Verkkosivuston hintaa on joskus vaikea määritellä. Hinnan arvioiminen kuitenkin helpottuu, kun ymmärretään mitä kaikkea sivustolta edellytetään. Verkkosivuston olisi kuitenkin oltava sellainen, joka vastaa parhaalla tavalla sen syihin olla ylipäänsä olemassa.

Kun ajatellaan verkkosivuston hintaa, aivan ensimmäisenä tulee ymmärtää, etteivät kaikki verkkosivustot ole samanlaisia. Verkkosivuston toteuttamisessa voi olla yllättävän paljon työtä ja jokainen ominaisuus sekä ylimääräinen työvaihe nostavat kustannuksia. Samasta syystä verkkosivustojen toteutusten laadussa on suurta vaihtelua, koska usein vaatimusten suhteen on jouduttu tekemään kompromisseja.

Lähemmäksi oikeaa arviota päästään, kun mietitään perusteellisesti sivuston varsinaista käyttötarkoitusta sekä niitä vaatimuksia mitä tähän liittyy. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli verkkosivuston tarkoitusperät ovat kaupalliset. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että vaikka vaatimuksia määriteltäisiin huolellisesti, hinnoittelussa voi olla valtavasti vaihtelua myös eri palveluntarjoajien kesken.

Mitä verkkosivut ja niihin liittyvät ominaisuudet maksaa
Verkkosivustolle annetut vaatimukset ovat suorassa yhteydessä sivuston lopulliseen kokonaishintaan

Mitä verkkosivut ja niihin liittyvät ominaisuudet maksaa?

Tässä artikkelissa esitellään tarkemmin euromääräisiä esimerkkejä verkkosivuston hintaan vaikuttavista asioista. Alla on listattuna yleisiä muuttujia ja tilanteita, jotka voivat vaikuttaa verkkosivuston kustannuksiin. (Huom! Esitetyt hinnat ovat vain suuntaa antavia arvioita, joten jos haluat saada tarkemman arvion työn toteuttamiselle, kysy meiltä lisää. )

1. Verkkosivuston lähtökohdat ja odotukset

Kun arvioidaan uuden verkkosivuston hintaa, on otettava huomioon useita asioita. Näistä ehkä yksi ilmeisin seikka on verkkosivuston tilaajan lähtötilanne. Kustannusten kannalta suuri merkitys on sillä, että ollaanko nyt uudistamassa vanhaa sivustoa tai luomassa tyhjästä kokonaan uusi.

Uudistettavan sivuston suhteen osa pohjatöistä on jo tehty, jolloin nykyistä aineistoa voidaan usein hyödyntää uuden sivuston rakentamisessa. Tässä tapauksessa mukana on yleensä logo sekä yritysilme. Yksinkertainen sivustouudistus jo olemassa olevan materiaalin pohjalta voisi kustantaa esimerkiksi 2000 €.

Sama toteutus sisältäen logon ja ulkoasun suunnittelun voisi liikkua 3000–5000 € välimaastossa. Tässä yhteydessä voisi myös olettaa, että mitään verkkotunnusta tai webhotellia ei vielä ole, jotka nostavat omalta osaltaan kustannuksia.

2. Verkkotunnuksen hankinta

Pieni lisäkustannus tulee myös siitä, jos asiakkaan tarkoituksena on tilana kokonaan uusi verkkosivusto ilman jo olemassa olevaa verkkotunnusta. Tämä edellyttää sitä, että asiakkaan haluama verkkotunnus on vapaa ja edullisesti saatavilla. Verkkotunnuksen hinta on yleensä noin 10–30 € vuosi. Hinta on yleensä huomattavasti edullisempi, jos sen varaa useaksi vuodeksi kerrallaan. Verkkotunnuksen voi varata itse, mutta sen voi tehdä myös verkkosivuston toteuttava yritys.

Jo varattuja verkkotunnuksia voi myös yrittää hankkia, mutta etenkin laadukkaiden verkkotunnusten hinnat voivat tällöin nousta todella korkeisiin lukemiin. Etenkin, jos puhutaan englanninkielisistä .com-loppuisista verkkotunnuksista, hinnat voivat olla jopa miljoonia euroja.

3. Webhotellin kustannukset

Webhotelli on palvelu, jossa palveluntarjoaja vuokraa omalta palvelimeltaan kiintolevytilaa asiakkaiden verkkosivuja ja muita verkkopalveluita varten. Yleensä webhotellin vuosittaiset kustannukset vaihtelevat 50–150 € paikkeilla. Jos verkkosivuston toiminnalle halutaan asettaa vaativampia ominaisuuksia, voi webhotelli voi maksaa huomattavasti enemmänkin. Toisaalta webhotellin kustannuksissa voi usein myös säästää, jos palvelun tilaa useaksi vuodeksi kerrallaan.

Siihen kysymykseen, minkä tasoisen webhotellin verkkosivuston tilaaja tarvitsee, osaa vastata palvelun tuottaja tai verkkopalveluita tarjoava yritys. Webhotellin voi tilata itse, mutta sen voi myös hankkia verkkosivustoa toteuttavan yrityksen kautta. Tämä voi olla tietyllä tapaa asiakkaalle helpompi ratkaisu, koska tällöin ei tarvitse tietää asian teknisestä puolesta juuri mitään.

4. Verkkosivuston toteutuksen aikataulu

Usein kuulee sanottavan, että “aika on rahaa” ja näinhän se yleensä myös on. Aika siis luonnollisesti vaikuttaa myös verkkosivuston kustannuksiin. Jos tilaaja haluaa verkkosivuston mahdollisimman nopeasti, voi palveluntuottaja joutua priorisoimaan asioitaan siten, että ne vaikuttavat kustannuksiin. Jos verkkosivuston rakentaminen halutaan nostaa nopealla aikataululla työjärjestyksen kärkeen, on selvää, että tällä on vaikutusta myös hintaan, koska tällöin muut työt saattavat jäädä jälkeen. Tällainen menettely voi myös aiheuttaa ylitöitä henkilöstölle.

Toisaalta myös liian pitkäksi venyvä projekti voi aiheuttaa kustannuksia. Monet verkkopalveluita tarjoavat yritykset määrittelevät tarjouksissaan sopimusehtoja, joiden mukaan asiakkaasta johtuvat viivästykset voivat synnyttää lisäkustannuksia. Jos esimerkiksi asiakas ei toimita sovittuja aineistoja tiettyyn ajankohtaan mennessä, voidaan häntä velvoittaa hyvittämään tästä korvausta. Tämän tapaiset kustannukset ovat yleensä muutamien prosenttien luokkaa projektin kokonaishinnasta.

5. Verkkosivuston rakenteellinen suunnittelu

Yksi usein ylenkatsottu vaihe hyvien verkkosivujen suunnittelussa on sen rakenteellinen suunnittelu. Varsinkin suuremmissa kokonaisuuksissa tämän läpikäyminen on ensiarvoisen tärkeää. Verkkosivuston rakenteellinen suunnittelu ottaa huomioon käytettävyyttä, logiikkaa, hakukoneoptimointia sekä esimerkiksi mahdollisia ostopolkuja.

Tässä työvaiheessa sivusto siis suunnitellaan siten, että se toimisi valmiina halutulla tavalla. Kustannusten osalta tämä vaihe voisi maksaa itsessään jotain välimaastosta 1500–4000 €, mutta usein suunnittelu sisältyy verkkosivuston toteutuksen kokonaistarjoukseen.

6. Verkkosivuston graafinen suunnittelu

Yleensä verkkosivuston ulkoasun graafinen suunnittelu sisältyy toteutuksen kokonaistarjoukseen, mutta se voidaan myös teettää erillisellä graafikolla. Verkkosivuston ulkoasulla voi olla valtava merkitys sivuston toimintaan, joten tässäkin tapauksessa kustannukset määräytyvät työn vaativuuden ja työn toteuttajan ammattitaidon mukaan.

Joissain tapauksissa verkkosivun ulkoasu voi toimia myös koko yrityksen graafisena ohjeistuksena, mutta joskus jo olemassa oleva graafinen ohjeistus voi määrittää verkkosivuston graafisen suunnittelun perustan. Verkkosivuston ulkoasun graafinen suunnittelu voisi maksaa esimerkiksi 1500–4000 €.

7. Verkkosivuston toteutukseen vaadittavat teknologiat

Myös verkkosivuston rakentamiseen käytetyt teknologiat ja menetelmät vaikuttavat hintaan. Julkaisualustana yleisesti käytetty WordPress on monilla yrityksillä niin hyvin hallussa, että he haluavat toteuttaa kaikki verkkosivustoprojektit tällä.

WordPress onkin varsin toimiva ratkaisu useimpien verkkosivustojen toteutukseen, mutta joskus jotkut yritykset saattavat haluta verkkosivuston kokonaan jollain muulla järjestelmällä toteutettuna. Drupal, Joomla tai jokin muu julkaisujärjestelmä voi kustantaa ratkaisuna enemmän mitä tuttu ja turvallinen WordPress. Kustannuksiin vaikuttaa toki myös sivuston sisällä käytettävien menetelmien ja koodikielen haasteellisuus.

8. Verkkosivuston toiminnallisuudet

Verkkosivuston myyntiä ja markkinointia voidaan kehittää hyvinkin pitkälle erilaisten toiminnallisuuksien avulla. Toiminnallisuudet voivat kuitenkin äkkiä vaikuttaa verkkosivuston hintaan hyvinkin paljon. Jos sivustolle haluttaisiin esimerkiksi toteuttaa toiminnallisuus, joka auttaa käyttäjää ratkaisemaan jonkin haastavan ongelman, voi pelkästään tämän kustannus nousta suuremmaksi kuin normaalin verkkosivuston kokonaishinta.

Usein kuitenkin puhutaan perinteisistä laskureista, lomakkeista tai vaikkapa kyselyistä, jotka hoituvat kohtuullisen helposti. Esimerkiksi yksittäisen tarjouslaskurin toteuttaminen verkkosivuston yhteyteen voisi maksaa noin 800 €.

9. Muiden järjestelmien integroiminen

Järjestelmäintegraatio tuo yhteen tai muuntaa informaatiota yhteensopivaksi jonkin muun järjestelmän kanssa. Tällaiset integroinnit tulevat yleensä kysymykseen suurempien verkkosivukokonaisuuksien suhteen, mutta joskus myös pienemmät sivustot voivat vaatia näitä ominaisuuksia.

Mikäli suunnitellun verkkosivuston olisi tarkoitus toimia yhteen esimerkiksi raportteja tai varastokirjanpitoa toimittavan järjestelmän kanssa, voi tämä nostaa toteutuksen hintaa hyvinkin paljon. Hintahaitari muodostuu vaatimustason mukaan aina muutaman satasen jutuista useisiin tuhansiin euroihin saakka.

10. Erilaisten sivupohjien kokonaismäärä

Sivujen määrällä on vaikutusta verkkosivuston kustannuksiin. Koska useat sivut yleensä käyttävät samaa pohjaa, on sivujen kokonaislukumäärää tärkeämpää tietää kokonaan erityyppisten sivujen määrä. Jokaisen erillisen sivupohjan suunnittelu ja kehittäminen nostaa kustannuksia.

Sivujen ja erilaisten sivupohjien kokonaismäärällä voidaan kuitenkin ennustaa hyvin verkkosivuston kustannusten suuruusluokkaa. Mikäli kyse on 1–5 sivun sivustosta, on selvää, että tällainen sivusto kustantaa vähemmän kuin sellainen, joka sisältää kymmeniä tai satoja sivuja.

11. Verkkosivuston sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on varmasti yksi suurimmista yksittäisistä kulueristä, mikä voi vaikuttaa verkkosivuston kustannuksiin. Ilman hyvää sisältöä sivusto ei ole käytännössä mitään, mutta toisaalta hyvin toteutettu sisältö voi maksaa paljon.

Tässä kannattaa huomioida, että vaikka verkkosivuston tilaaja olisi valmis toteuttamaan sisältöä sivustolle, on se usein niin heikkolaatuista, että sitä joudutaan oikolukemaan ja kirjoittamaan uudelleen. Tämä taas tarkoittaa sitä, että heikkolaatuinen sisältö ei tuo merkittäviä säästöjä sisällöntuotannon suhteen, jos aineisto pitää käytännössä kirjoittaa joka tapauksessa uudelleen.

12. Verkkosivuston kieliversiot

Kieliversiot voivat olla merkittävä verkkosivuston kustannus. Ensinnäkin sisältötekstit pitää käännättää halutulle kielelle ja tämän jälkeen myös manuaalisesti syöttää sivustolle. Sivuston kieliversiot tarvitsevat usein myös teknistä työtä taustalle, joka nostaa varsinkin ensimmäisen kieliversion kohdalla kustannuksia.

Monikielisen verkkosivuston ylläpito on myös haasteellisempaa, mikä voi tuoda lisäkustannuksia myös toteutuksen jälkeen. Monikielinen verkkosivusto ei myöskään takaa esimerkiksi hakukonenäkyvyyttä toisissa maissa, sillä vaikka kieli olisi kohdallaan, ei sivuston kohdentaminen välttämättä ole. Yleensä ulkomailla kilpailu on myös kovempaa.

13. Verkkosivuston kuvat ja niiden käsittely

Valokuvat ja erilaiset kuvituskuvat ovat merkittävä osa verkkosivustojen yleisilmettä sekä markkinointia. Niiden toteuttaminen ja oikeaoppinen käyttö tuo luonnollisesti myös ison lisän verkkosivuston kustannuksiin. Vanhoja huonolaatuisia kuvia ei kannata ehkä käyttää ollenkaan, jos sille ei ole olemassa hyviä perusteluita. Nykypäivänä laadukasta kuvamateriaalia saa onneksi helposti erilaisista kuvapankeista, mutta aina on parempi, jos kuvat ovat jollain tapaa ainutlaatuisia.

Joka tapauksessa kuvien ottaminen, valitseminen, käsittely ja optimointi ovat työvaiheita, jotka kaikki nostavat omalta osaltaan kustannuksia. Esimerkkinä voidaan käyttää ammattimaisesti toteutettua etusivun “Hero”-kuvaa, joka voisi koko toteutus huomioiden kustantaa 1000 €.

14. Verkkokauppa

Jos sivustolle halutaan liittää verkkokauppa tai koko sivusto on yhtä verkkokauppaa, on selvää, että tämä vaikuttaa kustannuksiin. Pienen verkkokaupan voi integroida osaksi sivustoa jonkin ulkopuolisen palvelun avulla, mutta vähänkään laajempi kokonaisuus kannattaa rakentaa yksilöllisiä tarpeita kuunnellen.

Verkkokauppojen kustannukset lähtevät muutamasta tuhannesta eurosta ja nousevat vaatimustason mukaan aina kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin saakka. Kannattaa myös huomioida, että verkkokaupan ylläpitoon tulee lisäkustannuksia esimerkiksi maksupalvelun välittäjien toiminnasta.

15. Hakukoneoptimoinnin lähtötaso

Hakukoneoptimointi ei ole mikään yksittäinen asia, mikä joko on olemassa tai ei ole. Se on jatkuva prosessi, jolla pyritään saavuttamaan jokin tietty päämäärä. Tämän vuoksi perustavanlaatuiset valmiudet hakukoneoptimoinnille voivat sisältyä verkkosivuston toteutukseen, mutta todellinen kustannus tulee työstä, jota hyvä hakukoneoptimoinnin taso vaatii. Tämä voi tarkoittaa jatkuvaa sisällöntuotannon, sometuksen sekä muun markkinoinnin yhteistyötä, jossa kustannukset ovat totaalisen riippuvaisia tehdyn työn määrästä.

Koska hakukoneoptimointi on käytännössä määrittelemätön prosessi, voi siihen liittyvät kustannukset vaihdella hyvin voimakkaasti. Erilaiset tutkimukset ja raportit voivat maksaa muutamia satoja euroja, mutta jos hakukoneoptimoinnin suhteen aletaan työstämään asioita laajemmin, nousevat kustannukset aina samassa suhteessa. Hakukoneoptimointi on joka tapauksessa tärkeä asia, joka pitää huomioida jo verkkosivuston suunnitteluvaiheessa, ja tämä luonnollisesti vaikuttaa hintaan.

Mitä kustannuksia tapahtuu verkkosivuston toteutuksen jälkeen
Verkkosivustoa kannattaa analysoida, testata sekä parannella aina olemassa olevan tiedon pohjalta

Verkkosivustosta aiheutuu kustannuksia myös julkaisun jälkeen

Vaikka sivusto olisi vasta julkistettu, se vaatii yleensä heti alun jälkeen huolenpitoa sekä pieniä parannuksia aina tilanteen mukaan. Sivustoa kannattaa myös analysoida, testata sekä parannella olemassa olevan tiedon pohjalta. Jatkuva markkinointi ja myynti on tärkeää, jonka vuoksi myös verkkosivuston sisältöä olisi hyvä päivittää muun liiketoiminnan ohella. Jos osaamista ei ole, tämän kaiken voi ulkoistaa, mutta se tuo luonnollisesti mukaan kustannuksia.

Verkkosivuston perusmuotoinen ylläpito voi maksaa muutamista kympeistä aina satoihin tai jopa tuhansiin euroihin saakka. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy runsaasti, jos sivustolle halutaan toteuttaa uudistuvaa sisältöä, lisätä tuotteita verkkokauppaan tai muuta vastaavaa. Joka tapauksessa on viisasta ymmärtää, ettei pelkkä verkkosivu itsessään tee vielä paljon mitään, vaan sitä pitää osata markkinoida ja kehittää jatkuvasti.

Tietyllä tapaa verkkosivusto siis elää ja kehittyy koko elinkaarensa ajan. Tämän vuoksi verkkosivuston voisi mieltää myös niin, että se ei ole koskaan valmis. Se on ennemminkin pitkällinen prosessi hakukoneoptimoinnin tapaan ja sen kustannukset yleensä tasaantuvat vasta pitkän ajan kuluessa.

Olisiko jo aika uudistaa myös teidän yrityksenne vanhentuneet tai muuten heikosti toimivat verkkosivut? ISE toteuttaa verkkosivut vuosien kokemuksella. Olemme hinnoittelussamme avoimia ja pyrimme aina kaikkia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin. Pyydä tarjous tai kysy lisää!

ISE 2024