Ohjelmistolisenssi on oikeudellinen sopimus tai lupa, joka määrittelee miten tiettyä ohjelmistoa saa käyttää, muokata, levittää tai jakaa. Se säätelee ohjelmiston käyttöoikeuksia ja rajoituksia sekä antaa ohjelmiston tekijälle tai omistajalle tietyt oikeudet ja valvontaoikeudet ohjelmiston käyttöön liittyen.

Ohjelmistolisenssit ovat tärkeitä sekä ohjelmiston käyttäjille että sen kehittäjille, koska ne auttavat määrittelemään oikeudelliset puitteet ohjelmiston käytölle.

Ohjelmistolisenssejä on useita erilaisia ja niiden ehdot voivat vaihdella paljon. Yleisimpiä ohjelmistolisenssityyppejä ovat:

  • Avoimen lähdekoodin lisenssi: Tämä tyyppi sallii ohjelmiston vapaan jakamisen, muokkaamisen ja käytön. Usein edellytyksenä on, että kaikki muokatut versiot ja johdannaiset teokset pysyvät avoimen lähdekoodin lisenssin alaisina.
  • Kaupallinen lisenssi: Tämä tyyppi asettaa rajoituksia ohjelmiston käytölle ja yleensä vaatii käyttäjiltä maksun lisenssin saamiseksi. Ehdot ja hinnat voivat vaihdella.
  • GNU General Public License (GPL): GPL on avoimen lähdekoodin lisenssi. Se määrää, että ohjelmiston lähdekoodi on jaettava kaikkien käyttäjien kanssa, kun ohjelmaa jaetaan tai muokataan.
  • Proprietary License: Tämä tyyppi rajoittaa ohjelmiston käyttöä ja muokkaamista, ja siihen liittyy yleensä tiukkoja rajoituksia, jotka on määritelty lisenssisopimuksessa.

Kts. myös avoin lisenssi (ohjelmistot)

Avainsanat:

ISE 2023