HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) on moderni hypertekstin tiedonsiirtoprotokolla, joka on pikkuhiljaa korvannut tietoturvaongelmille alttiimman HTTP-protokollan. Sen on nimensä mukaisesti tarkoitus olla tietoturvallisempi tiedonsiirtoprotokolla.

Aluksi HTTPS-yhteyksiä käytettiin esimerkiksi internetissä tapahtuviin maksuvälityksiin. Vuonna 2018 Google kuitenkin ilmoitti alkavansa suosia suojattuna internetsivustoja, jonka vuoksi HTTPS:n käyttö on lisääntynyt merkittävästi.

Kts. myös HTTP

Avainsanat:

ISE 2023