XaaS (Everything as a Service tai Anything as a Service) viittaa palvelumallin laajentamiseen monille eri aloille ja toimialoille, joissa perinteisiä tuotteita tai palveluita tarjotaan nyt pilvipalveluna tai tilauspohjaisena palveluna.

XaaS-malli tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta yrityksille. Yritykset voivat hankkia ja maksaa tarvitsemistaan palveluista niiden käytön mukaan sen sijaan, että ne investoisivat omaan laitteistoon ja ohjelmistoihin. Tämä palvelumalli on erityisen suosittu pilvipalveluiden aikakaudella.

Tyypillisiä esimerkkejä XaaS-palveluista ovat:

  • Software as a Service (SaaS): Ohjelmistot, jotka toimitetaan pilvipalveluna sen sijaan, että ne asennettaisiin paikallisesti. Esimerkiksi Microsoft 365 tai Salesforce.
  • Infrastructure as a Service (IaaS): Pilvipalvelut, jotka tarjoavat skaalautuvaa infrastruktuuria, kuten virtuaalipalvelimet ja tallennustilaa.
  • Platform as a Service (PaaS): Kehitysalustat, jotka tarjoavat ohjelmisto- ja laitteistoinfrastruktuurin sovellusten kehittämiseen ja käyttöönottoon.
  • Function as a Service (FaaS): Palvelut, jotka mahdollistavat yksittäisten funktionaalisten ohjelmien ajamisen pilvipalveluna ilman koko sovelluksen ylläpitoa.
  • Security as a Service (SECaaS): Tietoturvaan liittyviä palveluita, kuten palomuurit ja virustentorjunta, tarjotaan palveluna.
  • Infrastructure as Code (IaC): Palvelut, jotka mahdollistavat infrastruktuurin hallinnan ja konfiguroinnin koodin avulla.

Kts. myös FaaS, IaaS, IaC, iPaaS, PaaS, SaaS, SECaaS

Avainsanat:

ISE 2023