Digimarkkinointi on yhä tärkeämpi osa monen yrityksen markkinointistrategiaa.

Digimarkkinointi kattaa kaikki sellaiset markkinointitoimet, jotka käyttävät sähköistä laitetta tai internetiä. Verrattuna perinteiseen markkinointiin, digimarkkinointi tarjoaa monia merkittäviä etuja, jonka vuoksi digimarkkinointia voidaan pitää useiden yritysten kohdalla jopa ensisijaisena markkinoinnin työkaluna.

Oikealla tavalla toteutettu digimarkkinointi on sekä edullinen että tehokas tapa tuoda liikennettä sivustollesi. Digimarkkinoinnin avulla yrityksen verkkosivustolle ohjattua liikennettä voidaan esimerkiksi suodattaa hyvin tarkasti ennalta. Tällöin sivustolle saapuvat vierailijat ovat jo valmiiksi kiinnostuneempia yrityksen tarjoamista palveluista tai tuotteista. Jos ajatellaan verkkokauppaa, joka myy hyvin rajattua tuoteryhmää, niin eikö olisi järkevintä myynnin kannalta, että ihmiset myös oikeasti ovat kiinnostuneita näistä tuotteista?

Digimarkkinointi

ISEn tarjoamia digimarkkinoinnin palveluita ovat:

  • Digimarkkinoinnin suunnittelu
  • SEM eli hakukonemarkkinointi (Google Ads, Bing Ads)
  • Somemarkkinointi (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter)
  • Hakukoneoptimointi
  • Konversio-optimointi
  • Uudelleenmarkkinointi (Remarketing)
  • Sähköpostimarkkinointi
  • Markkinoinnin automaatio

Google Ads, somemarkkinointi sekä remarketing

Ammattimaisesti toteutettu digimarkkinointi suunnitellaan asettamalla tiettyjä tavoitteita tai reunaehtoja, joita digimarkkinoinnin täytyy kampanjan käynnissä ollessa noudattaa. Tehokkaimpia digimarkkinoinnin työkaluja Suomessa toimiville yrityksille ovat ehdottomasti Google Ads sekä Facebook-markkinointi.

Digimarkkinointia pystytään kohdistamaan hyvinkin tarkasti tiettyihin hakusanoihin tai tietyn tyyppisiin ihmisiin, jolloin markkinoinnin suunnittelu kohdeyleisön näkökulmasta korostuu. Myös orgaanisen haun kautta saapuvaan liikenteeseen voidaan kustannustehokkaalla tavalla kohdistaa uudelleenmarkkinointia.

Lue lisää Google Ads -markkinoinnista

Digimarkkinoinnin optimointi

Optimointi on onnistuneen digimarkkinoinnin perusta. Esimerkiksi Google käyttää Ads-palvelussaan hintakilpailua käytettävistä hakusanoista ja tämän vuoksi parhaiden hakusanojen holtiton käyttö voi koitua suhteellisen kalliiksi. Hakusanoille voidaan asettaa hintarajoituksia, mutta samalla niiden saatavuus laskee merkittävästi. Myös liian useiden tai huonosti valittujen hakusanojen käyttö heikentää markkinoinnin tehokkuutta. Vaikka useilla hakusanoilla saisi ohjattua edullisesti liikennettä sivustolle, ne eivät välttämättä johda haluttuun lopputulokseen.

Järkevintä onkin valita yrityksen mainoskampanjaan sellaisia hakusanoja, joiden yksittäinen klikkihinta ei nouse liian suureksi, mutta jotka kuitenkin saavuttavat mainonnan päämäärän mukaisia tuloksia. Parhaaseen tulokseen päästäänkin usein sillä, että alkukartoituksen ja mainonnan käynnistämisen jälkeen mainoksia muokataan niiden ollessa käynnissä. Muutoksia tehdään sitä mukaa kun analysoitavaa dataa saadaan ulos.

Analytiikka ja seuranta auttavat tehostamaan digimarkkinoinnin tuloksia

Yksi digimarkkinoinnin parhaista puolista on, että digimarkkinoinnilla saavutettuja tuloksia pystytään seuraamaan hyvin tarkasti. Täten markkinointia voidaan myös kehittää entistä paremmin. Jos mainosjoukko tai tietyt hakusanat eivät tuota haluttua tulosta suhteessa kustannuksiin, käynnissä olevaa digimarkkinointia voidaan tarpeen mukaan muokata milloin vain.

Hyvä seurantaan käytettävä työkalu on esimerkiksi Google Analytics, joka seuraa lähes kaikkea mitä verkkosivustolla tapahtuu. Käyttämällä Google Ads -mainoksia yhdessä Google Analyticsin kanssa voidaan mainosten tuottavuutta seurata reaaliajassa hyvin tarkasti. Kyseiset työkalut voidaan valjastaa seuraamaan esimerkiksi toteutuneita ostoksia, jolloin tiedämme tarkalleen onko mainosten näyttäminen kannattavaa.

Ota yhteyttä

ISE 2024