asiakasryhmiä. Sen tehtävänä on säästää resursseja paljon aikaa vievistä toiminnoista ja mahdollistaa markkinoinnin tarkempaa ajoitusta ja tehdä siitä entistä personoidumpaa. Markkinoinnin automaatioon voi törmätä esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja verkkosivujen analytiikkaan liittyvissä asioissa. Se voi myös tietyllä tapaa […]

Lue lisää

Markkinoinnin ulkoistaminen

Vanha sananlasku kuuluu, että ”Suutari pysyköön lestissään.” Markkinoinnin ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että jokin tuotteita tai palveluita tarjoava yritys ulkoistaa yrityksensä myyntiä ja markkinointia ulkopuolisen yrityksen vastuulle. Yllä mainittuun sananlaskuun viitaten markkinoinnin ulkoistaminen on usein hyvinkin järkevä ratkaisu. Tämä yksinkertaisesti siksi, että yrityksillä on usein resurssit täynnä omia töitään eikä aikaa markkinoinnin hoitamiselle juuri jää. Asialla […]

Lue lisää

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on osa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua, jossa määritellään yrityksen markkinointiin liittyviä toimintoja. Hyvä markkinointisuunnitelma on ikään kuin työkalu, jota noudattamalla markkinoinnin toteuttaminen ja seuranta pysyvät hyvin hallinnassa. Markkinointisuunnitelma voi sisältää tietoja esimerkiksi aikatauluista, vastuualueista, menetelmistä ja kilpailijoista. Se voi pitää sisällään myös yksittäisten osa-alueiden erillisiä markkinointisuunnitelmia, koska kaikkea mahdollista informaatiota ei ole selkeyden vuoksi viisasta […]

Lue lisää

Metakuvaus

Metakuvaus (engl. meta description) on pätkä verkkosivuston tekstiä, jonka avulla hakukoneille pyritään osoittamaan kuvaus siitä, mitä sivustosta näytetään hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet poimivat sivustolta sopivan lainauksen tähän tarkoitukseen, mutta sen voi myös määritellä itse. Hyvä metakuvaus on sopivan mittainen ja konkreettinen kuvaus sisällöstä, mieluiten suora lainaus siitä. Yleensä metakuvaus määritellään etusivulle, mutta myös erillisille […]

Lue lisää

Metaotsikko

Metaotsikko (engl. meta title) on etusivun tai alasivun pääotsikko, joka halutaan esittää hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet nappaavat verkkosivuston sisällöstä suoraan sopivan otsikon, mutta sen voi määritellä myös itse. Yoast SEO -nimisen lisäosan avulla otsikko voidaan helposti kirjoittaa sopivaan muotoon. Hyvä metaotsikko on sopivan mittainen sekä kuvaava lause sivun sisällöstä. Metaotsikko on tärkeä osa hakukoneoptimointia, […]

Lue lisää

Mobiilisovellus

Mobiilisovellus tarkoittaa mobiililaitteille (esim. matkapuhelin, tabletti, älykello) suunniteltua ohjelmistoa, joka on kehitetty nimenomaan kyseisiä laitteita varten. Mobiilisovellusten kirjo on myös hyvin laaja, sillä erilaisia mobiilisovelluksia löytyy aina maailman taloutta seuraavista sovelluksista viihdyttäviin peleihin. Mobiililaitteisiin on tyypillisesti asennettu tietty sovellusvalikoima jo valmiiksi. Tämän lisäksi sovelluksia voi ladata ilmaiseksi tai maksua vastaan laitteiden omista sovelluskaupoista (Google Play, […]

Lue lisää

Natiivimainonta

Natiivimainonta on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa näennäisesti journalismilta vaikuttavat tekstit ovat oikeasti maksettua mainontaa. Sen sisällön on toteuttanut mainostaja itse. Natiivimainoksiin voi törmätä erityisesti monien uutisia tuottavien verkkojulkaisujen yhteydessä, koska nämä julkaisut tuottavat monipuolisesti sisältöä ja tavoittavat runsaasti lukijoita. Natiivimainonnan on pelätty rappeuttavan muuten laadukkaan journalismin laatua ja uskottavuutta, minkä takia mainonnan on tärkeä noudattaa […]

Lue lisää

Negatiivinen avainsana

Negatiivinen avainsana on käsite, jonka avulla Google Ads -mainontaa voidaan optimoida paremmaksi vähentämällä vääränlaisia mainosnäyttöjä. Google Ads -hakumainonnalla luodut mainokset käynnistyvät hakukoneen käyttäjän etsiessä tietoa asiasta, joka jossain muodossa liittyy kampanjalle annettuihin avainsanoihin. Koska erilaisia sanapareja ja yhdistelmiä on olemassa lukematon määrä, mainonnan tehokkuus kärsii, jos mainosta näytetään myös kohderyhmään kuulumattomille ihmisille. Esimerkki negatiivisen avainsanan […]

Lue lisää

Ohjelmistokehitys

Yksinkertaistettuna ohjelmistokehitys tarkoittaa sitä, että tietty tietokoneohjelmisto valmistetaan asiakasyritykselle. Se kuitenkin kattaa myös laajemman joukon erilaisia työvaiheita ja aktiviteetteja, kuten ohjelmistojen muokkaus, uudelleenkäyttäminen, uudelleen suunnittelu ja ylläpito. Ohjelmistokehityksen vaiheita ovat suunnittelu, määrittely, toteutus, testaus, julkaisu ja ylläpito. Nämä vaiheet jaetaan tyypillisesti pienempiin paloihin ja usein tiettyä työvaihetta toistetaan moneen kertaan varsinkin testauksen jälkeen. Ohjelmistokehityksen voi […]

Lue lisää

One Pager

One pager oli varsinkin muutama vuosi takaperin verkkosivusuunnittelun trendi. Tämän tyylisellä verkkosivulla kaikki sivuston sisältö esitetään suoraan etusivun alapuolella. One pager on edelleen hyvä ja helppo ratkaisu etenkin pienten yritysten kohdalla. Sen varjopuolena on heikommat hakukoneoptimoinnin mahdollisuudet sekä digitaalisen markkinoinnin kohdentamista rajoittavat tekijät. Usein monet one pager -tyyppisesti alkaneet verkkosivut ovat alkaneet luoda uusia alasivuja […]

Lue lisää

Orgaaninen hakutulos

Orgaaninen hakutulos tarkoittaa informaatiota, jota hakukoneet esittävät hakukoneiden tuloksissa. Orgaaninen hakutulos näyttää sivuston otsikon sekä lainauksen sisältötekstistä. Se, millä perusteilla ja kenelle mikäkin orgaaninen hakutulos näytetään, riippuu pitkälti sivustojen auktoriteetista sekä niiden sisältämän aineiston laadusta. Orgaaniseen hakutulokseen liittyvät asiat mielletään erityisesti yhdeksi hakukoneoptimoinnin käsitteistä. Asiasta saatetaan puhua esimerkiksi siinä mielessä, että jonkun verkkosivuston orgaanista hakutulosta […]

Lue lisää

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne on yksi verkkosivuston liikenteenlähteistä, jonka alkuperä on hakukoneiden kautta tulevat käyttäjät. Orgaaninen liikenne on erityisen arvokasta liikennettä, koska se ei varsinaisesti maksa mitään ja käyttäjät saapuvat verkkosivustolle omasta toiminnasta johtuen. Orgaanisen liikenteen lisääminen onkin tämän vuoksi hakukoneoptimoinnin varsinainen päätavoite. Kts. myös orgaaninen hakutulos, orgaaninen näkyvyys, hakukoneoptimointi (SEO)

Lue lisää

Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys on termi, joka kuvastaa verkkosivuston tavoittavuutta internetissä ilman maksettua mainontaa. Sivusto saattaa saada luonnollisella tavalla näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muilla verkkosivustoilla. Näistä lähteistä saapuu liikennettä myös itse verkkosivustolle. Tätä kautta sivuston tietynlainen status paranee ja näin se tavoittaa enemmän liikennettä myös hakukoneiden kautta. Kts. myös orgaaninen hakutulos, orgaaninen liikenne, hakukoneoptimointi (SEO)

Lue lisää

Paluulinkki

Paluulinkkien (engl. backlinks) kautta voidaan saada liikennettä sivustolle. Paluulinkki tarkoittaa siis sivuston ulkopuolista linkkiä, joka ohjaa käyttäjän tietylle toiselle verkkosivustolle. Paluulinkeillä oli ennen todella suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneet arvostivat sivustoja pitkälti sen mukaan kenen verkkosivustoille oli eniten viittaavia linkkejä. Tämä asia kuitenkin on muuttunut, koska käytäntö aiheutti paljon linkkien väärinkäytöksiä ja paluulinkkejä varten alettiin […]

Lue lisää

Pay Per Click (PPC)

Pay Per Click (PPC) on mainonnan maksuperiaate, jossa maksetaan vain silloin, kun joku klikkaa mainosta. Tätä maksuperiaatetta käyttävät esimerkiksi Google Ads ja Microsoft Advertising.

Lue lisää

Pitkä häntä

Pitkä häntä tai pitkän hännän termit (engl. long tail) ovat etenkin hakukoneoptimoinnin yhteydessä käytettyjä sanoja tai sanastoja. Ne vaikuttavat osaltaan siihen, millä tavoin verkkosivustolle voidaan saada lisää käyttäjiä. Hakukoneoptimointi ja erilaiset avainsanatutkimukset keskittyvät usein yksittäisten avainsanojen käyttämiseen. Tämä ei sinänsä ole ongelma, mutta usein yksittäisten avainsanojen välinen kilpailu on kovaa. Yleensä tilanne voi olla sellainen, […]

Lue lisää

Ponnahdusikkuna

Ponnahdusikkuna (myös pop-up-ikkuna, pop-up) tarkoittaa nimensä mukaisesti ikkunaa, joka avautuu jo olemassa olevan näkymän päälle. Se on yleensä pienikokoinen selainikkuna, josta puuttuu osoiterivi. Ponnahdusikkuna voi olla esimerkiksi mainosbanneri tai jonkun yrityksen verkkosivuston asiakaspalveluun liittyvä toiminto. Yleensä etenkin mainontaan käytettyjen ponnahdusikkunoiden maine on huono ja useat selaimet pyrkivät estämään käyttäjän tahdosta riippumattomien pop-up-ikkunoiden käytön.

Lue lisää

Rajapinta

Rajapinta eli ohjelmointirajapinta (API, engl. application programmin interface) on standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa integraation eri ohjelmistojen ja/tai laitteiden välillä. Toisin sanoen tietoja voidaan noutaa toisesta ohjelmasta toiseen ja päinvastoin. Rajapinnat auttavat siis prosessien automatisoinnissa. Kun rajapinta tehdään ohjelmistoon, siirtyvän tiedon päivittäminen ja ylläpito on huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi perinteisenä tiedostona avatun datan. […]

Lue lisää

Responsiivisuus

Digitaalisen markkinoinnin käsitteenä responsiivisuus (myös mobiilikäytettävyys) kuvastaa verkkosivuston kykyä mukautua jouhevasti erilaisiin ruutukokoihin ja laitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivusto näyttää hyvältä ja on helppo käyttää kaikilla yleisillä laitetyypeillä. Yleisillä laitetyypeillä tarkoitetaan pöytäkoneita, tabletteja sekä kännyköitä/älypuhelimia. Tämän vuoksi verkkosivujen suunnittelussa tunnetaan yleisesti myös käsite ”mobile first”, joka huomioi jo suunnitteluvaiheessa erilaisten ruutukokojen toimivuuden.

Lue lisää

Robots.txt

Robots.txt on verkkosivuston juurihakemistoon sijoitettava tekstitiedosto, jolla voidaan opastaa ja antaa tietoja verkkosivustoja tutkiville hakuroboteille. Robots.txt-tiedoston avulla voidaan esimerkiksi määritellä mitkä sivut halutaan näyttää hakukoneille ja mitä sivuja ei.

Lue lisää

SaaS / Software as a Service

SaaS on lyhenne sanoista Software as a Service. Se tarkoittaa ohjelmiston jakelumallia ja/tai ohjelmistopalvelua, jossa palveluntarjoaja tarjoaa tietyn palvelun tai palveluita asiakkaille internetin välityksellä. SaaS-palvelut ovat tyypillisesti standardoituja, mutta niitä on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaalle sopivaksi esimerkki käyttötarpeen tai asiakassegmenttien mukaisesti. SaaS-palvelut toimivat palveluntarjoajan osoittaman palvelimen kautta eli tietokoneelle ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia. Näin […]

Lue lisää

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jonka avulla pyritään tavoittamaan joko olemassa olevia tai uusia asiakkaita sähköpostiviestien avulla. Sähköpostimarkkinointi toimii periaatteessa samalla tavoin niin B2C- kuin B2B-markkinoinnissa, mutta suoramarkkinointia koskevien säännösten vuoksi niiden käytölle on olemassa erilaisia rajoituksia. Vaikka sosiaalinen media ja hakukonemainonta ovat muuttaneet digitaalisen markkinoinnin maailmaa valtavasti, sähköpostimarkkinointi on edullinen ja edelleen kohtuullisen tehokas […]

Lue lisää

Seurantakoodi

Seurantakoodi voi tarkoittaa monia eri asioita, mutta verkkosivustoihin liittyen sillä tarkoitetaan koodin pätkää, jonka avulla voidaan tutkia verkkosivuston analytiikkaa. Seurantakoodi on yleensä yksi- tai kaksiosainen JavaScript-koodista muodostuva tekstikappale. Jos verkkosivustolle halutaan asentaa esimerkiksi Google Analytics, sen mukana tulee sivustolle annettava seurantakoodi. Kun seurantakoodi on asennettu sivuston runkoon, voi Analytics alkaa keräämään tietoa sivustolla tapahtuvista asioista. […]

Lue lisää

Sisäinen linkki

Sisäinen linkki (myös sisäiset linkitykset) verkkosivustolla vie verkkosivuston vierailijan johonkin muuhun kohteeseen verkkosivuston sisällä. Tämä voi olla esimerkiksi toinen blogikirjoitus tai asiakkaan katsomaa tuotetta vastaava toinen tuote sivustolla. Sisäisillä linkeillä on suuri merkitys myös hakukoneoptimoinnille. Esimerkiksi Google pitää sisäisiä linkkejä sisältäviä sivuja arvokkaampana kuin linkittömiä sivuja.

Lue lisää

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston tekstimuotoisten osioiden kirjoittamista. Sisällöntuotannolla on suuri merkitys esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneoptimointi perustuu hyvin pitkälle laadukkaaseen sisältötekstiin. Hyvä sisällöntuotanto tuottaa informatiivista ja helposti ymmärrettävää sisältötekstiä. Sen tarkoitus on antaa lukijoille heidän tarvitsemaa tietoa ja tuottaa tätä kautta lisäarvoa esimerkiksi verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tasolle. Vaikka myyntiin tähtäävä copywriting mielletään yleensä eri asiaksi, myös voi […]

Lue lisää

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa kohderyhmille pyritään tuottamaan kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä. Sisältömarkkinoinnin avulla potentiaaliset asiakkaat saadaan helpommin kiinnostumaan aiheesta ja sitä kautta ostamaan yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun. Sisältömarkkinointi poikkeaa omalla tavallaan tavallisesta markkinoinnista. Sisältömarkkinointiin liittyvät aineistot ovat yleensä enemmän informatiivisia ja aidosti kiinnostavia eivätkä ne varsinaisesti myy mitään suoraan. Sisältömarkkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena […]

Lue lisää

Sitoutuminen

Sitoutuminen on eräänlainen yleistermi, joka kuvastaa ihmisten kiinnostusta jotakin asiaa tai toimenpidettä kohtaan. Sitoutumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa reagointia johonkin päivitykseen. Tällöin sitoutumista voidaan mitata tykkäyksien, kommenttien ja jakojen perusteella. Sitoutumisesta voidaan puhua myös esimerkiksi verkkosivustojen sisältömarkkinoinnin yhteydessä. Sitoutumisen asteesta kertoo muun muassa se, kuinka suurella todennäköisyydellä käyttäjät vierailevat verkkosivustolla uudelleen.

Lue lisää

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus on erityisesti nykyään hyvin tärkeä hakukoneoptimoinnin ja verkkosivukehityksen aihealue. Vaikka internetyhteyksien nopeus on kasvanut huomattavasti, ihmisistä on myös tullut entistä kärsimättömämpiä. Hidas sivusto saa käyttäjät kyllästymään ja poistumaan sivustolta. Tämän vuoksi on tärkeää, että sivustot toimivat riittävällä nopeudella. Sivustoja voi hidastaa esimerkiksi sivuston tekniikkaan liittyvät seikat, palvelinongelmat sekä käyttäjien hitaat mobiiliverkot.

Lue lisää

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on yleisnimitys sellaisille verkkopalveluille, joissa ihmiset kommunikoivat ja jakavat omaa sisältöään muiden nähtäväksi. Tunnettuja sosiaalisen median alustoja ovat Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn. Myös suosittu YouTube lasketaan usein mukaan sosiaalisen median kanaviin, vaikka periaatteessa se on hakukone. Sosiaalisten medioiden käyttö on muuttanut maailmaa merkittävästi. Koska niiden liiketoiminta perustuu suurelta osin mainostulojen hankintaan, sosiaalisen […]

Lue lisää

SOSTAC-malli

SOSTAC on PR Smithin 1990-luvulla kehittämä malli digitaalisen markkinoinnin suunnittelemiseen. Se selkeyttää ja yksinkertaistaa markkinoinnin suunnittelua ja helpottaa markkinointistrategian luomista. Lyhyesti selitettynä SOSTAC koostuu kuudesta osasta, jotka jakavat suunnitelman eri osa-alueet selkeisiin lohkoisin. Nämä lohkot ovat Situation analysis (nykytilan analyysi), Objectives (markkinointitavoitteet), Strategy (markkinointistrategia), Tactics (markkinointitoimenpiteet), Actions (toimintasuunnitelma) ja Control (prosessinhallinta ja seuranta).

Lue lisää

Sovelluskehitys

Sovelluskehityksellä tarkoitetaan asiakkaalle tuotetun sovelluksen rakentamista ja kehittämistä. Kehitettävän sovelluksen tarkoituksena on esimerkiksi tukea yrityksen liiketoimintaa, helpottaa tiettyjen tehtävien suorittamista tai tarjota ratkaisu tiettyyn yrityksen tunnistamaan ongelmaan. Yritykselle räätälöity sovellus auttaa myös tehostamaan nykyisiä toimintatapoja, ylläpitämään kilpailukykyä sekä mahdollisesti luomaan täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sovellus voidaan kehittää web-sovelluksena, hybridisovelluksena tai natiivisovelluksena. Web-sovellus toimii kokonaan selaimessa, jolloin […]

Lue lisää

Tagi

Tagi (engl. tag) on yleisnimike erilaisille tunnisteille, jotka kuvaavat jokin elementin tai asian sisällä olevaa sisältöä. Esimerkiksi verkkosivustojen yhteydessä saatetaan puhua head- tai title-tageista.

Lue lisää

Tietoturva

Tietoturva on käsityksenä hyvin laaja. Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa kuitenkin niitä hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus (myös käytettävyys). Luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että tietyt tiedot (esim. salasana) ovat vain ja ainoastaan niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Tyypillisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuston vierailijaa itseään. Eheys puolestaan tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmien ja tietojen tulee […]

Lue lisää

Tietoturva sovelluksissa

Tässä yhteydessä sovelluksella tarkoitetaan joko sovelluskaupasta tai internetistä ladattavaa mobiililaitteen sovellusta. Yleisesti ottaen sovelluskaupoista (Google Play, App Store) ladattavat sovellukset ovat tietoturvallisia, koska sovelluskaupat tarkastavat ne ennen kauppaan hyväksymistä. Sovelluskaupatkaan eivät kuitenkaan pysty täydellistä tietoturvaa takaamaan ja jotkut pahantahtoiset tahot yrittävätkin suojauksia aktiivisesti kiertää. Monet yritykset ovat alkaneet suosia sovelluskehityksessä ns. DevSecOps-kehitysmallia. Kyseisessä mallissa tietoturvalliset […]

Lue lisää

Tietoturva verkossa

Nykyisessä digimaailmassa tietoturvaa pidetään lähes synonyymina digitaaliseen tietoturvaan. Tietoturva itsessään kuitenkin kattaa muutakin kuin pelkän digimaailman (kts. tietoturva). Verkkosivustot keräävät käyttäjistään paljon tietoa, joten niiden ylläpitäjien on varmistettava vahva tietoturvallisuus. Ulkopuolinen verkkosivustolla kävijä saa nykyään helpoiten kuvan verkkosivuston turvallisuudesta osoitepalkissa näkyvästä – tai näkymättömästä – lukon kuvasta. Jos lukko on näkyvissä, se tarkoittaa, että verkkosivusto […]

Lue lisää

Triggeri

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa sana triggeri (engl. trigger) tarkoittaa jotain sellaista tapahtumaa, joka laukaisee tai käynnistää jonkin halutun prosessin. Triggerin käynnistymiselle on yleensä oltava olemassa jotkin ennalta määritellyt käynnistysprioriteetit, joiden perusteella triggeri niin sanotusti aktivoituu. Triggeri voi laukaista esimerkiksi pop-up-ikkunan tai vaikkapa lisätä käyttäjän uudelleenmarkkinoinnin kohteeksi, kun hän on suorittanut verkkosivustolla halutut prioriteetit.

Lue lisää

Tulospohjainen markkinointi

Tulospohjainen markkinointi on mainontaa, jossa mainostaja maksaa vain toteutuneista tuloksista. Sen tavoitteena onkin usein jokin selkeä mitattavissa oleva päämäärä eikä esimerkiksi tunnettuuden lisääminen. Tulospohjainen markkinointi sopii hyvin esimerkiksi verkkokaupan myynnin edistämiseen.

Lue lisää

Tuottoprosentti / ROI

Tuottoprosentti (engl. return on investment, ROI) tarkoittaa sijoitetun pääoman tuottoastetta. Tuottoaste kertoo esimerkiksi markkinointiin käytettyjen varojen suhteellisesta tuotosta.

Lue lisää

Twitter

Twitter on yksi maailman suurimmista sosiaalisen median palveluista, jonka sisällä käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä. Twitterin tekstimuotoisia päivityksiä kutsutaan twiiteiksi ja ne muodostuvat enintään 280 merkkiä sisältävistä viesteistä. Maailmalla Twitterin suosio on todella suurta, mutta sen suosio kasvaa myös Suomessa jatkuvalla tahdilla. Tämän vuoksi sen tarjoamat mainostamisen muodot ovat aikaisempaa paremmin hyödynnettävissä myös […]

Lue lisää

Uniikki kävijä

Uniikki kävijä on termi, jolla tarkoitetaan yleensä verkkosivustolla vierailleiden yksittäisten kävijöiden kokonaismäärää. Tämä on oleellinen tieto siksi, koska sivuston kävijämääristä suuri osa saattaa olla samojen kävijöiden erillisiä käyntikertoja. Kokonaisliikennemäärä ei näin kerro kokonaiskuvaa sivuston tavoittaman yleisön suuruudesta. Uniikkien kävijöiden määrä on se mittari, jonka perusteella voi esimerkiksi päätellä, kuinka monta ihmistä on käynyt lukemassa uuden […]

Lue lisää

URL

URL, suomalaisittain myös urli, on internetsivun osoitteena esitettävä merkkijono. Se pitää sisällään sivuston nimen sekä mahdollisia lisätietoja tarkemmasta laskeutumissivusta. URL tulee englannin kielen sanoista Uniform Resource Identifier.

Lue lisää

Uudelleenmarkkinointi / Remarketing

Uudelleenmarkkinointi (engl. remarketing) on mainontaa, jota kohdennetaan verkkosivustolla jo vierailleille käyttäjille. Kun samat käyttäjät vierailevat myöhemmin mainoskumppanin hallinnoimilla verkkosivustoilla, näille henkilöille voidaan näyttää aikaisempaa kohdennetumpaa mainontaa. Uudelleenmarkkinointi voidaan mieltää myös vanhojen asiakkaiden uudelleenlämmittelyksi, jossa jo tuotteen tai palvelun lunastaneille asiakkaille pyritään myymään jotain muuta.

Lue lisää

Välitön poistumisprosentti

Välitön poistumisprosentti (engl. bounce rate) on yksi verkkosivuanalytiikan mittareista. Sen avulla saadaan selville sellaisten käyttäjien suhteellinen määrä, jotka saapuvat sivustolle vain yhdelle sivulle ja poistuvat tämän jälkeen. Yleensä poistumisprosenttia pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, mutta se ei itsessään kerro välttämättä sivuston toiminnasta riittävästi.

Lue lisää

Verkkokauppa

Verkkokauppa (engl. e-store) on yleisnimitys verkkosivustoille, joiden ominaisuutena on mahdollisuus ostaa tai tilata sivustolta jotain. Verkkokaupassa on kyse etäkaupasta, jossa käyttäjä ei pysty näkemään ja/tai testaamaan myytävää tuotetta paikan päällä. Näin ollen käyttäjä joutuu tekemään ostopäätöksen siitä esitettyjen kuvien ja tietojen perusteella. Yleisiä verkkokauppa-alustoja ovat esimerkiksi Woocommerce, Shopify, Magento sekä Mycashflow.

Lue lisää

Verkkosivusto

Verkkosivusto (verkkosivu, www-sivusto, internetsivusto, nettisivusto) on internetissä tietyssä osoitteessa oleva sivu tai sivujen joukko, joka pitää sisällään tietoa erilaisista aiheista. Verkkosivustoja on olemassa lukemattomia erilaisia ja moneen eri tarkoitukseen. Tyypillisiä verkkosivustoja ovat ihmisten, yritysten, organisaatioiden tai erilaisten hallintoelimien kotisivut. Nykypäivänä verkkosivustot ovat merkittävä osa yritysten toimintaa. Monen yrityksen kohdalla koko liiketoiminta saattaa olla sidoksissa verkkosivuston […]

Lue lisää

Vimeo

Vimeo on internetissä toimiva YouTuben kaltainen videopalvelu, joka tukee sen kautta ladattujen videoiden esittämistä myös muilla sivustoilla. Erona moniin muihin vastaaviin videopalveluihin on, että Vimeon sisältämiä videoita voi ladata ulos palvelusta ilman lisäohjelmia.

Lue lisää

Web-analytiikka

Web-analytiikka on yleisnimitys teknologialle ja erilaisille päätelmille, joiden pyrkimyksenä on saada tietoa esimerkiksi verkkosivuston käyttäjien toiminnasta. Yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä web-analytiikan työkaluista on Google Analytics. Kts. myös Google Analytics

Lue lisää

Wireframe

Wireframe, suomalaisittain rautalankamalli, on ohjelmisto- ja verkkosivukehitykseen liittyvä termi. Sen avulla erilaisia suunnitelmia pyritään visualisoimaan ja ymmärtämään luomalla karkeita rautalankamalleja. Wireframe ei ole graafista suunnittelua eikä sen luominen välttämättä liity millään tavalla kehitettävän verkkosivuston tai ohjelmiston ulkonäköön. Sen perimmäinen tarkoitus on auttaa hahmottamaan logiikkaa ja käytettävyyttä.

Lue lisää

WordPress

WordPress (WP) on avoimeen lähdekoodiin perustuva internetsivujen julkaisujärjestelmä. Alun perin WordPress oli lähinnä blogien helppoon julkaisuun tarkoitettu alusta. Sittemmin siitä on kehittynyt erittäin monipuolinen julkaisujärjestelmä, joka sopii myös huomattavasti vaativampiin tilanteisiin.

Lue lisää

Yahoo!

Yahoo! on yhdysvaltalainen internetpalveluita tarjoava yritys. Yahoo! on perustettu vuonna 1994 ja se on ollut yksi varhaisen internetin pioneereista. Hakukoneen lisäksi Yahoo! tarjoaa myös muita palveluita, kuten sähköposti-, videonjako- ja uutispalveluita. Suomessa Yahoo! on kolmanneksi käytetyin hakukone.

Lue lisää

Yandex

Yandex on suuri venäläinen teknologia-alan yritys. Se mm. ylläpitää suurinta venäjän kielistä, samaa nimeä kantavaa venäjänkielistä hakukonetta.

Lue lisää

Yoast SEO

Yoast SEO on tunnettu WordPressin yhteydessä käytettävä lisäosa. Sen avulla hakukoneoptimointia on helpompi ylläpitää sivuston sisältä käsin. Yoast SEO ei varsinaisesti itsessään paranna hakukoneoptimoinnin tilaa, mutta se antaa vihjeitä siitä missä olisi parannettavaa. Lisäksi sen avulla voidaan määritellä esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa näytettävien metatietojen sisältöjä.

Lue lisää

YouTube

YouTube on hakukonejätti Googlen omistama videopalvelu, joka mielletään usein myös yhdeksi sosiaalisen median kanavista. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä omia videoita sekä katsella ja kommentoida muiden käyttäjien lataamia videoita. YouTube on internetin suosituin videopalvelu ja sitä käyttää päivittäin lukematon määrä ihmisiä. YouTuben merkitys osana digitaalista markkinointia on myös kasvanut jatkuvasti, koska sen tarjoama yleisö tavoittaa […]

Lue lisää

Internet

301-uudelleenohjaus

301-uudelleenohjaus tarkoittaa menetelmää, jonka avulla verkkosivun URL-osoite ohjataan pysyvästi uuteen osoitteeseen. Tämä on paras tapa varmistaa, että myös hakukoneet löytävät uuden osoitteen. Tilakoodi 301 kertoo siitä, että sivusto on siirretty pysyvästi toiseen sijaintiin. 301-uudelleenohjausta voidaan käyttää myös silloin, jos verkkosivusto siirtyy vanhasta HTTP-protokollasta turvallisempaan HTTPS-salausprotokollaan. Kts. HTTPS, HTTP

Lue lisää

404-virhe

404-virheilmoitus kertoo siitä, että sivun lataaminen epäonnistui syystä tai toisesta. Syy virheilmoitukselle voi olla esimerkiksi, että sivusto on poistettu tai siirretty toiseen osoitteeseen. 404-virheilmoitus on hyvin yleinen ja monet internet-käyttäjät ovat varmasti törmänneet siihen.

Lue lisää

Alt-teksti

Alt-teksti (myös alt-text, suom. vaihtoehtoinen teksti) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet nimittäin lukevat alt-tekstin eivätkä itse kuvaa. Alt-teksti voi myös tarvittaessa poiketa varsinaisesta kuvatekstistä.

Lue lisää

Baidu

Baidu on kiinankielinen hakukone ja yksi maailman suurimmista tekoäly- ja internetyhtiöistä.

Lue lisää

Bing

Bing on Microsoftin luoma hakukone, joka tunnettiin aiemmin nimellä Live Search. Bing on Googlen jälkeen yksi suurimmista hakukoneista. Bingin liiketoimintamalli perustuu Googlen tavoin hakutulosten yhteydessä näytettäviin hakusanamainoksiin. Vaikka Bingin suosio ei yllä lähellekään Googlen suosiota, väli on kaventunut ja sen tarjoamat mainostusmahdollisuudet ovat myös Suomessa houkuttelevan kilpailukykyisiä hinnaltaan.

Lue lisää

Botti

Sanalla botti (engl. bot) tarkoitetaan yleensä tietokoneohjelmaa, joka osaa toimia sille annettujen ohjeiden mukaan mahdollisimman itsenäisesti. Yksi esimerkki boteista on hakukoneiden käyttämät hakubotit. Ne kahlaavat läpi lukemattoman määrän erilaisia verkkosivustoja, josta saatavaa tietoa hakukoneet sitten käyttävät hakutuloksissaan. Botti voidaan asettaa myös esimerkiksi tarkkailemaan verkkokeskustelua ja tarvittaessa moderoimaan sitä. Automaattisesti toimivaa chattia kutsutaan joskus myös nimellä […]

Lue lisää

Domain Name System (DNS)

DNS (domain name system) on internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. DNS helpottaa verkkotunnusten muistamista, koska pelkästään numeraaliset verkkotunnukset olisivat vaikeita muistaa ja muutenkin hankalia käyttää. Kts. myös IP-osoite

Lue lisää

DuckDuckGo

DuckDuckGo on hakukone, jonka toiminta perustuu ihmisten yksityisyyttä kunnioittavaan toimintamalliin. Se ei kerää dataa käyttäjistä ja käyttää evästeitä vain silloin, kun siihen on tarvetta. DuckDuckGon tekniikka perustuu enimmäkseen Yahoon ja Bingin ohjelmointirajapintoja hyödyntävään kokonaisuuteen, jonka vuoksi sitä on kutsuttu myös ”hybridihakukoneeksi”. DuckDuckGon tarjoamat hakutulokset saattavat poiketa esimerkiksi Googlen hakutuloksista. Tästä syystä sitä voi käyttää hyvin […]

Lue lisää

Ecosia

Ecosia on saksalaisen Christian Krollin kehittämä hakukone, joka markkinoi itseään ekologisena hakukoneena. Ecosia lahjoittaa osan hakusanamainonnan tuotoista puiden kasvatukseen. Ecosia pyrkii myös turvaamaan käyttäjien yksityisyyttä. Se ei tee käyttäjistä profiileja eikä myy tietoja käyttäjien hauista mainostajille. Ecosia kuitenkin myöntää keräävänsä dataa hakukoneensa kehittämistä ja analysointia varten.

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

Markkinointi

A/B-testaus markkinoinnissa

A/B-testaus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että samalle kohdeyleisölle näytetään erilaisia versioita esimerkiksi verkkosivustosta tai mainoksesta. Tästä saatavan tiedon perusteella voidaan helposti tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin erilaiset versiot suoriutuvat niille asetetusta tehtävästä. Käytännön esimerkkinä voidaan vaikkapa vertailla erilaisten toimintakutsujen tehokkuutta samanaikaisesti. A/B-testaus on yksi digimarkkinoinnin etuuksista, kun tietoa saadaan esimerkiksi reaaliaikaisesti koko markkinointikampanjan ajan. Saatujen tietojen […]

Lue lisää

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se kuvastaa kuluttajan käsitystä siitä, mitä mielikuvia ja tunteita hänellä on syntynyt yritykseen sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden sekä henkilöstön suhteen. Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että kuluttajan kokemus vastaa hänen odotuksiaan saadun palvelun tai tuotteen laadusta.

Lue lisää

Avainsana

Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää. Perinteisessä mielessä avainsanalla tarkoitetaan myös tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn […]

Lue lisää

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimuksista voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen.

Lue lisää

B2B-markkinointi

B2B-markkinointi tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että yrityksen markkinointia suunnataan toisen yrityksen ostopäättäjille. B2B tulee sanoista business to business. B2B-markkinoinnissa on joitain eroavaisuuksia verrattuna kuluttajille suunnattuun B2C-markkinointiin. Suurimmat erot näkyvät siinä, että yrityspuolella ostoprosessit ovat yleensä huomattavasti harkitumpia, ja lisäksi myytävä tuote tai palvelu tulee ennen kaikkea yrityksen eikä ostopäätöstä tekevän henkilön käyttöön. Yrityksille suunnattua markkinointia koskevat […]

Lue lisää

B2C-markkinointi

B2C-markkinointi tarkoittaa yrityksen markkinointia, jonka kohdeyleisönä on tavalliset kuluttajat. B2C tulee englanninkielisistä sanoista business to consumer. Kuluttajille suunnattu markkinointi on yleensä hieman erityyppistä verrattuna yrityksille suunnattuun markkinointiin. Tavalliset kuluttajat tekevät usein nopeampia ostopäätöksiä ja ostamisen motiivit ovat usein tunnepohjaisia. Kuluttajille suunnattuna markkinointia koskevat myös tiukemmat suoramarkkinoinnin säännöt. Kts. myös B2B-markkinointi

Lue lisää

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustolla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä tai se voi olla interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle. Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten […]

Lue lisää

Click Through Rate / CTR

Click Through Rate (CTR) tarkoittaa klikkausprosenttia. CTR tarjoaa oleellista tietoa esimerkiksi silloin, kun halutaan saada selville mainoksen toimivuutta. Klikkausprosentti määräytyy sen mukaan, kuinka suuri osuus mainoksen nähneistä klikkaa kyseistä mainosta. Klikkausprosentti saadaan jakamalla toteutuneet klikkaukset näyttökertojen määrällä.

Lue lisää

Cost Per Action (CPA)

Cost Per Action, eli CPA, on markkinoinnin hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksen toteuttajalle (eli esim. verkkosivustolle) korvauksen vain toteutuneista tapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi ostos verkkokaupasta, lomakkeen täyttäminen tai vaikkapa puhelinsoitto. Jotta tätä markkinointimallia voidaan käyttää tehokkaasti, on mainonnan toteuttajalla oltava hallussaan joitain perustietoja tavoiteltavan tapahtuman edellytyksistä.

Lue lisää

Cost Per Click (CPC)

Cost Per Click (CPC, suom. klikkauskohtainen hinta) on digimarkkinoinnin termi, joka kertoo kuinka paljon yksittäinen mainosklikkaus keskimäärin maksaa mainostajalle. Keskimääräinen klikkihinta lasketaan jakamalla klikkausten kokonaishinta saavutettujen klikkausten määrällä. Klikkauskohtainen hinta voi olla myös esimerkiksi Google Ads -mainonnalle asetettu hinnoittelustrategia.

Lue lisää

Ohjelmistokehitys

API

API, suomeksi ohjelmointirajapinta, tulee englannin kielen sanoista application programming interface. API on esimerkiksi jonkin järjestelmän ulospäin näkyvä liitäntä, jonka kautta se on yhteydessä muuhun maailmaan. Rajapinta mahdollistaa erilaisten ohjelmistojen integroimisen, jonka avulla ohjelmat voivat kommunikoida keskenään. Kts. rajapinta, avoin rajapinta, integraatio.

Lue lisää

Avoin rajapinta

Avoin rajapinta tarkoittaa sitä, että kaikki sen ominaisuudet ovat julkisia ja niitä voidaan käyttää ilman rajoittavia tekijöitä. Jos rajapinta vaatii rekisteröinnin, sen täytyy olla täysin automaattinen. Avoimen rajapinnan ehtona on, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla ja ne ovat riittävät itsenäiseen kehitykseen. Lisäksi rajapintaa on pystyttävä käyttämään ilman mitään ehtoja esimerkiksi omien sovellusten […]

Lue lisää

Backend

Backend (myös ”bäkki”) sisältää kaiken palvelimella suoritettavan sovelluksen tai verkkosivuston osaset, johon kuuluvat esimerkiksi yhteydet tietokantoihin, lomakkeiden ja tiedostojen käsittelyt, sovellukseen tai sivustolle kirjautuminen sekä salasanojen tarkistaminen. Backend siis käsittelee, siirtää ja vastaanottaa verkkosivuston tai sovelluksen tietoja. Backendin lisäksi verkkosivustoilla on tyypillisesti myös frontend eli selainpuoli. Frontend on se osa sovelluksesta tai verkkosivustosta, jonka käyttäjä […]

Lue lisää

Business Intelligence / BI

Business Intelligence eli suomalaisittain liiketoimintatiedon hallinta tarkoittaa systemaattista yrityksen liike-elämän tietojen hankintaan, tallennukseen ja analysointiin liittyvää toimintaa. Se kattaa useita eri työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla eri lähteistä saatu tieto muutetaan yrityksen liiketoimintaa tukevaksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi liiketoiminnan nykytilan analysointiin, toiminnan parantamiseen sekä tulevaisuuden tilanteiden ennustamiseen. Datan avulla pystytään myös tekemään […]

Lue lisää

CSS

CSS on merkintäkieli, jonka avulla määritellään HTML-sivuston rakennetta ja ulkoasua. Sana CSS tulee englanninkielisistä sanoista cascading style sheets. CSS:n avulla määritellään sivuston tekstin ja otsikkojen koot, värit sekä käytännössä kaikki sivuston graafiset elementit, joita ei ole ennalta määritelty. Yksinkertaistettuna CSS esittää käyttäjälle sen mitä HTML kertoo. Kts. myös HTML

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Drupal

Drupal on tunnettu avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä. Drupal on suosittu järjestelmä etenkin keskisuurten ja suurten verkkosivustojen toteutukseen ja hallintaan liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Frontend

Verkkosivustolla on tyypillisesti kaksi puolta: frontend eli selainpuoli ja backend eli palvelinpuoli. Frontend (myös ”frontti”) on se verkkosivuston tai sovelluksen osa, jonka kanssa sen käyttäjä on tekemisissä. Se sisältää siis sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän. Frontend toteutetaan eri ohjelmointikielillä, joista yleisimmät ovat JavaScript, HTML (Hypertext Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ohjelmointikieli, kun […]

Lue lisää

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa digitaalista markkinointia. Sen avulla voidaan herättää halutun kohderyhmän huomio visuaalisin keinoin. Graafisen suunnittelun voidaan katsoa myös auttavan katsojaa ymmärtämään haluttu viesti tai tunnetila helpolla tavalla. Sen avulla esitettävistä asioista luodaan hyvä ensivaikutelma ja ohjataan kuluttajia toimimaan halutulla tavalla.

Lue lisää

HTML

HTML on internetsivustojen kirjoittamiseen käytetty merkintäkieli. Sillä tyypillisesti luodaan sivuston rakenne, jota voi halutessaan muotoilla lisää CSS:llä. Termi on lyhenne englannin kielen sanoista Hypertext Markup Language. Kts. myös CSS

Lue lisää

Ohjelmistot

API

API, suomeksi ohjelmointirajapinta, tulee englannin kielen sanoista application programming interface. API on esimerkiksi jonkin järjestelmän ulospäin näkyvä liitäntä, jonka kautta se on yhteydessä muuhun maailmaan. Rajapinta mahdollistaa erilaisten ohjelmistojen integroimisen, jonka avulla ohjelmat voivat kommunikoida keskenään. Kts. rajapinta, avoin rajapinta, integraatio.

Lue lisää

Avoin rajapinta

Avoin rajapinta tarkoittaa sitä, että kaikki sen ominaisuudet ovat julkisia ja niitä voidaan käyttää ilman rajoittavia tekijöitä. Jos rajapinta vaatii rekisteröinnin, sen täytyy olla täysin automaattinen. Avoimen rajapinnan ehtona on, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla ja ne ovat riittävät itsenäiseen kehitykseen. Lisäksi rajapintaa on pystyttävä käyttämään ilman mitään ehtoja esimerkiksi omien sovellusten […]

Lue lisää

Backend

Backend (myös ”bäkki”) sisältää kaiken palvelimella suoritettavan sovelluksen tai verkkosivuston osaset, johon kuuluvat esimerkiksi yhteydet tietokantoihin, lomakkeiden ja tiedostojen käsittelyt, sovellukseen tai sivustolle kirjautuminen sekä salasanojen tarkistaminen. Backend siis käsittelee, siirtää ja vastaanottaa verkkosivuston tai sovelluksen tietoja. Backendin lisäksi verkkosivustoilla on tyypillisesti myös frontend eli selainpuoli. Frontend on se osa sovelluksesta tai verkkosivustosta, jonka käyttäjä […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Drupal

Drupal on tunnettu avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä. Drupal on suosittu järjestelmä etenkin keskisuurten ja suurten verkkosivustojen toteutukseen ja hallintaan liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Frontend

Verkkosivustolla on tyypillisesti kaksi puolta: frontend eli selainpuoli ja backend eli palvelinpuoli. Frontend (myös ”frontti”) on se verkkosivuston tai sovelluksen osa, jonka kanssa sen käyttäjä on tekemisissä. Se sisältää siis sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän. Frontend toteutetaan eri ohjelmointikielillä, joista yleisimmät ovat JavaScript, HTML (Hypertext Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ohjelmointikieli, kun […]

Lue lisää

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä (engl. user interface, UI) on laitteen, ohjelmiston tai minkä tahansa muun tuotteen osa, jonka avulla kyseistä tuotetta käytetään. Käyttöliittymiä voi olla useita erilaisia ja niitä käytetään hyvin erilaisissa tilanteissa. Digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta hyvä käyttöliittymäsuunnittelu tähtää verkkosivuston, verkkopalvelun tai sovelluksen käytettävyyden parantamiseen. Näillä parannuksilla pyritään edistämään myyntiä.

Lue lisää

Mobiilisovellus

Mobiilisovellus tarkoittaa mobiililaitteille (esim. matkapuhelin, tabletti, älykello) suunniteltua ohjelmistoa, joka on kehitetty nimenomaan kyseisiä laitteita varten. Mobiilisovellusten kirjo on myös hyvin laaja, sillä erilaisia mobiilisovelluksia löytyy aina maailman taloutta seuraavista sovelluksista viihdyttäviin peleihin. Mobiililaitteisiin on tyypillisesti asennettu tietty sovellusvalikoima jo valmiiksi. Tämän lisäksi sovelluksia voi ladata ilmaiseksi tai maksua vastaan laitteiden omista sovelluskaupoista (Google Play, […]

Lue lisää

Rajapinta

Rajapinta eli ohjelmointirajapinta (API, engl. application programmin interface) on standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa integraation eri ohjelmistojen ja/tai laitteiden välillä. Toisin sanoen tietoja voidaan noutaa toisesta ohjelmasta toiseen ja päinvastoin. Rajapinnat auttavat siis prosessien automatisoinnissa. Kun rajapinta tehdään ohjelmistoon, siirtyvän tiedon päivittäminen ja ylläpito on huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi perinteisenä tiedostona avatun datan. […]

Lue lisää

Wireframe

Wireframe, suomalaisittain rautalankamalli, on ohjelmisto- ja verkkosivukehitykseen liittyvä termi. Sen avulla erilaisia suunnitelmia pyritään visualisoimaan ja ymmärtämään luomalla karkeita rautalankamalleja. Wireframe ei ole graafista suunnittelua eikä sen luominen välttämättä liity millään tavalla kehitettävän verkkosivuston tai ohjelmiston ulkonäköön. Sen perimmäinen tarkoitus on auttaa hahmottamaan logiikkaa ja käytettävyyttä.

Lue lisää

SEM

A/B-testaus markkinoinnissa

A/B-testaus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että samalle kohdeyleisölle näytetään erilaisia versioita esimerkiksi verkkosivustosta tai mainoksesta. Tästä saatavan tiedon perusteella voidaan helposti tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin erilaiset versiot suoriutuvat niille asetetusta tehtävästä. Käytännön esimerkkinä voidaan vaikkapa vertailla erilaisten toimintakutsujen tehokkuutta samanaikaisesti. A/B-testaus on yksi digimarkkinoinnin etuuksista, kun tietoa saadaan esimerkiksi reaaliaikaisesti koko markkinointikampanjan ajan. Saatujen tietojen […]

Lue lisää

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se kuvastaa kuluttajan käsitystä siitä, mitä mielikuvia ja tunteita hänellä on syntynyt yritykseen sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden sekä henkilöstön suhteen. Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että kuluttajan kokemus vastaa hänen odotuksiaan saadun palvelun tai tuotteen laadusta.

Lue lisää

Avainsana

Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää. Perinteisessä mielessä avainsanalla tarkoitetaan myös tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn […]

Lue lisää

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimuksista voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen.

Lue lisää

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustolla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä tai se voi olla interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle. Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten […]

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA tulee englannin kielen sanoista call to action. Suomen kielen vastaava termi on toimintakehote. Call To Action on yleiskieleen juurtunut markkinoinnin termi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivuston käyttäjää kehotetaan tekemään sivustolla jokin toiminto. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen ”Lähetä”-painike tai tietyn linkin klikkaaminen.

Lue lisää

Click Through Rate / CTR

Click Through Rate (CTR) tarkoittaa klikkausprosenttia. CTR tarjoaa oleellista tietoa esimerkiksi silloin, kun halutaan saada selville mainoksen toimivuutta. Klikkausprosentti määräytyy sen mukaan, kuinka suuri osuus mainoksen nähneistä klikkaa kyseistä mainosta. Klikkausprosentti saadaan jakamalla toteutuneet klikkaukset näyttökertojen määrällä.

Lue lisää

Cost Per Action (CPA)

Cost Per Action, eli CPA, on markkinoinnin hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksen toteuttajalle (eli esim. verkkosivustolle) korvauksen vain toteutuneista tapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi ostos verkkokaupasta, lomakkeen täyttäminen tai vaikkapa puhelinsoitto. Jotta tätä markkinointimallia voidaan käyttää tehokkaasti, on mainonnan toteuttajalla oltava hallussaan joitain perustietoja tavoiteltavan tapahtuman edellytyksistä.

Lue lisää

Cost Per Click (CPC)

Cost Per Click (CPC, suom. klikkauskohtainen hinta) on digimarkkinoinnin termi, joka kertoo kuinka paljon yksittäinen mainosklikkaus keskimäärin maksaa mainostajalle. Keskimääräinen klikkihinta lasketaan jakamalla klikkausten kokonaishinta saavutettujen klikkausten määrällä. Klikkauskohtainen hinta voi olla myös esimerkiksi Google Ads -mainonnalle asetettu hinnoittelustrategia.

Lue lisää

Cost Per Mille (CPM)

Cost Per Mille (CPM, suom. tuhannen näyttökerran hinta) tarkoittaa hintaa, joka muodostuu tuhannesta mainoksen näyttökerrasta. CPM-strategia sopii hyvin erityisesti brändimainontaan, jolloin mainostettavaa asiaa ei pyritä kauppaamaan suoraan mainoksen kautta kulkevan liikenteen kautta. CPM voi olla myös esimerkiksi Google Ads -mainonnalle asetettava hintatarjousstrategia.

Lue lisää

SEO

Alt-teksti

Alt-teksti (myös alt-text, suom. vaihtoehtoinen teksti) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet nimittäin lukevat alt-tekstin eivätkä itse kuvaa. Alt-teksti voi myös tarvittaessa poiketa varsinaisesta kuvatekstistä.

Lue lisää

Avainsana

Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää. Perinteisessä mielessä avainsanalla tarkoitetaan myös tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn […]

Lue lisää

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimuksista voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen.

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA tulee englannin kielen sanoista call to action. Suomen kielen vastaava termi on toimintakehote. Call To Action on yleiskieleen juurtunut markkinoinnin termi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivuston käyttäjää kehotetaan tekemään sivustolla jokin toiminto. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen ”Lähetä”-painike tai tietyn linkin klikkaaminen.

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Google Search Console

Google Search Console on hakukonejätti Googlen tarjoama ilmainen verkkosivustojen seuranta- ja ylläpitotyökalu. Search Consolen avulla voi esimerkiksi seurata ja saada tietoa sivuston hakukoneliikenteen kehittymisestä, paluulinkeistä, ongelmatilanteista ja niin edelleen. Search Consolen avulla Googlea voi myös pyytää tutkimaan sivustoa uudelleen, mikäli se on muuttunut. Search Consolen kautta voidaan myös ladata esimerkiksi sivustokartta Googlea varten.

Lue lisää

H-tason otsikot

Puhuttaessa verkossa olevista otsikoista, käytetään tyypillisesti termiä H, johon liitetään jokin numero. H yhdistettynä numeroon muodostaa tietynlaisen otsikkohierarkian, jossa pienin luku on arvoasteikossa korkeimmalla. H1 on sivuston pääotsikko ja H2, H3, H4… ovat tämän eritasoisia alaotsikkoja. CSS-tyylittelyn avulla näille eritasoisille otsikoille voidaan myös luoda omat visuaaliset piirteet. Tällä tavoin lukijaa voidaan opastaa sivustolla kohti tärkeitä […]

Lue lisää

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimoinnin (engl. Search Engine Optimization, SEO) tarkoituksena on nostaa verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa. Mitä korkeammalle sivusto pääsee hakutuloksissa, sitä enemmän se kerää liikennettä hakukoneista.

Lue lisää

Linkki

Linkki (engl. link) on termi, jolla kuvataan tapaa edetä internetsivulta toiselle. Se voi olla sana, tekstiä tai kuva, jota klikkaamalla käyttäjä siirtyy linkille määritettyyn URL-osoitteeseen. Linkki voi myös viitata samalla sivulla olevaan kohtaan, jolloin linkkiä kutsutaan yleensä ankkurilinkiksi. Linkin klikkaaminen voi myös laukaista esimerkiksi jonkun dokumentin lataamisen. Linkeillä on suuri merkitys koko internetin toiminnan kannalta […]

Lue lisää

Linkkiprofiili

Sivustojen hakukoneoptimoinnin yhteydessä saatetaan puhua linkkiprofiilista, jolla viitataan sivustolle johtavien paluulinkkien määrään ja laatuun. Nykyään hakukoneet eivät niinkään enää arvosta pelkkiä paluulinkkejä sellaisenaan, vaan niiden on oltava ansaittuja, loogisia sekä laadukkaita. Sivusto, jolla on laadukas linkkiprofiili, on ansainnut hakukoneiden silmissä tietyn statuksen, jota hyvä linkkiprofiili tietyllä tapaa kuvastaa myös itsessään.

Lue lisää

SOME

Call To Action (CTA)

CTA tulee englannin kielen sanoista call to action. Suomen kielen vastaava termi on toimintakehote. Call To Action on yleiskieleen juurtunut markkinoinnin termi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivuston käyttäjää kehotetaan tekemään sivustolla jokin toiminto. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen ”Lähetä”-painike tai tietyn linkin klikkaaminen.

Lue lisää

Chat

Chat, suomalaisittain chatti, tarkoittaa internet-kielessä sellaista keskustelupaikkaa tai verkkosivuston lisäosaa, jonka välityksellä ihmiset voivat käydä reaaliaikaista keskustelua kirjoittamalla. Yrityksille suunnatun digimarkkinoinnin näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto on pääsääntöisesti yritysten käytössä. Verkkosivustolla oleva chat voi toimia asiakaspalvelun viestintäkanavana tai myynnin työkaluna.

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Facebook

Facebook on maailman suosituin sosiaalisen median kanava ja samalla yksi maailman suosituimmista verkkosivustoista. Sitä käyttävät päivittäin miljoonat ja taas miljoonat ihmiset. Vuonna 2017 Facebookilla kerrottiin olevan jo yli kaksi miljardia rekisteröitynyttä käyttäjää. Yksityisihmisten lisäksi yritykset käyttävät Facebookia tiedottamiseen, markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen.

Lue lisää

Facebook Pixel

Facebook Pixel (suom. Facebook-pikseli) on verkkosivustolle asennettava koodinpätkä, jonka avulla Facebookin kautta toteutettua markkinointia voidaan seurata ja kehittää. Usein verkkosivuston oma analytiikka ei välttämättä osaa tunnistaa tarkasti mistä käyttäjät sivustolle saapuvat. Tässä tapauksessa Facebook-pikselin mahdollistama analytiikka on tehokas apu Facebook-markkinoinnin tulosten seuraamiseen. Facebook-pikseli on siis eräänlainen konversioseurannan työkalu.

Lue lisää

Facebook-markkinointi

Facebook tavoittaa päivittäin satoja miljoonia ihmisiä ja on näin ollen hyvin kiinteästi osa ihmisten ja yritysten arkea. Koska periaatteessa koko Facebookin toiminta perustuu mainostamiseen, on sen merkitys myös Suomen digimarkkinoinnin saralla hyvin merkittävä. Facebook-markkinointi onkin ehkä yksi tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin muodoista.

Lue lisää

Hashtag

Hashtag (aihetunniste, hästägi, risuaita) on sosiaalisessa mediassa käytettävä aihetunniste. Niiden avulla tietoa voidaan määritellä ja jäsentää eri aiheisiin sopivaksi. Aihetunnisteen avulla käyttäjät voivat merkitä, suodattaa ja valikoida itselleen sopivaa sisältöä valtavan informaatiomassan keskellä. Aihetunnisteiden käyttö voi olla myös osa yrityksen tietoista markkinointiviestintää.

Lue lisää

LinkedIn

LinkedIn, lempinimeltään Linkkari, on maailman suurin ammatilliseen verkostoitumiseen keskittynyt sosiaalisen median kanava. Aikaisemmin se miellettiin etenkin yrittäjien ja IT-alan työntekijöiden juttuna, mutta nykyään sitä käyttävät hyvin monipuolisesti eri alojen ihmiset. Kuten muutkin sosiaalisen median palvelut, myös LinkedIn on rakentunut pitkälle erilaisten mainostoimintojen varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että se tarjoaa etenkin B2B-tyyppiselle mainostajalle hyvät mahdollisuudet saada […]

Lue lisää

Sitoutuminen

Sitoutuminen on eräänlainen yleistermi, joka kuvastaa ihmisten kiinnostusta jotakin asiaa tai toimenpidettä kohtaan. Sitoutumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa reagointia johonkin päivitykseen. Tällöin sitoutumista voidaan mitata tykkäyksien, kommenttien ja jakojen perusteella. Sitoutumisesta voidaan puhua myös esimerkiksi verkkosivustojen sisältömarkkinoinnin yhteydessä. Sitoutumisen asteesta kertoo muun muassa se, kuinka suurella todennäköisyydellä käyttäjät vierailevat verkkosivustolla uudelleen.

Lue lisää

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on yleisnimitys sellaisille verkkopalveluille, joissa ihmiset kommunikoivat ja jakavat omaa sisältöään muiden nähtäväksi. Tunnettuja sosiaalisen median alustoja ovat Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn. Myös suosittu YouTube lasketaan usein mukaan sosiaalisen median kanaviin, vaikka periaatteessa se on hakukone. Sosiaalisten medioiden käyttö on muuttanut maailmaa merkittävästi. Koska niiden liiketoiminta perustuu suurelta osin mainostulojen hankintaan, sosiaalisen […]

Lue lisää

Tekoäly

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Testaus

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Tietosuoja

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) eli EU:n tietosuoja-asetus on Euroopan Unionin vuonna 2018 lanseeraama tietosuoja-asetus. GDPR:n tarkoitus on antaa ihmisille paremmat mahdollisuudet hallita omien henkilötietojensa käyttöä. Tällä on suuri merkitys markkinoinnissa, koska hyvin usein markkinointiin liittyy henkilötietojen käsittelyä sekä niiden keräämistä. Kts. myös tietoturva

Lue lisää

Tietoturva

Tietoturva on käsityksenä hyvin laaja. Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa kuitenkin niitä hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus (myös käytettävyys). Luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että tietyt tiedot (esim. salasana) ovat vain ja ainoastaan niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Tyypillisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuston vierailijaa itseään. Eheys puolestaan tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmien ja tietojen tulee […]

Lue lisää

Tietoturva sovelluksissa

Tässä yhteydessä sovelluksella tarkoitetaan joko sovelluskaupasta tai internetistä ladattavaa mobiililaitteen sovellusta. Yleisesti ottaen sovelluskaupoista (Google Play, App Store) ladattavat sovellukset ovat tietoturvallisia, koska sovelluskaupat tarkastavat ne ennen kauppaan hyväksymistä. Sovelluskaupatkaan eivät kuitenkaan pysty täydellistä tietoturvaa takaamaan ja jotkut pahantahtoiset tahot yrittävätkin suojauksia aktiivisesti kiertää. Monet yritykset ovat alkaneet suosia sovelluskehityksessä ns. DevSecOps-kehitysmallia. Kyseisessä mallissa tietoturvalliset […]

Lue lisää

Tietoturva verkossa

Nykyisessä digimaailmassa tietoturvaa pidetään lähes synonyymina digitaaliseen tietoturvaan. Tietoturva itsessään kuitenkin kattaa muutakin kuin pelkän digimaailman (kts. tietoturva). Verkkosivustot keräävät käyttäjistään paljon tietoa, joten niiden ylläpitäjien on varmistettava vahva tietoturvallisuus. Ulkopuolinen verkkosivustolla kävijä saa nykyään helpoiten kuvan verkkosivuston turvallisuudesta osoitepalkissa näkyvästä – tai näkymättömästä – lukon kuvasta. Jos lukko on näkyvissä, se tarkoittaa, että verkkosivusto […]

Lue lisää

Tietoturvallisuus

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja/tai sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Lue lisää

Eväste

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa onko käyttäjä vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita tai vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla […]

Lue lisää

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) eli EU:n tietosuoja-asetus on Euroopan Unionin vuonna 2018 lanseeraama tietosuoja-asetus. GDPR:n tarkoitus on antaa ihmisille paremmat mahdollisuudet hallita omien henkilötietojensa käyttöä. Tällä on suuri merkitys markkinoinnissa, koska hyvin usein markkinointiin liittyy henkilötietojen käsittelyä sekä niiden keräämistä. Kts. myös tietoturva

Lue lisää

Tietoturva

Tietoturva on käsityksenä hyvin laaja. Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa kuitenkin niitä hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus (myös käytettävyys). Luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että tietyt tiedot (esim. salasana) ovat vain ja ainoastaan niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Tyypillisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuston vierailijaa itseään. Eheys puolestaan tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmien ja tietojen tulee […]

Lue lisää

Tietoturva sovelluksissa

Tässä yhteydessä sovelluksella tarkoitetaan joko sovelluskaupasta tai internetistä ladattavaa mobiililaitteen sovellusta. Yleisesti ottaen sovelluskaupoista (Google Play, App Store) ladattavat sovellukset ovat tietoturvallisia, koska sovelluskaupat tarkastavat ne ennen kauppaan hyväksymistä. Sovelluskaupatkaan eivät kuitenkaan pysty täydellistä tietoturvaa takaamaan ja jotkut pahantahtoiset tahot yrittävätkin suojauksia aktiivisesti kiertää. Monet yritykset ovat alkaneet suosia sovelluskehityksessä ns. DevSecOps-kehitysmallia. Kyseisessä mallissa tietoturvalliset […]

Lue lisää

Tietoturva verkossa

Nykyisessä digimaailmassa tietoturvaa pidetään lähes synonyymina digitaaliseen tietoturvaan. Tietoturva itsessään kuitenkin kattaa muutakin kuin pelkän digimaailman (kts. tietoturva). Verkkosivustot keräävät käyttäjistään paljon tietoa, joten niiden ylläpitäjien on varmistettava vahva tietoturvallisuus. Ulkopuolinen verkkosivustolla kävijä saa nykyään helpoiten kuvan verkkosivuston turvallisuudesta osoitepalkissa näkyvästä – tai näkymättömästä – lukon kuvasta. Jos lukko on näkyvissä, se tarkoittaa, että verkkosivusto […]

Lue lisää

Verkkosivut

301-uudelleenohjaus

301-uudelleenohjaus tarkoittaa menetelmää, jonka avulla verkkosivun URL-osoite ohjataan pysyvästi uuteen osoitteeseen. Tämä on paras tapa varmistaa, että myös hakukoneet löytävät uuden osoitteen. Tilakoodi 301 kertoo siitä, että sivusto on siirretty pysyvästi toiseen sijaintiin. 301-uudelleenohjausta voidaan käyttää myös silloin, jos verkkosivusto siirtyy vanhasta HTTP-protokollasta turvallisempaan HTTPS-salausprotokollaan. Kts. HTTPS, HTTP

Lue lisää

404-virhe

404-virheilmoitus kertoo siitä, että sivun lataaminen epäonnistui syystä tai toisesta. Syy virheilmoitukselle voi olla esimerkiksi, että sivusto on poistettu tai siirretty toiseen osoitteeseen. 404-virheilmoitus on hyvin yleinen ja monet internet-käyttäjät ovat varmasti törmänneet siihen.

Lue lisää

Alt-teksti

Alt-teksti (myös alt-text, suom. vaihtoehtoinen teksti) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet nimittäin lukevat alt-tekstin eivätkä itse kuvaa. Alt-teksti voi myös tarvittaessa poiketa varsinaisesta kuvatekstistä.

Lue lisää

Ankkurilinkki

Ankkurilinkki (engl. anchor link) on linkkityyppi, jonka avulla voidaan linkata samalla sivulla johonkin toiseen kohtaan. Yleinen käyttökohde on esimerkiksi pitkän sivun yläosassa oleva sisällysluettelo, josta käyttäjä pääsee nopeasti haluamaansa kohtaan. Muutamia vuosia takaperin suosiossa olleet ”one pager” -tyyliset verkkosivustot toimivat käytännössä kokonaan ankkurilinkkien avulla. Kts. myös One Pager

Lue lisää

Backend

Backend (myös ”bäkki”) sisältää kaiken palvelimella suoritettavan sovelluksen tai verkkosivuston osaset, johon kuuluvat esimerkiksi yhteydet tietokantoihin, lomakkeiden ja tiedostojen käsittelyt, sovellukseen tai sivustolle kirjautuminen sekä salasanojen tarkistaminen. Backend siis käsittelee, siirtää ja vastaanottaa verkkosivuston tai sovelluksen tietoja. Backendin lisäksi verkkosivustoilla on tyypillisesti myös frontend eli selainpuoli. Frontend on se osa sovelluksesta tai verkkosivustosta, jonka käyttäjä […]

Lue lisää

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustolla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä tai se voi olla interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle. Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten […]

Lue lisää

Blogi

Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi ihminen tuottaa tekstimuotoista sisältöä. Blogiin voi jakaa myös kuvia, videoita ja ääntä. Blogien postaustiheys vaihtelee käyttäjästä toiseen: joihinkin ilmestyy sisältöä säännöllisesti, toisiin vähemmän säännöllisesti. Blogin kirjoittamisen motiivit voivat puolestaan olla joko epäkaupallisia tai kaupallisia. Yksi blogin perusajatuksista on kuitenkin se, että vanhat tekstit säilyvät luettavissa myös […]

Lue lisää

Call To Action (CTA)

CTA tulee englannin kielen sanoista call to action. Suomen kielen vastaava termi on toimintakehote. Call To Action on yleiskieleen juurtunut markkinoinnin termi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivuston käyttäjää kehotetaan tekemään sivustolla jokin toiminto. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen ”Lähetä”-painike tai tietyn linkin klikkaaminen.

Lue lisää

Chat

Chat, suomalaisittain chatti, tarkoittaa internet-kielessä sellaista keskustelupaikkaa tai verkkosivuston lisäosaa, jonka välityksellä ihmiset voivat käydä reaaliaikaista keskustelua kirjoittamalla. Yrityksille suunnatun digimarkkinoinnin näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto on pääsääntöisesti yritysten käytössä. Verkkosivustolla oleva chat voi toimia asiakaspalvelun viestintäkanavana tai myynnin työkaluna.

Lue lisää

CSS

CSS on merkintäkieli, jonka avulla määritellään HTML-sivuston rakennetta ja ulkoasua. Sana CSS tulee englanninkielisistä sanoista cascading style sheets. CSS:n avulla määritellään sivuston tekstin ja otsikkojen koot, värit sekä käytännössä kaikki sivuston graafiset elementit, joita ei ole ennalta määritelty. Yksinkertaistettuna CSS esittää käyttäjälle sen mitä HTML kertoo. Kts. myös HTML

Lue lisää

ISE 2023