Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen.

Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää.

Perinteisessä mielessä avainsanalla tarkoitetaan myös tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn asiakokonaisuuteen.

Avainsanat:

ISE 2023