Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) on teknologia, joka yhdistää digitaalisia elementtejä, kuten grafiikkaa, ääntä ja tekstiä, reaalimaailman ympäristöön reaaliajassa. Tämä mahdollistaa sen, että henkilö voi nähdä ja kokea fyysisen ympäristön lisäksi myös virtuaalisia elementtejä.

AR-sovellukset ja laitteet, kuten älypuhelimet, tabletit ja AR-lasit, käyttävät kameraa ja muita antureita ympäristön havainnointiin ja lisättyjen elementtien sijoittamiseen laitteen näkymään.

AR:llä on monia sovelluksia eri aloilla. Esimerkiksi peliteollisuus hyödyntää AR:ää luodessaan pelejä, joissa voi vuorovaikuttaa virtuaalisten hahmojen ja objektien kanssa reaalimaailman ympäristössä. Lisäksi AR:ää voidaan käyttää koulutuksessa, sotilassovelluksissa, terveydenhuollossa, markkinoinnissa ja monilla muilla aloilla.

AR:n vastinpari on virtuaalitodellisuus (VR), jossa käyttäjä upotetaan täysin virtuaaliseen ympäristöön sen sijaan, että lisättäisiin virtuaalisia elementtejä olemassa olevaan reaalimaailmaan. AR pyrkii rikastamaan ja laajentamaan reaalimaailmaa, kun taas VR pyrkii luomaan täysin erillisen virtuaalimaailman.

Kts. myös virtuaalitodellisuus (VR)

Avainsanat:

ISE 2023