PaaS (Platform as a Service, suom. alusta palveluna tai pilvipalvelualusta) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Siinä palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen valmiin alustan, joka sisältää erilaisia työkaluja ja resursseja sovellusten kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon.

PaaS-palvelut vapauttavat kehittäjät monilta infrastruktuurin hallintaan liittyviltä tehtäviltä. Tämä mahdollistaan sen, että he voivat keskittyä enemmän sovellusten kehittämiseen ja liiketoiminnallisiin ominaisuuksiin. Esimerkkejä PaaS-palveluntarjoajista ovat Microsoft Azure App Service, Google App Engine ja Heroku.

PaaS-tyyppiset palvelut voivat sisältää esimerkiksi seuraavia ominaisuuksia:

  • Kehitystyökalut: PaaS-palvelut tarjoavat yleensä kehitystyökalut, kuten integroidun kehitysympäristön (IDE), versiohallinnan ja koodinhallinnan työkaluja.
  • Palvelimet ja infrastruktuuri: PaaS-palvelut hallitsevat taustalla olevaa infrastruktuuria, kuten palvelimia, verkkoa ja tietokantoja. Käyttäjien ei tarvitse huolehtia näistä teknisistä yksityiskohdista.
  • Tietokannat: PaaS-palvelut tarjoavat yleensä tietokantapalveluita, jotka voivat olla skaalautuvia ja helposti hallittavia.
  • Sovellusten käyttöönotto ja skaalautuvuus: PaaS-palvelut mahdollistavat sovellusten nopean käyttöönoton ja skaalautuvuuden tarpeen mukaan.

Kts. myös pilvipalvelu, FaaS, IaaS, iPaaS, SaaS, SECaaS, XaaS

Avainsanat:

ISE 2023