Pitkä häntä tai pitkän hännän termit (engl. long tail) ovat etenkin hakukoneoptimoinnin yhteydessä käytettyjä sanoja tai sanastoja. Ne vaikuttavat osaltaan siihen, millä tavoin verkkosivustolle voidaan saada lisää käyttäjiä.

Hakukoneoptimointi ja erilaiset avainsanatutkimukset keskittyvät usein yksittäisten avainsanojen käyttämiseen. Tämä ei sinänsä ole ongelma, mutta usein yksittäisten avainsanojen välinen kilpailu on kovaa.

Yleensä tilanne voi olla sellainen, että vaikkapa puolet verkkosivuston liikenteestä on yhden tai kahden tärkeän avainsanan varassa. Näihin avainsanoihin keskittyminen on tärkeää, mutta lisäliikenteen saavuttaminen näiden avulla ei ole välttämättä helppoa. Tässä jääkin helposti huomaamatta se tosiasia, että yhteenlaskettuna suuri osa tai jopa valtaosa sivuston liikenteestä muodostuu hyvin monista erilaisista sanapareista ja vähemmän käytettyjen avainsanojen yhdistelmistä.

Tämän vuoksi etsimällä yksittäisiä avainsanoja pidempiä hakulausekkeita eli pitkän hännän termejä saavutetaan helpommin uusia liikenteenlähteitä sellaisista paikoista, joissa markkinat ovat vapaammat.

Kts. myös avainsana, avainsanatutkimus

Avainsanat:

ISE 2023