Hakukonemarkkinointi (engl. Search Engine Marketing eli SEM) on hakukoneiden hakutulosten yhteydessä esitettävää markkinointia.

Hakukonemarkkinointia pidetään erityisen tehokkaana digitaalisen markkinoinnin muotona. Tämä johtuu siitä, että potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan juuri silloin, kun he aktiivisesti etsivät mainostettavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvää tietoa.

Google Ads on yksi käytetyimmistä hakukonemarkkinoinnin työkaluista. Se kykenee tarjoamaan varsin tehokkaita mahdollisuuksia hakukonemarkkinointiin. Toinen vastaava työkalu on Bing-mainosten käyttö, joita esitetään Bingin hakutulosten yhteydessä.

Avainsanat:

ISE 2023