CRM (Customer Relationship Management) eli asiakkuudenhallinta on strategia ja tekniikka, jota organisaatiot käyttävät asiakassuhteiden hallitsemiseen ja niiden parantamiseen.

CRM-järjestelmät ja -käytännöt on suunniteltu auttamaan yrityksiä ymmärtämään, vuorovaikuttamaan ja palvelemaan nykyisiä asiakkaita paremmin sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Tärkeimpiä CRM:n tavoitteita ovat asiakastyytyväisyyden lisääminen, myynnin ja liikevaihdon kasvattaminen sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentaminen.

CRM-järjestelmät tarjoavat yleensä seuraavia toiminnallisuuksia:

  • Asiakastiedot: CRM tallentaa kattavat tiedot asiakkaista, mm. yhteystiedot, ostohistoria, vuorovaikutushistoria ja asiakkaan erityistarpeet.
  • Vuorovaikutuksen hallinta: CRM auttaa seuraamaan ja hallitsemaan asiakasvuorovaikutuksia eri kanavilla, kuten puhelin, sähköposti, verkkosivustot ja sosiaalinen media.
  • Myyntiprosessin hallinta: CRM auttaa organisaatioita seuraamaan myyntiliidejä, tilauksia ja myyntiprosessin vaiheita. Se voi myös tarjota automatisoituja tehtäviä ja muistutuksia.
  • Asiakaspalvelu: CRM mahdollistaa tehokkaan asiakaspalvelun hallinnan, mukaan lukien asiakaskyselyt, valitusten käsittelyn ja tukipyynnöt.
  • Markkinointi: Monet CRM-järjestelmät sisältävät markkinointitoiminnallisuuksia, kuten kampanjoiden hallinnan, asiakassegmentoinnin ja markkinointianalyysin.
  • Raportointi ja analytiikka: CRM tarjoaa työkalut tietojen analysointiin ja raportointiin, joiden avulla organisaatiot voivat seurata asiakassuhteiden kehittymistä ja suorituskykyä.

Avainsanat:

ISE 2023