Ohjelmistotuotanto (engl. software development) on prosessi, jossa suunnitellaan, kehitetään, testataan ja ylläpidetään tietokoneohjelmia tai ohjelmistosovelluksia. Tämä prosessi kattaa ohjelmiston koko elinkaaren alkaen alkuperäisestä ideasta tai vaatimusmäärittelystä aina ohjelmiston käytön loppuun saakka.

Ohjelmistotuotannossa käytetään usein erilaisia menetelmiä ja kehitysmalleja. Näitä ovat esimerkiksi vesiputousmalli, ketterät menetelmät (mm. Scrum ja Agile) tai DevOps. Malli tai menetelmä valitaan usein projektin vaatimuksien ja luonteen mukaan.

Ohjelmistotuotanto voi käsittää monenlaisia tehtäviä ja vaiheita, kuten:

  • Vaatimusmäärittely: Määritellään, mitä ohjelmistolta odotetaan, ja mitkä ovat sen toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset.
  • Suunnittelu: Luodaan yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten ohjelmisto tulee rakentaa, mukaan lukien tietokantarakenne, käyttöliittymäsuunnittelu ja muut tekniset yksityiskohdat.
  • Kehitys: Toteutetaan ohjelmisto suunnitelman perusteella koodaamalla ja ohjelmointityönä.
  • Testaus: Testataan ohjelmisto sen toimivuuden ja virheettömyyden varmistamiseksi. Testaus voi kattaa erilaisia osa-alueita, kuten yksikkötestauksen, integraatiotestauksen ja käyttöliittymätestauksen.
  • Julkaisu: Julkaistaan ohjelmisto asiakkaille tai käyttäjille.
  • Ylläpito: Ohjelmistoa ylläpidetään päivityksillä, korjauksilla ja muutoksilla sen elinkaaren aikana.

Avainsanat:

ISE 2023