SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on sähköpostien lähettämiseen käytetty protokolla tai viestinvälitysprotokolla. Se on osa sähköpostin toimittamisen perusinfrastruktuuria ja vastaa sähköpostiviestien siirtämisestä lähettäjältä vastaanottajalle. SMTP mahdollistaa sähköpostiviestien reitittämisen ja siirtämisen eri sähköpostipalvelimien välillä.

SMTP-protokolla määrittelee säännöt ja muodon, joiden mukaan sähköpostiviestit toimitetaan sähköpostipalvelimien kautta. Kun sähköpostiohjelmaa käytetään sähköpostiviestin lähettämiseen, se käyttää SMTP:tä viestin lähettämiseen palvelimen kautta. Tämä palvelin puolestaan ohjaa viestin oikeaan paikkaan vastaanottajan sähköpostipalvelimelle.

SMTP on tekstipohjainen protokolla. Se toimii eri porteilla riippuen siitä, onko viestin siirto suojattu salaustekniikalla vai ei. Nämä portit ovat yleensä 25 (SMTP), 587 (SMTPS) ja 465 (SMTPS, joka käyttää SSL/TLS-salausta).

SMTP ja STARTTLS ovat mekanismeja, jotka mahdollistavat viestien salaamisen siirron aikana suojaamattomista sähköpostipalvelimista turvallisille palvelimille. Tämä on tärkeää, jotta sähköpostiviestit eivät ole alttiina luvattomalle pääsylle tai muulle väärinkäytölle viestien matkatessa internetin läpi.

Avainsanat:

ISE 2023