Yksinkertaistettuna ohjelmistokehitys tarkoittaa sitä, että tietty tietokoneohjelmisto valmistetaan asiakasyritykselle. Se kuitenkin kattaa myös laajemman joukon erilaisia työvaiheita ja aktiviteetteja, kuten ohjelmistojen muokkaus, uudelleenkäyttäminen, uudelleen suunnittelu ja ylläpito.

Ohjelmistokehityksen vaiheita ovat suunnittelu, määrittely, toteutus, testaus, julkaisu ja ylläpito. Nämä vaiheet jaetaan tyypillisesti pienempiin paloihin ja usein tiettyä työvaihetta toistetaan moneen kertaan varsinkin testauksen jälkeen.

Ohjelmistokehityksen voi jakaa eri osa-alueisiin esimerkiksi käytettyjen teknologioiden, työvaiheiden tai toimintatapojen mukaan. Ohjelmisto voidaan kehittää asiakkaan paikalliselle laitteelle, mutta nykyään on yhä yleisempää toteuttaa ohjelmisto verkko-ohjelmistona. Tässä tapauksessa ohjelmisto sijaitsee verkkopalvelimella, joka mahdollistaa asiakkaan pääsyn ohjelmistoon paikasta riippumatta, kunhan vain toimiva nettiyhteys löytyy.

Tyypillisissä ohjelmistokehitysprojekteissa asiakas on kiinteästi mukana projektissa aina suunnittelusta julkaisuun asti. Asiakas pystyy näin olleen seuraamaan eri työvaiheita hyvinkin tarkkaan sekä vaikuttamaan toteutettuihin versioihin nopealla aikavälillä.

Ohjelmistokehityksestä käytetään myös termiä sovelluskehitys.

Avainsanat:

ISE 2023