Laskeutumissivu (myös länderi, ländäri) tarkoittaa tiettyyn käyttötarkoitukseen luotua alasivua, johon ohjataan liikennettä digitaalisen markkinoinnin avulla. Tavallisista alasivuista laskeutumissivu eroaa siten, että se on rakennettu yksinomaan yhtä käyttötarkoitusta varten.

Tyypillisesti verkkosivusto rakennetaan puhuttelemaan yleisellä tasolla erilaisia ostajapersoonia. Erityisen laskeutumissivun viesti voi puolestaan olla hyvin tarkasti kohdennettu ja luotu vain tiettyä ryhmää silmällä pitäen. Hyvin toteutettu laskeutumissivu onnistuu tätä kautta esimerkiksi konvertoimaan paremmin liidejä, koska sen viesti vastaa paremmin mainonnan kohteena olevan yleisön tarpeita.

Avainsanat:

ISE 2023