Virustentorjuntaohjelma tietojenkäsittelyssä tarkoittaa toimenpiteitä ja ohjelmistoja, jotka on suunniteltu suojaamaan tietokonejärjestelmiä ja muita tietotekniikan laitteita haitallisilta ohjelmilta. Näitä ohjelmia ovat esimerkiksi virukset, troijalaiset, madot ja erilaiset haittaohjelmat.

Virustentorjuntaohjelmien tarkoitus on estää näiden haitallisten ohjelmien pääsy tietokoneelle sekä estää niiden leviäminen eteenpäin. Jos ne onnistuvat tunkeutumaan järjestelmään, virustentorjuntaohjelmien tehtävänä on havaita ja poistaa ne.

Virustentorjuntaohjelmia käytetään aktiivisesti tietokoneissa ja muissa tietoteknisissä laitteissa. Nämä ohjelmistot voivat suorittaa seuraavia tehtäviä:

  • Haitallisten ohjelmien havaitseminen: Virustentorjuntaohjelmistot tarkkailevat tiedostoja ja järjestelmää etsien tunnusmerkkejä haitallisista ohjelmista. Ne vertaavat tiedostoja virustietokantoihin, jotka sisältävät tietoja erilaisista haitallisista ohjelmista.
  • Haitallisten ohjelmien poistaminen: Jos virustentorjuntaohjelmisto havaitsee haitallisen ohjelman, se voi pyrkiä poistamaan sen tai eristämään sen, jotta se ei aiheuta vahinkoa järjestelmälle.
  • Järjestelmän suojaaminen: Virustentorjuntaohjelmistot tarjoavat myös reaaliaikaista suojaa estäen haitallisten ohjelmien pääsyn järjestelmään. Ne voivat tunnistaa epäilyttäviä toimintoja ja estää niitä.
  • Päivitykset ja tietokantapäivitykset: Virustentorjuntaohjelmistot vaativat säännöllisiä päivityksiä, jotta ne pysyvät ajan tasalla uusien haitallisten ohjelmien ja uhkien suhteen. Tietokantapäivitykset sisältävät tietoja uusista viruksista ja haittaohjelmista, jotta ohjelmisto voi tunnistaa ne tehokkaasti.

Avainsanat:

ISE 2023