Liikenteen lähde (engl. traffic source) on käsite, jolla kuvataan verkkosivuston niitä väyliä, joista käyttäjät saapuvat sivustolle. Näitä väyliä ovat esimerkiksi hakukoneet, maksettu mainonta, toiset sivustot, sosiaalisen median palvelut sekä sähköposti. Myös osoiteriviltä suoraan sivustolle saapuva liikenne sekä sivustolle suoraan palaava liikenne määritellään verkkosivuston liikenteen lähteiksi.

Eri liikenteen lähteitä ja niiden suhteellisia osuuksia vertailemalla voidaan tehdä päätelmiä verkkosivuston hakukoneoptimoinnin ja markkinoinnin nykytilasta.

Yleensä paras tilanne olisi, jos suurimman liikenteen lähteen muodostaisi hakukoneliikenne. Ensinnäkin se on ilmaista ja, tilanteesta riippuen, se voi myös generoida myyntiä hyvin. Jos taas liikennettä on vähän ja siitäkin suurin osa palaavaa liikennettä, sivusto tuskin toimii kaupallisessa mielessä toivotulla tavalla.

Avainsanat:

ISE 2023