A/B-testaus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että samalle kohdeyleisölle näytetään erilaisia versioita esimerkiksi verkkosivustosta tai mainoksesta. Tästä saatavan tiedon perusteella voidaan helposti tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin erilaiset versiot suoriutuvat niille asetetusta tehtävästä.

Käytännön esimerkkinä voidaan vaikkapa vertailla erilaisten toimintakutsujen tehokkuutta samanaikaisesti.

A/B-testaus on yksi digimarkkinoinnin etuuksista, kun tietoa saadaan esimerkiksi reaaliaikaisesti koko markkinointikampanjan ajan. Saatujen tietojen pohjalta kyseistä kampanjaa pystyy tarvittaessa muuttamaan vaikka heti.

Avainsanat:

ISE 2023