SaaS on lyhenne sanoista Software as a Service. Se tarkoittaa ohjelmiston jakelumallia ja/tai ohjelmistopalvelua, jossa palveluntarjoaja tarjoaa tietyn palvelun tai palveluita asiakkaille internetin välityksellä.

SaaS-palvelut ovat tyypillisesti standardoituja, mutta niitä on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaalle sopivaksi esimerkki käyttötarpeen tai asiakassegmenttien mukaisesti. SaaS-palvelut toimivat palveluntarjoajan osoittaman palvelimen kautta eli tietokoneelle ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia. Näin ollen asiakas pystyy käyttämään palveluaan missä ja milloin tahansa, kunhan käytössä on toimiva nettiyhteys.

Asiakkaan ei myöskään tarvitse huolehtia palveluiden päivityksistä, vaan palveluntarjoaja hoitaa ne osana tarjoamaan palvelua. Päivitykset tehdään tyypillisesti yöllä tai viikonloppuisin, jolloin käyttäjien kannalta palvelun käyttöön ei tule juurikaan minkäänlaisia katkoksia.

Esimerkkejä yrityksille tarjottavista SaaS-palveluista ovat mm. sähköpostipalvelut, CRM-palvelut, työajan- ja kulunseuranta sekä laskutukseen ja palkanmaksuun liittyvät palvelut.

SaaS-palveluista maksetaan tyypillisesti kuukausi- tai vuosierissä. Tämä helpottaa yrityksen budjetointia, koska palveluun käytettävä summa on tiedossa.

SaaS-mallista käytetään myös nimitystä pilvipalvelu.

Avainsanat:

ISE 2023