Nykyisessä digimaailmassa tietoturvaa pidetään lähes synonyymina digitaaliseen tietoturvaan. Tietoturva itsessään kuitenkin kattaa muutakin kuin pelkän digimaailman (kts. tietoturva).

Verkkosivustot keräävät käyttäjistään paljon tietoa, joten niiden ylläpitäjien on varmistettava vahva tietoturvallisuus.

Ulkopuolinen verkkosivustolla kävijä saa nykyään helpoiten kuvan verkkosivuston turvallisuudesta osoitepalkissa näkyvästä – tai näkymättömästä – lukon kuvasta. Jos lukko on näkyvissä, se tarkoittaa, että verkkosivusto käyttää HTTPS-protokollaa. Jos lukko ei ole näkyvissä, verkkosivusto ei ole suojattu. Nykyään usein osoitepalkissa näkyy myös kirjoitettuna tieto ”ei turvallinen”.

Kts. HTTPS, HTTP

Nykyään pilvipalvelut ovat hyvin suosittuja. Monet yritykset ovatkin siirtäneet suurimman osan tietojaan ja infraansa näihin palveluihin. Valitettavasti myös hakkerit ovat tietoisia tästä pilvipalveluissa lisääntyneestä tietomäärästä. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritykset huolehtivat pilvipalveluiden tietoturvasta yhtä hyvin verrattuna esimerkiksi sisäisiin verkkoihin ja muihin yrityksen nettipalveluihin.

Avainsanat:

ISE 2023