Liidi on yleistermi käsitteelle, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna myyntijohtolankaa. Toisin sanoen liidi on persoona, joka voidaan myöhemmin muuttaa asiakkaaksi.

Liidi on digimarkkinoinnin nykyslangia ja se tulee alun perin englannin kielen sanoista sales lead.

Yleensä liidi mielletään sellaiseksi kontaktiksi, johon on olemassa jokin viestintään soveltuva kytkös. Tämä kytkös voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

Markkinoinnin näkökulmasta katsottuna liidi eroaa satunnaisesta markkinoinnin ja myynnin kohteena olevasta henkilöstä siten, että liidi on yleensä jollain tapaa osoittanut kiinnostusta haluttua tuotetta tai palvelua kohtaan. Täten liidille kohdennettu markkinointi konvertoi myyntiä helpommin.

Liidejä voi lajitella erilaisiin ryhmiin esimerkiksi sen mukaan, kuinka todennäköisesti he ovat valmiita ostamaan.

Avainsanat:

ISE 2023