Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se kuvastaa kuluttajan käsitystä siitä, mitä mielikuvia ja tunteita hänellä on syntynyt yritykseen sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden sekä henkilöstön suhteen.

Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että kuluttajan kokemus vastaa hänen odotuksiaan saadun palvelun tai tuotteen laadusta.

Avainsanat:

ISE 2023