Ohjelmointi on tietokoneiden ja muiden automaatiolaitteiden käyttämistä ohjeiden antamiseen ja tehtävien suorittamisen määrittelemiseen. Se on prosessi, jossa kirjoitetaan ohjelmakoodia, joka määrittelee miten tietyn laitteen tai ohjelman tulisi toimia.

Ohjelmointi mahdollistaa monenlaisten tehtävien automatisoinnin ja tietokoneohjelmien luomisen, mm. sovellukset, pelit, verkkosivustot ja erilaiset ohjelmistot. Ohjelmoinnin avulla voidaan määrittää mitä laitteen tai sovelluksen tulee tehdä eri tilanteissa (mm. laskutoimituksen suorittaminen, tiedon tallentaminen, graafisen käyttöliittymän luominen).

Ohjelmointikieliä on monia erilaisia ja ne voivat vaihdella monimutkaisuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Jokainen ohjelmointikieli on suunniteltu tiettyjä tehtäviä varten. Ohjelmoija valitsee kielen sen perusteella, millaisen ohjelman hän haluaa luoda.

Kts. myös ohjelmointikieli

Avainsanat:

ISE 2023