IaaS (Infrastructure as a Service) on yksi pilvipalvelumallin muodoista. Se tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden vuokrata tietotekniikan infrastruktuurielementtejä, kuten palvelimia, tallennustilaa, verkkoja ja muita peruskomponentteja tarpeen mukaan sen sijaan, että ne hankkisivat ja ylläpitäisivät näitä resursseja omassa fyysisessä ympäristössään.

IaaS-palveluntarjoajat tarjoavat tyypillisesti virtuaalipalvelimia ja tallennustilaa, ja asiakkaat voivat käyttää näitä resursseja joustavasti tarpeen mukaan. IaaS-palvelut mahdollistavat skaalautuvuuden eli organisaatiot voivat lisätä tai vähentää resurssien käyttöä tarpeen mukaan ilman suuria investointeja laitteistoon. Asiakkaat ovat vastuussa omien sovellustensa ja tietojensa hallinnasta ja ylläpidosta, kun taas IaaS-palveluntarjoaja huolehtii fyysisestä infrastruktuurista ja sen ylläpidosta.

Esimerkkejä tunnetuista IaaS-palveluntarjoajista ovat Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP).

Kts. myös pilvipalvelu, FaaS, iPaaS, PaaS, SaaS, SECaaS, XaaS

Avainsanat:

ISE 2023