HTML on internetsivustojen kirjoittamiseen käytetty merkintäkieli. Sillä tyypillisesti luodaan sivuston rakenne, jota voi halutessaan muotoilla lisää CSS:llä.

Termi on lyhenne englannin kielen sanoista Hypertext Markup Language.

Kts. myös CSS

Avainsanat:

ISE 2023