URL, suomalaisittain myös urli, on internetsivun osoitteena esitettävä merkkijono. Se pitää sisällään sivuston nimen sekä mahdollisia lisätietoja tarkemmasta laskeutumissivusta.

URL tulee englannin kielen sanoista Uniform Resource Identifier.

Avainsanat:

ISE 2023