Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla verkkosivuston konversioiden suhteellista määrää pyritään lisäämään.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka verkkosivuston kävijämäärät pysyisivät ennallaan, suurempi osaa tilaa verkkosivuston kautta esimerkiksi uutiskirjeen.

Avainsanat:

ISE 2023