Ohjelmistojen avoin lisenssi on käsite, joka kuvaa käytäntöä, jossa ohjelmistolle annetaan tietyt käyttöoikeudet ja vapaudet sen käyttäjille ja kehittäjille. Tällaiset lisenssit sallivat ohjelmiston käytön, jakamisen, muokkaamisen ja/tai uusien versioiden luomisen avoimesti ja yleisölle saatavilla olevalla tavalla.

Tunnetuimpia avoimia lisenssejä ovat esimerkiksi GNU General Public License (GPL), MIT-lisenssi, Apache-lisenssi ja Creative Commons -lisenssit, joita käytetään myös muuhun kuin ohjelmistosisältöön. Avoimien lisenssien tavoitteena on edistää yhteistyötä ja avoimuutta ohjelmistokehityksessä sekä kannustaa uusiin innovaatioihin ja tietojen jakamiseen laajemmalle yleisölle.

Tärkeimpiä ominaisuuksia avoimissa lisensseissä ovat:

  • Käyttöoikeus: Avoimet lisenssit sallivat ohjelmiston käytön kaikille. Käyttäjät voivat ladata, asentaa ja suorittaa ohjelmiston vapaasti.
  • Kopiointi ja jakaminen: Avoimet lisenssit sallivat ohjelmiston kopioiden jakamisen ja levittämisen joko alkuperäisessä muodossaan tai muokattuna versiona. Tämä edistää ohjelmiston vapaata jakelua.
  • Muokkaus ja mukauttaminen: Avoimet lisenssit antavat oikeuden muokata ohjelmistoa ja luoda siitä johdannaisia. Käyttäjät voivat räätälöidä ohjelmiston omiin tarpeisiinsa.
  • Lähdekoodin saatavuus: Useimmat avoimet lisenssit vaativat, että ohjelmiston lähdekoodi on saatavilla, mikä mahdollistaa sen tarkastelun ja muokkaamisen sekä opiskelun sen avulla. Tämä eroaa suljetuista tai kaupallisista ohjelmistoista, joiden lähdekoodi ei ole julkisesti saatavilla.
  • Ei syrjintää: Avoimissa lisensseissä ei saa olla syrjiviä ehtoja, jotka estäisivät tietyiltä henkilöiltä tai ryhmiltä ohjelmiston käytön tai muokkaamisen.

Kts. myös ohjelmistolisenssi, Creative Commons, shareware, freeware

Avainsanat:

ISE 2023