Konversio-optimointi (engl. conversion optimization) on prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa verkkosivuston tai muun digitaalisen alustan suorituskykyä. Lisäksi sen tarkoitus on tehostaa toivottujen toimintojen, kuten myyntien, tilausten, latausten tai rekisteröitymisten, suorittamista. Konversio-optimointi pyrkii lisäämään sivuston kävijöiden muuttamista aktiivisiksi toimijoiksi eli ”konvertoimaan” heidät tavoitteiden tai toivottujen toimintojen suorittajiksi.

Konversio-optimoinnin tavoitteena on parantaa sivuston tehokkuutta ja saavuttaa parempia tuloksia ilman merkittävää liikenteen kasvua. Tämä voi tapahtua useilla tavoilla, kuten A/B-testauksella, sisältöoptimoinnilla, nopeuden optimoinnilla tai asiakaspolun analyysilla.

Konversio-optimoinnilla on tärkeä rooli digitaalisen markkinoinnin ja verkkokaupan menestyksessä. Se auttaa parantamaan sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja lisäämään liikevaihtoa, kun sivuston kävijät muuttuvat maksaviksi asiakkaiksi tai suorittavat muita tavoiteltuja toimintoja.

Kts. myös A/B-testaus markkinoinnissa, tuottoprosentti (ROI)

Avainsanat:

ISE 2023