Click Through Rate (CTR) tarkoittaa klikkausprosenttia. CTR tarjoaa oleellista tietoa esimerkiksi silloin, kun halutaan saada selville mainoksen toimivuutta.

Klikkausprosentti määräytyy sen mukaan, kuinka suuri osuus mainoksen nähneistä klikkaa kyseistä mainosta. Klikkausprosentti saadaan jakamalla toteutuneet klikkaukset näyttökertojen määrällä.

Avainsanat:

ISE 2023