Puhuttaessa verkossa olevista otsikoista, käytetään tyypillisesti termiä H, johon liitetään jokin numero. H yhdistettynä numeroon muodostaa tietynlaisen otsikkohierarkian, jossa pienin luku on arvoasteikossa korkeimmalla. H1 on sivuston pääotsikko ja H2, H3, H4… ovat tämän eritasoisia alaotsikkoja.

CSS-tyylittelyn avulla näille eritasoisille otsikoille voidaan myös luoda omat visuaaliset piirteet. Tällä tavoin lukijaa voidaan opastaa sivustolla kohti tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita.

H-tason otsikoilla on lisäksi merkitystä esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, sillä hakukoneet jäsentävät tietoa myös otsikoiden perusteella.

Tässä yhteydessä käytetty ”H” tulee englannin kielen sanasta ”heading”.

Kts. myös HTML, CSS

Avainsanat:

ISE 2023