Linkki (engl. link) on termi, jolla kuvataan tapaa edetä internetsivulta toiselle. Se voi olla sana, tekstiä tai kuva, jota klikkaamalla käyttäjä siirtyy linkille määritettyyn URL-osoitteeseen.

Linkki voi myös viitata samalla sivulla olevaan kohtaan, jolloin linkkiä kutsutaan yleensä ankkurilinkiksi. Linkin klikkaaminen voi myös laukaista esimerkiksi jonkun dokumentin lataamisen.

Linkeillä on suuri merkitys koko internetin toiminnan kannalta ja niiden oikeaoppinen käyttäminen on myös merkittävä osa digitaalista markkinointiviestintää. Usein myynnin ja markkinoinnin tavoitteena on saada käyttäjä kulkemaan erilaisten linkkien lävitse. Jotta tämä prosessi saadaan kunnolla toimimaan, on linkkeihin viittaavan viestin ja tekniikan oltava tarkoituksenmukaisesti suunniteltua.

Kts. myös ankkurilinkki, paluulinkki

Avainsanat:

ISE 2023