Public domain tarkoittaa sitä, että teos tai tieto ei ole enää tekijänoikeuksien suojaamaa, ja että se on saatavilla yleiseen käyttöön ilman rajoituksia. Kun teos tai tieto siirtyy public domainiin, kuka tahansa voi käyttää, jakaa, muokata ja hyödyntää sitä ilman tarvetta pyytää lupaa tekijältä tai maksaa korvauksia.

Teoksen siirtyminen public domainiin voi tapahtua eri tavoin:

  • Tekijänoikeuksien vanheneminen: Tekijänoikeudet raukeavat yleensä tietyn ajan kuluttua tekijän kuolemasta. Aika vaihtelee maittain ja lainkohdittain, mutta kun tekijänoikeudet vanhenevat, teos siirtyy automaattisesti public domainiin.
  • Tekijänoikeuksista luopuminen: Tekijä voi vapaaehtoisesti luopua tekijänoikeuksistaan ja julkaista teoksen public domainiin.
  • Yleisesti saatavilla olevat teokset: Joissakin tapauksissa teokset julkaistaan suoraan public domainiin ilman tekijänoikeuksia.

On kuitenkin tärkeää varmistaa, että teokset todella ovat public domainissa ja että tekijänoikeuksia ei enää ole voimassa. Näin vältetään mahdolliset laittomat käyttöoikeuksiin liittyvät ongelmat ja niitä seuraavat sanktiot.

Kts. myös Creative Commons

Avainsanat:

ISE 2023